Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44822
   


Автор запитання: Таня із міста: Конотоп :: Запитання: 45906  
Таня запитує:
Добрий день. Освіта та культура періоду Київської Русі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Радимо вам для опрацювання такі джерела:
Галицька М. М. Культурологічні засади розвитку освіти в Київській Русі [Електронний ресурс] / М. М. Галицька // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — 2014. — Вип. 3-4. — С. 117-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2014_3-4_25.
Деделюк Н. А. Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Н. А. Деделюк ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2004. — 20 с.: рис.
Канівець О. М. Візантійська традиція та її вплив на освіту Київської Русі [Електронний ресурс] / О. М. Канівець // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2015. — Вип. 230. — С. 62-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2015_230_12.
Ковальська Г. Л. Зародження осередків освіти в епоху Київської Русі [Електронний ресурс] / Г. Л. Ковальська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2009. — Вип. 21. — С. 260-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2009_21_39.
Козловець М. Філософські ідеї культури Київської Русі в контексті сучасних цивілізаційних змін [Електронний ресурс] / М. Козловець, О. Киричок // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2014. — Вип. 5. — С. 305-309. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_5_52.
Михайлишин У. Лінгвістична освіта Київської Русі [Електронний ресурс] / У. Михайлишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 29. — С. 111-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_33.
Наколонко І. М. Проблема здорового способу життя в культурі часів Київської Русі [Електронний ресурс] / І. М. Наколонко // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2015. — Вип. 2. — С. 94-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2015_2_20.
Прокопенко Л. Л. Генеза та розвиток державної освітньої політики в Україні (ІХ — початок ХХ ст.) : монографія / Л. Л. Прокопенко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2008. — 488 c.
Радзієвський В. О. Культуротворча християнська субкультура як підґрунтя культури Київської Русі [Електронний ресурс] / В. О. Радзієвський // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 12-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__5.
Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності / В. Тригубенко // Рідна шк. — 2009. — № 12. — С. 56-59.
Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко; ред.: Ю. Вільчинський, Л. Масенко; Укр. Віл. Ун-т {м. Мюнхен, Німеччина}. — Київ : «Наук. Думка», 2001. — 912 c.
Соколова С. В. Ретроспективний аналіз витоків правової культури у педагогічній теорії від часів Київської Русі до другої половини ХІХ сторіччя / С. В. Соколова // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 34. — С. 393-399.
Сулаєва Н. В. Мистецька освіта часів Київської Русі: формальні та неформальні ознаки [Електронний ресурс] / Н. В. Сулаєва // Педагогіка та психологія. — 2016. — Вип. 55. — С. 276-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_55_31.
Сулаєва Н. Формальні та неформальні ознаки художньої освіти на теренах України від Київської Русі до 1917 року [Електронний ресурс] / Н. Сулаєва // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2020. — Вип. 3. — С. 152-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpumdpu_2020_3_19.
Черевична Н. І. Огляд етапів становлення вищої освіти за часів Київської Русі та козацтва [Електронний ресурс] / Н. І. Черевична, О. Є. Скирда // Молодий вчений. — 2016. — № 6. — С. 484-489. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_122.

.: Розділ: Історія :: 4.10.2021 20.11.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.221236 seconds