Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Євгеній із міста: Васильків :: Запитання: 4613  
Євгеній запитує:
Добрий день, допоможіть знайти: Предмет, завдання, методи та джерела вивчення історії України. Наукова періодизація історії України.
Наша відповідь:
Шановний Євгене! Надсилаю сайти і список літератури, якщо цього буде не достатньо то зверніться, будь ласка до бібліотеки:

1. http://www.ukrterra.com.ua/review/23/zaruba_synavskyj.htm
2. http://www-philology.univer.kharkov.ua/ist_ukr.htm

3. http://www.allbest.ru/referats/history/482491.html

4. http://profi.org.ua/vuz/docs/iu.shtml

5. Верстюк В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник.-К.: Наукова думка. 1995.-687 с.

6. Історія України: Програма курсу для студентів усіх спеціальностей/ М-во освіти України; Ін-т системних досліджень освіти. -К.: ІСДО, 1994. -41,[1] с. -Пер.вид.:

7. Лановик, Богдан Дмитрович
Історія України: Навч. посібник для вузів/ Богдан Лановик, Роман Матейко, Зиновій Матисякевич; За ред. Б.Д.Лановика. -3-є вид., випр.. -К.: Знання, 2000.

8. Кормич Л.І.
Історія України від найдавніших часів і до 21 століття: Навчальний посібник/ Л.І. Кормич, В.В. Багацький; М-во освіти і науки України; Одеська нац. юридична академія. -Х.: Одіссей, 2001

9. Бойко, Олександр Дмитрович
Історія України: Посіб. для студ. вуз./ Олександр Бойко,. -2-ге вид., доп.. -К.: Вид. центр "Академія", 2001. -

10. Світлична, Валентина Василівна
Історія України: Навч. посіб./ Валентина Світлична,; Ред. Ю.М. Алєксєєв. -К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. -302 с. -(Сер. "Вища освіта в Україні").

11. Аркас, Микола Миколайович
Історія України-Русі/ Микола Аркас,; Переднє слово П.М. Гвоздецького. -3-тє факс. вид.. -К.: Вища школа, 1993. -414 с.

12. Грушевський, Михайло Сергійович
Історія України/ Михайло Грушевський,; Упоряд. В.Г.Сарбей. -К.: Освіта, 1992. -270,[1] с.

13. Шокалюк, Олексій Іванович
Історія України/ Олексій Шокалюк,; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -274 с. -

14. Алексєєв, Юрій Миколайович
Історія України: Навчальний посібник/ Юрій Алексєєв, Андрій Вертегел, Віктор Даниленко,. -К.: Каравела, 2004. -254 с. -(Сер. "Вища освіта в Україні"). -

15. Кормич, Людмила Іванівна
Історія України: Підручник/ Людмила Кормич, Володимир Багацький,; М-во освіти і науки України, Одеська нац. юридична акад.. -К.: Алерта, 2004. -407 с.

16. Історія України : Навчальний посібник/ М. О. Скрипник, Л. Ф. Домбровська, В. М. Красовський та ін.; Під ред. М. О. Скрипника; М-во освіти і науки України, Одеський держ. екон. ун-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2003.

17. Гончарук, Петро Степанович
Історія України: з давніх часів до початку ХХ століття: Курс лекцій/ Петро Гончарук,; Київський славістичний ун-т. -K.: Вид-во КСУ, 2004. -524,[1] с

18. Король, Віктор Юхимович
Історія України: Навчальний посібник / Віктор Король,. -К.: Академія, 2005. -494,[2] с. -(Сер. "Альма-матер").

19.Войнович Л.
Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації/ Л. Войнович // Український історичний журнал. -2003. -№ 4. - С. 134-139. -Бібліогр.: 29 назв.

20. Солдатенко В.
Українська революція доби Центральної Ради:аналіз досвіду періодизації/ В.Солдатенко // Український історичний журнал. -1997. -№ 3. - С. 3-25. -Библиогр.:17назв.

.: Розділ: Історія :: 25.12.2005 11.28.33 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.238182 seconds