Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46147  
Лариса запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про політичні міфи: поняття та характерні риси. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Зубрицька Л. Й. Сутність, особливості та функції полтичного міфу / Л. Й. Зубрицька // Політологічний вісник: зб. наук. праць. – Київ : Знання України, 2002. – № 11. – С. 56–65.
Тіщенко Ю. В. Концептуальний підхід до визначення правового міфу / Ю. В. Тіщенко // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса : Юрид. літ., 2006. – Вип. 29. – С. 29-34.
Фишман Л. Г. Политический миф и идеология: «опасное сближение»? // Полис. – 2006. – № 4. – С. 74-86.
Головатий М. Ф. Політична міфологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Ф. Головатий. — Київ : МАУП, 2006. — 144 с. — Режим доступу: http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/24066fb5-ce04-4188-b1a3-355e345eabc3.pdf.
Жданович Я. Соціально-політичний міф: теоретико-методологічні аспекти дослідження [Електронний ресурс] / Я. Жданович // Магістерський наук. вісник. Тернопіл. нац. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. - 2019. - Вип. 32. - С. 69-72. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13054/1/Zhdanovych (2).pdf.
Лисенко В. Символи позбавляються шат, або Руйнування штучних політичних міфів [Електронний ресурс] / В. Лисенко. – Режим доступу :
http://narodna.pravda.com.ua/rus/politics/468e168719b97/.
Тіщенко Ю. В. Політичний та правовий міф: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Ю. В. Тіщенко // Актуальні проблеми держави і права. - 2007. - № 36. - С. 144-149. - Режим доступу: http://apdp.onua.edu.ua/index.php/apdp/article/view/2708/2578.
Шайгородський Ю. Ж. Об’єднавчий потенціал сучасного політичного міфу [Електронний ресурс] / Ю. Ж. Шайгородський // Укр.й соціум. - 2012. - № 2 (41). - С. 135-146. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Usoc_2012_2_14.pdf.
Щурко О. М. Архетип, стереотип і міф в міжнародному образі держави [Електронний ресурс] / О. М. Щурко // Гілея. - Вип. 115. - С. 411-414. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2016_115_103.pdf.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 20.12.2021 09.54.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.266617 seconds