Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45530
   


Автор вопроса: Юля из города: Львів :: Вопрос: 46167  
Юля спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть найти інформація по темі "Перехід інших частин мови в іменники та прикметники (субстантивація та ад?єктивація)" Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Юля! Перегляньте таку літературу:
Бойко В. М. Вивчення перехідних явищ у системі службових частин мови [Електронний ресурс] / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2016. — № 4. — С. 68-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_4_15.
Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. — Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. — 398 c. — (Академ. граматика укр. мови).
Горпинич В. О. Дидактичний матеріал з української морфології : Навч. посіб. для студ.-філологів III - IV рівнів акредитації / В. О. Горпинич, О. П. Бодик; Дніпропетр. нац. ун-т, Краматор. екон.-гуманіт. ін-т. — Дніпропетровськ: Пороги, 2003. — 92 c.
Гринчишин Д. Г. Явище субстантивації в українській мові : (субстантивація прикметників) / Д. Г. Гринчишин ; АН УРСР, Ін-т сусп. наук. — Київ : Наук. думка, 1965. — 112 с.
Добосевич У. Субстантивація як вияв транспозитних можливостей різних частин мови [Електронний ресурс] / У. Добосевич // Лінгвістичні студії. — 2011. — Вип. 22. — С. 91-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2011_22_20.
Кіклевич А. Про вплив сучасної української мови на російську: субстантивація прикметника круглый у текстах футбольних репортажів он-лайн [Електронний ресурс] / А. Кіклевич // Мовознавство. — 2013. — № 1. — С. 9-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2013_1_3.
Костусяк Н. Категорійні ознаки віддієслівних іменників / Н. Костусяк // Лінгвіст. студії : зб. наук. пр. — 2018. — Вип. 35. — С. 39-48.
Лихошерстова Н.Є. Семантико-стилістичний аспект субстантивації дієприкметників в українській мові: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Є. Лихошерстова ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2001. — 17 с.
Малюга Н. М. До питання про перехідність у системі частин мови [Електронний ресурс] / Н. М. Малюга // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2013. — Вип. 9(2). — С. 88-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2013_9(2)__15.
Перехід прикметників в іменники (субстантивація) [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/perehid-prikmetnikiv-v-imenniki-substantivacia-430784.html. — Дата звернення : 28.12.2021.
Погорлецька Н. Відприкметникова субстантивація в українській та англійській мовах [Електронний ресурс] / Н. Погорлецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2017. — Вип. 27. — С. 50-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2017_27_10.
Українська мова. Морфологія. Система частин мови [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ukrainska-mova-morfologia-sistema-castin-movi-230840.html. — Дата звернення : 28.12.2021.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 26.12.2021 18.35.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.235602 seconds