Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Аліна із міста: Умань :: Запитання: 46449  
Аліна запитує:
Добрий день. Потрібно інформацію на тему: Створення Речі Посполитої: причини та наслідки для Польщі. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте такі джерела літератури:
Алексієвець Л. М. Польща: утвердження незалежної держави 1918 - 1926: монографія / Л. М. Алексієвець; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. — 448 с.
Алексієвець Л. М. Польща в 1918-1926 рр.: особливості відродження національної державності, формування суспільно-політичного устрою : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Л. М. Алексієвець ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2007. — 32 с.
Білоус Н. О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) / Н. О. Білоус // Укр. іст. Журн. — 2010. — № 1. — С. 65-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2010_1_8.
Вирський Д. Річ Посполита про козаків (1560-і – початок 1650-х рр.) / Д. Вирський ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Інститут історії України НАН України, 2021. — 287 с. : іл.
Даниляк П. Г. Барська конфедерація: хід подій та наслідки / П. Г. Даниляк // Укр. іст. журн. — 2007. — № 5. — С. 134-145.
Коверський М. Оцінка економічного стану малих підприємств Люблінського воєводства Польщі [Електронний ресурс] / М. Коверський // Регіональна економіка. — 2010. — № 2. — С. 169-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2010_2_24.
Литвин М. Р. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / М. Р. Литвин ; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. — Львів, 1999. — 36 с.
Савчук Г. М. Польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя в польській історіософії другої половини XIX - першої половини ХХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Г. М. Савчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2005. — 17 с.
Сініцький А. Ц. Вплив Люблінської унії 1569 р. на інкорпорацію політичною системою Польщі української князівсько–шляхетської еліти (історіографічні підходи) [Електронний ресурс] / А. Ц. Сініцький // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 119. — С. 122-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_119_30.
Шевердін М. М. Правове регулювання прямих податків на українських землях під владою Литви, Польщі та Речі Посполитої (середина ХІV – ХVII ст. ) [Електронний ресурс] / М. М. Шевердін // Право і суспільство. — 2015. — № 6.2. — С. 136-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6.

.: Розділ: Історія :: 30.05.2022 15.26.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.219572 seconds