Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Софія із міста: Вінниця :: Запитання: 46451  
Софія запитує:
Добрий день. Допоможіть у пошуку інформації на тему: Православ'я у період Другої світової війни. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бистрицька Е. Українське православ’я та екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / Е. Бистрицька // Українське релігієзнавство. — 2002. — № 23. — С. 45-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2002_23_7.
Борщевич В. Динаміка чисельності волинського православного духовенства в період Другої світової війни [Електронний ресурс] / В. Борщевич // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. — 2010. — Вип. 16. — С. 80-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_16_10.
Булига І. Вплив тоталітарних режимів на соціалізацію православної віруючої людини періоду Другої світової війни в Україні [Електронний ресурс] / І. Булига // Релігія та соціум. — 2010. — № 1. — С. 123-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2010_1_25.
Булига І. Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни [Електронний ресурс] / І. Булига // Волинський благовісник. — 2015. — № 3. — С. 79-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2015_3_8.
Гордієнко В. В. Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1945 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. В. Гордієнко ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 1999. — 18 с.
Грідіна І. М. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939 - 1945 рр.: людський вимір: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. М. Грідіна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с.
Забзалюк Д. Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. : автореф. дис... канд. іст. наук / Д. Є. Забзалюк; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2007. — 19 c.
Михайлуца М. І. Православна церква на півдні України в період Другої світової війни у контексті політики радянського і румунського режимів: автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / М. І. Михайлуца ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». — Київ, 2009. — 39 с.
Міненко Т. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни, 1939 - 1945 (Волинський період). Т. 1 / Т. Міненко. — Вінніпег; Львів : Вид-во Львів. музею історії релігії «Логос», 2000. — 392 c.
Смирнов А. Українське православ’я в роки Другої світової війни у студіях Івана Власовського [Електронний ресурс] / А. Смирнов // Волинський благовісник. — 2018. — № 6. — С. 105-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2018_6_9.

.: Розділ: Історія :: 31.05.2022 09.15.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.214166 seconds