Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Валерія із міста: Шостка :: Запитання: 46455  
Валерія запитує:
Доброго дня! Цікавить інформація про інноваційні екосистеми України. Дякую.
Наша відповідь:
Бажал Ю. М. Реалізація моделі "потрійної спіралі" в інноваційній екосистемі України [Електронний ресурс] / Ю. М. Бажал // Економіка і прогнозування. — 2017. — № 3. — С. 124-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2017_3_11
Глушенкова А. А. Особливості розвитку екосистеми діяльності нових підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації як середовища інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Глушенкова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. — 2016. — № 2. — С. 91-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2016_2_15
Давимука С. А. Регіональні інноваційні екосистеми: напрями розбудови в умовах європейської інтеграції : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього. - Львів : ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. - 463 c.
Єлісєєва О. К. Перспективи імплементації моделі поведінки агентів з питань енергозбереження [Електронний ресурс] / О. К. Єлісєєва, Т. В. Гільорме // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2017. — № 14. — С. 466-470. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_73
Коберник А. О. Регіональні інноваційні екосистеми в Україні / А. О. Коберник // Бізнес Інформ. — 2021. — № 7. — С. 56-61.
Курченко О. О. Становлення та розвиток стартапів в Україні: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / О. О. Курченко // Український соціум. — 2016. — № 2. — С. 80-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2016_2_10
Підоричева І. Ю. Інноваційні екосистеми України: концептуальні засади розвитку в умовах глокалізації та євроінтеграції [Електронний ресурс] / І. Ю. Підоричева // Економіка промисловості. — 2021. — № 2. — С. 5-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2021_2_3
Познякова О. В. Впровадження екологічних технологій на підприємствах залізничного транспорту [Електронний ресурс] / О. В. Познякова, А. Л. Жайворінок // Бізнес Інформ. — 2018. — № 5. — С. 217-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_33
Рєпіна І. М. Інтелектуальний потенціал інноваційного розвитку України / І. М. Рєпіна // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2017. — № 875. — С. 342-347.
Сухіна О. М. Екосистемний підхід до вартісної оцінки збитків від забруднення навколишнього природного середовища [Електронний ресурс] / О. М. Сухіна // Економіка України. — 2018. — № 1. — С. 54-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_1_6
Тимченко Д. О. Проблеми створення інноваційної екосистеми в Україні [Електронний ресурс] / Д. О. Тимченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. — 2020. — № 2. — С. 56-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntux_ctr_2020_2_10
Федулова Л. І. "М'яка інфраструктура" у формуванні інноваційної екосистеми / Л. І. Федулова // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2017. — № 875. — С. 243-253.
Федулова Л. І. Напрями розвитку регіональних інноваційних екосистем в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 7. — С. 240-248. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_7_28
Федулова Л. І. Напрями розвитку регіональних інноваційних екосистем в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 7. — С. 240-248. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_7_28
Яремчук Р. Є. Формування інституційного середовища розвитку інноваційної екосистеми України [Електронний ресурс] / Р. Є. Яремчук, О. Г. Коломієць // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2016. — Вип. 3. — С. 9-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_3_4

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 1.06.2022 10.37.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.237641 seconds