Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Дарина із міста: Рівне :: Запитання: 46461  
Дарина запитує:
Добрий день. Цікавить питання: приватне підприємництво в Україні у період НЕПУ. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела літератури:
Греченко В. А. Волосник Ю. П. Підприємці і приватне підприємництво в радянській державі в добу непу (на матеріалах України) / Ю. П. Волосник. — Харків : Контраст, 2014. — 470 С. [Електронний ресурс] / В. А. Греченко // Право і Безпека. — 2014. — № 2. — С. 216-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_2_46.
Кивгила І. Г. Внесок українських економістів у розвиток селянського підприємництва в роки НЕПу [Електронний ресурс] / І. Г. Кивгила // Гуманітарний вісник. Серія : Історичні науки. — 2015. — Число 23, Вип. 7. — С. 188-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Gvi_2015_23_7_21.
Коцур Г. Г. Нова економічна політика в Україні: історіографія : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Г. Г. Коцур ; Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ін-т ім. Г. С. Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2001. — 193 с.
Олійник М. М. Формування політики та законодавчої бази в галузі розвитку приватного підприємництва в Україні на початку проведення непу / М. М. Олійник // Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». — 2000. — Т. 6. — С. 131-139.
Онацький М. Ю. Відродження приватного підприємництва у торгівлі Харкова після переходу до НЕПУ [Електронний ресурс] / М. Ю. Онацький // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2012. — Вип. 46. — С. 38-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_11.
Святець Ю. А. Українське селянське господарство та нова економічна політика. Кліометричний аналіз соціально-економічного процесу : монографія / Ю. А. Святець ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. —216 с. : рис., табл.
Святець Ю. А. Українське селянське господарство в роки нової економічної політики (статистичні джерела та методи дослідження): автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Ю. А. Святець ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 39 с.
Сушко О. О. Непмани: соціально-історичний тип приватних підприємців в УСРР (1921 — 1929) / О. О. Сушко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 2003. — 94 c.
Сушко О. О. Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 — 1928 рр.): історико-теоретичний аспект : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / О. О. Сушко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2004. — 31 с.
Шаповал Л. І. Висвітлення сучасними українськими істориками історії підприємництва періоду НЕПу [Електронний ресурс] / Л. І. Шаповал // Гуржіївські історичні читання. — 2015. — Вип. 10. — С. 38-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2015_10_14.
Щербина І. В. Ліквідація нової буржуазії України (1928-1932 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук / І. В. Щербина; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2008. — 24 c.

.: Розділ: Історія :: 2.06.2022 09.58.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.215117 seconds