Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44822
   


Автор запитання: Світлана із міста: Канів :: Запитання: 46471  
Світлана запитує:
Добрий день. Цікавить -яка література про кубофутуризм. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Перегляньте таку літературу:
Білик А. А. Протест проти академізму у художній практиці передвижників і кубофутуристів [Електронний ресурс] / А. А. Білик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2018. — Вип. 15. — С. 24-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2018_15_5.
Кашуба-Вольвач О. Історія виникнення термінологічного поняття «кубофутуризм» [Електронний ресурс] / О. Кашуба-Вольвач // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2012. — Вип. 8. — С. 219-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2012_8_20.
Лагутенко О. А. Українська графіка першої третини ХХ ст.: загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку: автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.05 / О. А. Лагутенко ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т .Рильського НАН України. — Київ, 2008. — 36 с.
Ліщинська О. Етнокультурний вимір українського авангардизму / О. Ліщинська // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Філософ. науки. — 2012. — Вип. 15. — С. 192-199.
Павлова Т. В. Мистці українського авангарду в Харкові : [монографія] / Т. В. Павлова. — Харків : Друк. Мадрид : Графпром, 2014. — 455 c.
Прокопчук І. Монументальна Шевченкіана в мистецтві кубофутуризму та конструктивізму в Україні (на прикладі творчості Івана Кавалерідзе) [Електронний ресурс] / І. Прокопчук // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2014. — Вип. 6. — С. 38-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2014_6_9.
Папета С. П. Київська мистецька школа кінця XIX - першої третини XX ст. (особливості розвитку модерних напрямків) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / С. П. Папета; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Харків, 2012. — 20 c.
Столярчук Н. Український кубофутуризм: екстерівський варіант [Електронний ресурс] / Н. Столярчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — 2014. — № 18. — С. 134-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2014_18_26.
Чечик В. В. Театрально-декораційне мистецтво Харкова: авангардні пошуки 1910 — 1920-х років: автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / В. В. Чечик ; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Харків, 2006. — 20 с.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 5.06.2022 21.05.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.221348 seconds