Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Андрій із міста: Дубно :: Запитання: 46499  
Андрій запитує:
Добрий день. Потрібно знайти літературу на тему: Релігійне життя в Україні у період Другої речі Посполитої. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бородинська Л. Реалізація громадянських прав євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої [Електронний ресурс] / Л. Бородинська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2009. — Вип. 1. — С. 25-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2009_1_5.
Борщевич В. Т. Українська православна церква на Волині у 20 - 40-х рр. ХХ ст.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. Т. Борщевич ; Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України. — Львів, 2000. — 19 с.
Венгер А. Г. Полiтика Другої Речi Посполитої стосовно греко-католицької церкви та її пастви у 1920-х рр. [Електронний ресурс] / А. Г. Венгер // Вопросы германской истории. — 2013. — 2013. — С. 275-285. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pni_2013_2013_22.
Вовк Я. О. Політика Польської держави стосовно християнських конфесій (1918 — 1926 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Я. О. Вовк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 21 с.
Пилипів І. В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918 — 1939 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / І. В. Пилипів; ДВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2011. — 36 c.
Пилипів І. В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918 — 1939 рр.) : монографія / І. В. Пилипів. — Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2011. — 428 с.
Пилипів І. В. Конституція Другої Речі Посполитої та національно-релігійна політика польської влади в Галичині (1921 — 1925 рр.) [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2013. — Вип. 47. — С. 83-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2013_47_18.
Пилипів І. В. Правовий статус Греко-католицької церкви в Другої Речі Посполитій (1925 – 1939 рр.) [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Ефективність державного управління. — 2013. — Вип. 34. — С. 153-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_34_18.
Сєряков С. О. Єзуїтське шкільництво на українських землях Речі Посполитої у другій половині XVII ст. : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / С. О. Сєряков; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2004. — 20 c.
Стоколос Н. Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ — перша половина ХХ ст.) : моногр. / Н. Г. Стоколос; НАН України. Від-ня релігієзнав. Ін-ту філос. ім. Г.С.Сковороди, Рівнен. ін-т слов’янознав. Київ. славіст. ун-ту. — Рівне : РІС КСУ — ППФ «Ліста-М», 2003. — 480 c.
Шваб А. Єврейські релігійні, громадсько-політичні та культурно-освітні організації міжвоєнного Луцька / А. Шваб, Г. Малеончук // Краєзнавство. — 2015. — № 3/4. — С. 69-73.

.: Розділ: Історія :: 13.06.2022 07.05.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.209736 seconds