Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45086
   


Автор запитання: Оля із міста: Дніпро :: Запитання: 46579  
Оля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про діяльність Гельсінської спілки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39283. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела за вишим запитом:
Басараб М. М. Українська Гельсінська спілка в Закарпатті / М. М. Басараб ; Ужгородський національний ун-т. Факультет суспільних наук. Кафедра політології. — Ужгород : Вісник Карпат, 2006. — 66 с.
Ведмідь Л. А. Українська Гельсінська група: історичний огляд / Л. А. Ведмідь. — Київ : Поліграф Центр, 2005. — 22 с.
Вербицький Б. Д. Участь Михайла і Богдана Горинів у створенні і розвитку Української Гельсінської Спілки [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 137. - С. 303-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_137_78.
Геник М. Пошук розуміння в питанні польсько-українського розмежування в контексті Гельсінського процесу / М. Геник // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — 2006. — Вип. 30, кн. 1. — С. 140-151.
Каганов Ю. О. Опозиційний виклик: Україна і Центрально-Східна Європа 1980-х — 1991 рр. : монографія / Ю. О. Каганов. — Запоріжжя : Просвіта, 2009. — 252 c.
Коцур В. Українська гельсінська спілка як складова молодіжного руху в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. Коцур // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. — 2014. — Вип. 34. — С. 260-269. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2014_34_34.
Кривдіна І. Б. Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 - початок 90-х років): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. Б. Кривдіна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2001. — 20 с.
Кривдина І. Б. Програмові засади та організаційні форми існування Гельсінського руху в Україні (1976-2010 рр.) [Електронний ресурс] / І. Б. Кривдина // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 19. — С. 68-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2010_19_9.
Мисечко А. І. Українська Гельсінська Спілка – засіб боротьби за права людини в Україні [Електронний ресурс] / А. І. Мисечко, С. Р. Захарія // Історичний архів. — 2013. — Вип. 10. — С. 67-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2013_10_11.
Михайлов В. В. Діяльність Української Гельсінської Спілки в Південній Україні наприкінці 1980-х - 1991 рр. / В. В. Михайлов // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2013. — Вип. 37. — С. 162-168.
Мокрик Р. Український гельсінський рух та його взаємодія з Заходом (1976-1991) [Електронний ресурс] / Р. Мокрик // Українознавчий альманах. — 2016. — Вип. 19. — С. 137-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2016_19_34.
Орос О. М. Витоки і діяльність Української Гельсінської спілки на Закарпатті : спогади й роздуми учасн. подій / О. М. Орос. — Ужгород : TIMPANI, 2012. — 181 с. : фот.
Сімків О. Діяльність Української Гельсінської спілки в царині формування історичної пам’яті (1988?1990) [Електронний ресурс] / О. Сімків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2013. — Вип. 23. — С. 671-676. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2013_23_58.

.: Розділ: Історія :: 8.07.2022 08.04.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.218147 seconds