Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45810
   


Автор вопроса: Ірина из города: Дніпро :: Вопрос: 46582  
Ірина спрашивает:
Добрий день. Мені потрібно література на тему: секуляризація у суспільстві. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46080. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бегей О. І. Стан та майбутнє релігії в секулярному суспільстві [Електронний ресурс] / О. І. Бегей // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 109. — С. 203-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_109_53.
Бродецький О. Концепт справедливості у релігійній і секулярній етиці: потенціал ідейної синергії [Електронний ресурс] / О. Бродецький // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2012. — Вип. 621-622. — С. 174-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2012_621-622_34.
Вашрова Н. В. Модель релігійне / секулярне в методології соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / Н. В. Вашрова // Вісник Львівського університету. Серія : Соціологічна. — 2013. — Вип. 7. — С. 129-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2013_7_16.
Долгопол К. Ю. Секулярність як соціальний конструкт [Електронний ресурс] / К. Ю. Долгопол // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 96. — С. 219-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_56.
Жиртуєва Н. С. Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.11 / Н. С. Жиртуєва; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 33 c.
Лапутько А. В. Між секулярним та релігійним – гідність як вища цінність людського духу [Електронний ресурс] / А. В. Лапутько // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 28. — С. 99-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_28_11.
Лубський В. І. Історія релігій : підручник. Т. 2 / В. І. Лубський, М. В. Лубська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 423 c.
Мателешко Ю. П. Націоналізм як релігія (крізь призму семивимірної моделі секулярних ідеологій Н. Смарта) [Електронний ресурс] / Ю. П. Мателешко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 90. — С. 368-371. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_90_91.
Преображенський С. І. Позахристиянські компоненти в свідомості православного віруючого: український контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук. : 09.00.11 / С. І. Преображенський; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2010. — 20 c.
Распопов Є. І. Проблеми секуляризації в полікультурному суспільстві / Є. І. Распопов, С. С. Возняк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2011. — № 24. — С. 148-154.
Яроцька О. Секулярна релігійність як виявлення утрати досвіду «живої віри» [Електронний ресурс] / О. Яроцька // Релігія та соціум. — 2016. — № 1-2. — С. 190-198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2016_1-2_25.

.: Раздел: История :: 10.07.2022 20.48.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.487018 seconds