Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45729
   


Автор вопроса: Андрій из города: Львів :: Вопрос: 46663  
Андрій спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про консерватизм як складовау української філософії. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Гордієнко М. Національна традиція як основа політичної доктрини консерватизму / М. Гордієнко // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2007. — Вип. 19. — С. 3-10.
Гула Р. В. Політичні ідеї консерватизму в контексті розвитку історичного процесу в Україні 1900 — 1917 рр. / Р. В. Гула, І. Г. Передерій // Укр. іст. журн. — 2017. — № 5. — С. 146-165.
Дуйкін В. Консерватизм як складова української філософії історії [Електронний ресурс] / В. Дуйкін // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. — 2012. — Вип. 17. — С. 161-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_25.
Козак Н. А. Український консерватизм: історія і сучасність : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.01 / Н. А. Козак; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2001. — 18 c.
Луцький А. І. Правовий зміст ідеології українського консерватизму [Електронний ресурс] / А. І. Луцький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. — 2013. — № 8. — С. 32-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2013_8_6.
Обжирко Т. В. В’ячеслав Липинський — фундатор ідеї української нації : курс за вибором «Видатні постаті України» / Т. В. Обжирко // Історія та правознавство. — 2013. — № 34-36. — С. 31-34.
Печеранський І. До питання про аксіологію українського консерватизму [Електронний ресурс] / І. Печеранський // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2017. — Вип. 9. — С. 34-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_9_7.
Печеранський І. П. Зв’язок політичної філософії та ідеології в контексті українського консерватизму [Електронний ресурс] / І. П. Печеранський // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 113. — С. 285-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_75.
Сенченко М. І. Український консерватизм: світогляд, ідеологія, націоналізм / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2006. — 95 с. — (Бібліотека журналу «Персонал»).
Слободян В. Я. Консерватизм як джерело формування політико-ідеологічних засад українського державотворення : автореф. дис. … канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / В. Я. Слободян ; Нац. акад. держ. упр. при Перезидентові України. — Київ, 2018. — 20 с.
Терещенко Ю. Потенціал українського консерватизму (вступне слово) [Електронний ресурс] / Ю. Терещенко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. — 2012. — Вип. 17. — С. 8-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_4.
Харченко Н. Життя в епоху змін : чому ми не хочемо змін і прагнемо залишити все «як є» / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2018. — № 22. — С. 9-15.
Щокін Г. В. Український консерватизм як сутність національної ідеї / Г. В. Щокін; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2005. — 64 c. — (Б-ка журн. «Персонал»).

.: Раздел: История :: 8.09.2022 13.49.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.233886 seconds