Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Катя із міста: Яремче :: Запитання: 46677  
Катя запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: суспільно-політична діяльність Лонгіна Цегельського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Дацків І. Б. Лонгин Цегельський в історії української дипломатії (до 140-річчя від дня народження) / І. Б. Дацків, М. І. Полич // Укр. іст. журн.. — 2015. — № 3. — С. 108-121.
Здоровега М. В. Візія суспільно-політичної організації української держави Л. Цегельського: теоретичний та практичний контекст [Електронний ресурс] / М. В. Здоровега // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Державне управління. — 2010. — Т. 125, Вип. 112. — С. 136-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2010_125_112_26.
Здоровега М. В. Суспільно-політичні погляди Лонгина Цегельського: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / М. В. Здоровега ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2010. — 20 с.
Здоровега М. Лонґин Цегельський про роль української нації як суб’єкта державотворчого процесу [Електронний ресурс] / М. Здоровега // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2013. — Вип. 25. — С. 33-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_8.
Іваницький І. В. Лонгин Цегельський на еміграції (за матеріалами фондів ЦДІАЛ) [Електронний ресурс] / І. В. Іваницький // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 99. — С. 96-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_99_23.
Купчик В. Доктор Лонгин Цегельський – речник Української Держави : національна еліта / В. Купчик // Слово Просвіти. — 2019. — 17-23 січ. — С. 9.
Максимець Б. В. «Кожний нарід має бути вільний і рівний, господарем на своїй власній землі!» : (100 нотаток про ЗУНР) : готуючись до уроку / Б. В. Максимець // Історія та правознавство. — 2018. — № 34-36. — С. 33-51.
Полич М. Державотворча та дипломатична діяльність Лонгина Цегельського в добу Української революції (1917-1921 рр.) [Електронний ресурс] / М. Полич // Емінак. — 2020. — № 2. — С. 106-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2020_2_12.
Полич М. Еміґраційний період громадсько-політичної та журналістської діяльності Лонґина Цегельського [Електронний ресурс] / М. Полич // Мандрівець. — 2013. — № 1. — С. 10-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2013_1_4.
Полич М. Життєвий і суспільно-політичний шлях Лонгина Цегельського в контексті боротьби за національну ідею та незалежність України [Електронний ресурс] / М. Полич // Питання історії України. — 2012. — Т. 15. — С. 160-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2012_15_30.
Полич М. І. Громадсько-політична діяльність Лонгина Цегельського в контексті суспільно-політичного життя Східної Галичини кінця ХІХ — початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. І. Полич // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. — 2013. — Вип. 22. — С. 193-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu19-20_2013_22_15.
Полич М. Місце Лонгина Цегельського у політичному і державотворчому житті ЗУНР і УНР [Електронний ресурс] / М. Полич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2015. — Вип. 1(2). — С. 146-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2015_1(2)__32.
Сем’яник О. В. Від студентського активіста до громадсько–політичного лідера: початки суспільно–політичної діяльності Лонгина Цегельського наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. В. Сем’яник // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2011. — Вип. 23. — С. 262-268. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2011_23_31.
Тимченко Р. Об’єднання УНР і ЗУНР: причини, передумови, сутність та значення / Р. Тимченко // Краєзнавство. — 2018. — № 4. — С. 101-110.

.: Розділ: Історія :: 13.09.2022 09.24.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.474271 seconds