Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45789
   


Автор запитання: Аліна із міста: Бровари :: Запитання: 46759  
Аліна запитує:
Доброго ранку, мені потрібна сучасна література про українське килимарство. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Подільське традиційне ткацтво : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. м. Вінниця, 30 верес.-1 жовт. 2008 р. / Він. обл. центр народної творчості ; Він. обл. краєзнавчий музей ; Ін-т історії, етнології і права ВДПУ. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 151 с. : іл. - Бібліогр.: с. 147, пристат.
Сапура О. В. Народні художні промисли України = Ukrainian folk arts and crafts / О. В. Сапура ; редкол.: Г. Б. Мунін [та ін.] ; пер. на англ. Г. О. Теличук [та ін.]. - Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. - 253, [1] с. : іл., фотоіл., портр., репрод.
Український килим XVIII-XXI століть [Образотворчий матеріал] / Нац. музей українського народного мистецтва ; авт.-упоряд. Л. Білоус. - Київ : Саміт-книга, 2020. - 167 с. : фотоіл.
Бабенко О. О. Основоположні принципи вивчення українського килимарства в загальному контексті викладання декоративно-ужиткового мистецтва [Електронний ресурс] / О. О. Бабенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. - 2011. - Вип. 11. - С. 215-218. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2011_11_59.
Бубенок О. Б. Центральноазійський слід у килимарстві Центральної України [Електронний ресурс] / О. Б. Бубенок // Східний світ. - 2015. - № 1. - С. 5-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2015_1_3.
Дутка В. Етнореґіональна специфіка Буковини та її вплив на формування килимарства [Електронний ресурс] / В. Дутка // Вісник Львів. нац. академії мистецтв. - 2015. - Вип. 26. - С. 258-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2015_26_29.
Косаківський В. А. Розвиток ткацтва та килимарства у містечку Чечельник на Південно-Східному Поділлі [Електронний ресурс] / В. А. Косаківський // Записки історичного факультету. - 2014. - Вип. 25. - С. 66-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2014_25_8.
Кушнір В. Килимарство українців південного лісостепу і степової зони Буго-Дністровського межиріччя та Буджака [Електронний ресурс] / В. Кушнір // Етнічна історія народів Європи. - 2008. - Вип. 25. - С. 103–111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2008_25_17.
Пендерецька Р. Карпатські народні промисли [Електронний ресурс] / Р. Пендерецька ; ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» // Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні. – 2015. – С. 101-104. – Режим доступу: http://libs.mfknukim.mk.ua/bitstream/123456789/621/1/Пендерецька-101-104.pdf.
Приймак Х. Ткацтво i килимарство Сокальщини кінця XIX — початку XX ст.: розвиток в умовах етнокультурного порубіжжя та художні особливості [Електронний ресурс] / Х. Приймак // Вісник Львів. нац. академії мистецтв. - 2016. - Вип. 28. - С. 119-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2016_28_13.
Радомська А. М. Окремі нотатки до історії килимарства на Слобожанщині [Електронний ресурс] / А. М. Радомська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2009. - № 1. - С. 130-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2009_1_17.
Удріс І. M. Дослідження українського килимарства в працях вітчизняних вчених кінця ХІХ - початку ХХ століття [Електронний ресурс] / І. M. Удріс // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2008. - № 4. - С. 104-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_4_17.
Харковина Є. Г. Мистецтво килимарства Полтавського краю: історичні традиції та сучасний стан [Електронний ресурс] / Є. Г. Харковина // Вісник Маріупол.дДерж. ун-ту. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. - 2015. - Вип. 9. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_9_26.
Харковина Є. Г. Формування мистецтва килимарства на теренах України [Електронний ресурс] / Є. Г. Харковина // Вісник [Київ. нац. університету культури і мистецтв]. Серія: Мистецтвознавство. - 2014. - Вип. 30. - С. 116-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2014_30_18.
Харковина Є. Г. Художні та техніко-технологічні особливості килимарства Полтавщини в колі світових центрів ткацтва [Електронний ресурс] / Є. Г. Харковина // Молодий вчений. - 2019. - № 7(1). - С. 99-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_7(1)__24.
Ямборко О. Українське килимарство в теорії та на практиці: сучасний стан проблеми [Електронний ресурс] / О. Ямборко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. - 2011. - Вип. 11. - С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2011_11_5.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 21.10.2022 08.45.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.239976 seconds