Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 46819  
Анастасія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему "Культурно-антропологічні аспекти дизайну". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/12616/1/Sergeieva.pdf
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/visnyk_51_206.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/2095-4195-1-SM.pdf
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_42_9.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/91603/42-Mikitinets.pdf?sequence=1
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_43_25.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/50714/3/Наумов_1.pdf
https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10556/
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_36_19.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33103/1/Стан і перспективи.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/54638-Текст статті-111732-1-10-20151127.pdf

– Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспекти): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства: спец. 05.01.03 – “Технічна естетика” / В. Я. Даниленко. – Львів, 2006. – 36 с.
– Рижова І.С. Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади / І.С.Рижова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 540 с.
– Рижова І. С. Становлення і розвиток дизайну як духовно-практичного феномена в інформаційно-культурному просторі / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 36. – С. 211-224.
– Рижова І. С. Дизайн як культурна універсалія цивілізації / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запорізька держ. інжен. академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 43. – С. 196-208
– Рижова І. С. Теоретико-методологічні засади дослідження дизайну як соціального ,культурного і загальноцивілізаційного феномена / І.С. Рижова // Нова парадигма : Журнал наукових праць: Філософія. Соціологія. Політологія / Ред. В.П. Бех. - Київ, 2005. – Вып.46. – С. 115-133
– Даниленко В.Я. Дизайн : підручник для студ. вищих навч. закл., які навч. за спец. “Дизайн” /Харківська держ. академія дизайну і мистецтв; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – Харків : Видавництво ХДАДМ, 2003. – 320 с.
– Легенький Ю.Г. Дизайн: культурологія та естетика / Ю.Г.Легенький. – Київ : КДУТД, 2000. – 272 с.
– Гнатюк Л. Концепції та тенденції розвитку дизайну культурно-освітнього простору / Л. Гнатюк, М. Кожем'яченко // Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; Нац. акад. мистецтв України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури ; Нац. Спілка худ. України ; Спілка дизайнерів України. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 174-177.
– Кулик А.В. Культурно-історичні передумови розвитку вбудованих підприємств обслуговування / А. В. Кулик // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – С. 149-153.
– Роженчук Л. Дизайн як фактор культурно спрямованої людської діяльності / Роженчук Л. // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість : зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.-практ. конф. – Київ, 1999. – С. 317-318.
– Захарова С. О. Дизайн як культурний феномен: теоретико-методологічний аналіз / С. О. Захарова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2010. – Вип. 42. – С. 80-88.
– Дерман Л. М. Концепції універсального дизайну в моді ХХІ століття: філософсько-антропологічний аналіз / Л. М. Дерман // Гілея : науковий вісник. – 2020. – Вип. 158(2). – С. 21-25.
– Бобровський І. В. Аспекти дизайну у проектуванні інтер’єрів / І. В. Бобровський // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – 2017. – Вип. 4. – С. 13-17.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 15.11.2022 10.11.22 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.212872 seconds