Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45810
   


Автор вопроса: Юлія из города: Потіївка :: Вопрос: 46890  
Юлія спрашивает:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для проекту на тему:"Поляки на території Потіївки і Малину". Проект включає в себе три блоки: 1)Короткий екскурс в історію, як поляки з'явились на території цих сіл. 2)Суспільно-політичне життя поляків цих сіл і організації, які існували. 3)Суспільно-політичне життя поляків цих сіл і сьогодення
Наш ответ:
Добрий день, Юліє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46853. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Безверха Т. М. Періодичні видання національних меншин Житомирської області як чинник етноінтеграції громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Безверха // Наукові записки Інституту журналістики. — 2016. — Т. 63. — С. 64-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2016_63_14.
Безверха Т. М. Періодичні видання національних меншин Житомирщини як засіб формування національно-духовних цінностей [Електронний ресурс] / Т. М. Безверха // Наукові записки Інституту журналістики. — 2015. — Т. 60. — С. 61-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_60_11.
Бовсуновська М. А. Мовна асиміляції поляків на Житомирщині [Електронний ресурс] / М. А. Бовсуновська // Українська полоністика. — 2019. — Вип. 16. — С. 17-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2019_16_5.
Борщик Я. Польська та українська версії пацифікації Малина 13 липня 1943 року: джерелознавчий аналіз [Електронний ресурс] / Я. Борщик // Сторінки воєнної історії України. — 2015. — Вип. 17. — С. 22-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sviur_2015_17_4.
Бутковська Н. Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спільноти (на прикладі поляків Житомирської області) : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04. / Н. Ю. Бутковська. — Київ, 2006. — 20 с.
Даценко П. Х. Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя XIX - першої третини ХХ ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01. / П. Х. Даценко. — Київ, 2005. — 19 с.
Заштовт Л. Наталія Сейко: польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ - першій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / Л. Заштовт // Волинь - Житомирщина. — 2002. — № 8. — С. 187-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2002_8_19.
Міжнародний симпозіум «Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст» : зб. матеріалів / Підком. з питань регіон. та транскордон. співробітництва між Україною та країнами ЄС Ком. Верховної Ради України з питань європ. інтеграції [та ін.] ; [редкол.: Малиновська О., Садова У., Ключковська І.]. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 159 с. : рис., табл.
Місяць Н. Життя польської громади Житомирщини (липень 2011р. – жовтень 2012 р.) [Електронний ресурс] / Н. Місяць // Українська полоністика. — 2012. — Вип. 9. — С. 201-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2012_9_29.
Тимошенко Л. В. Потіївка та її околиці в XVI-XIX ст. / Л. В. Тимошенко. — Дрогобич : [б.в.], 2000. — 74 с. — (Потіївські старожитності ; вип. 1).

.: Раздел: История :: 12.01.2023 15.23.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.259828 seconds