Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45263
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Кропивницький :: Запитання: 47068  
Анастасія запитує:
Добрий день. Цікавить філософське вчення Б. Спінози. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо для опрацювання таку літературу:
Богун О. Еко-спінозизм як сучасний контекст метафізики Бенедикта Спінози [Електронний ресурс] / О. Богун // Людинознавчі студії. Серія : Філософія. — 2019. — Вип. 38. — С. 11–23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstudf_2019_38_3.
Димерець Р. Й. Концепція влади в філософії Б.Спінози : автореф. дис... канд. філософ. наук / Р. Й. Димерець; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2006. — 20 c.
Димерець Р. Й. Концепція влади в філософії Б.Спінози : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Р. Й. Димерець ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2006. — 20 с.
Кирилюк O. Гуманізм i філософія Нового часу. Бенедикт Спіноза [Електронний ресурс] / O. Кирилюк // Філософія та гуманізм. — 2016. — Вип. 2. — С. 47-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filtgum_2016_2_9.
Марчук В. П. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / В. П. Марчук, Г. В. Марчук; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ : Персонал, 2009. — 480 c.
Налуцишин В. В. Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та С. фон Пуфендорфа [Електронний ресурс] / В. В. Налуцишин // Прикарпатський юридичний вісник. — 2017. — Вип. 3. — С. 18-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2017_3_6.
Окладна М. Г. Бенедикт Спіноза: державно-правова концепція [Електронний ресурс] / М. Г. Окладна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. — 2015. — Вип. 29. — С. 103-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2015_29_12.
Петров Є. П. Історіографічне розуміння терміну «модус» у філософії Б. Спінози [Електронний ресурс] / Є. П. Петров // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2014. — Вип. 4-5. — С. 98-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2014_4-5_11.
Рудь Б. Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Б. Ю. Рудь; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 16 c.
Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат / Б. Спіноза ; [пер. з латин., передм. та прим. В. Д. Литвинова]. — Харків : Фоліо, 2018. — 409 с. — (Істини; 18).

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 15.03.2023 15.55.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.35544 seconds