Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 45789
   


Автор вопроса: Мирослава из города: Олександрія :: Вопрос: 47343  
Мирослава спрашивает:
Добрий день! Мене цікавить література про язичництво. Заздалегідь дякую вам.
Наш ответ:
Добрий день, Мирославо! Радимо вам для опрцювання таку літературу:
Андруцька Я. В. Зміна світоглядних уявлень людей про життя та смерть: язичництво і християнство [Електронний ресурс] / Я. В. Андруцька // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 3. — С. 30-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_3_7.
Богдановський І. В. Українське рідновір’я: відродження духовних традицій і нове язичництво [Електронний ресурс] / І. В. Богдановський // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 93. — С. 263-267. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_67.
Борейко Ю. Г. Язичництво у контексті становлення народного християнства в Київській Русі (друга половина IX — середина XIII століть) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ю. Г. Борейко ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 16 с.
Вальчук А. Відображення філософської проблеми життя, смерті та безсмертя в давньоукраїнському язичництві [Електронний ресурс] / А. Вальчук // Українське релігієзнавство. — 2002. — № 23. — С. 4-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2002_23_3.
Завада В. Т. Дерев’яні каплиці: між язичництвом та християнством [Електронний ресурс] / В. Т. Завада // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2017. — Вип. 49. — С. 414-425. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2017_49_57.
Ковальчук А. Язичництво в Україні як потенціал для розвитку релігійного туризму [Електронний ресурс] / А. Ковальчук, А. Манько // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2018. — Вип. 52. — С. 132-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2018_52_15.
Колодний А. Язичництво як релігійний феномен [Електронний ресурс] / А. Колодний // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 27-28. — С. 48-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_27-28_8.
Литвиновська Ю. Значення пережитків язичництва в духовній культурі та регулюванні суспільних відносин Запорозької Січі [Електронний ресурс] / Ю. Литвиновська // Консенсус. — 2022. — № 2. — С. 5-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/conelj_2022_2_3.
Мандрик Н. Слов’янське язичництво в просторі мовної культури та в українознавстві [Електронний ресурс] / Н. Мандрик // Нова педагогічна думка. — 2019. — № 2. — С. 103-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2019_2_28.
Муляр Г. В. Форма державного Устрою Київської Русі в період язичництва: кочова імперія [Електронний ресурс] / Г. В. Муляр, А. А. Настюк, О. С. Ховпуч // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). — 2019. — Вип. 14. — С. 13-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2019_14_3.
Пахомова С. М. Слiди язичництва в слов’янськiй антропонiмiї на матерiалi жiночого антропонiмiкону: когнiтивно-свiтоглядний ракурс [Електронний ресурс] / С. М. Пахомова // Записки з ономастики. — 2015. — Вип. 18. — С. 582-596. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2015_18_59.
Пахомова С. М. Сліди язичництва в слов’янській антропонімії на матеріалі жіночого антропонімікону: когнітивно-світоглядний ракурс / С. М. Пахомова // Зап. з ономастики : зб. наук. пр. — 2015. — Вип. 18. — С. 582-596.
Рогатін В. М. Модифікації язичництва в сучасному неоязичництві [Електронний ресурс] / В. М. Рогатін // Історичний архів. — 2012. — Вип. 9. — С. 169-174. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2012_9_25.

.: Раздел: Философия. Религия :: 25.07.2023 10.30.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.269858 seconds