Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Валентина із міста: Київ :: Запитання: 47347  
Валентина запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про Володимира Боніфатійовича Антоновича і його наукові погляди. Дякую.
Наша відповідь:
Богдашина О. М. Роль В. Б. Антоновича у формуванні та поширенні української національної ідеї у Російській імперії [Електронний ресурс] / О. М. Богдашина // Дриновський збірник. — 2018. — Т. 11. — С. 213-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drinzb_2018_11_27
Гирич І. Чому не вдалося польсько-українське порозуміння у ХІХ - на початку ХХ ст.? / І. Гирич // Історія в рідній школі. — 2015. — № 11. — С. 14-16.
Гринчук М. Л. Вплив історіософської концепції В.Антоновича на формування сучасного суспільного знання [Електронний ресурс] / М. Л. Гринчук // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 84. — С. 359-362. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_84_92
Гринчук М. Л. Державотворча роль суспільства в контексті історіософських ідей В. Антоновича [Електронний ресурс] / М. Л. Гринчук // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 102. — С. 311-315. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_102_82
Дубчак Є. Дослідження історії козацтва у працях В. Антоновича та М. Василенка [Електронний ресурс] / Є. Дубчак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. — 2018. — Вип. 27. — С. 207-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2018_27_33
Завальнюк К. В. Документи Державного архіву Вінницької області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.) [Електронний ресурс] / К. В. Завальнюк // Архіви України. — 2014. — № 3. — С. 138-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_3_14
Завальнюк К. В. Документи Державного архіву Вінницької області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.) [Електронний ресурс] / К. В. Завальнюк // Архіви України. — 2014. — № 3. — С. 138-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_3_14
Іваницька С. Володимир Антонович як "навчитель ... в житті та керівник поколіннів" у життєсвіті Сергія Єфремова [Електронний ресурс] / С. Іваницька // Сіверянський літопис. — 2019. — № 3. — С. 162-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2019_3_15
Кіян О. Історико-географічний фактор у дослідженні історії Володимира Антоновича [Електронний ресурс] / О. Кіян // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2012. — Вип. 16. — С. 207-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2012_16_30
Кіян О. Полеміка навколо наукової спадщини Володимира Антоновича в українській історіографії радянської доби [Електронний ресурс] / О. Кіян // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2011. — Вип. 14. — С. 214-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2011_14_28
Кондратюк К. Історичні погляди Володимира Антоновича [Електронний ресурс] / К. Кондратюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2015. — Вип. 27. — С. 60-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2015_27_8
Короткий В. Колективний портрет Володимира Антоновича на сторінках "Записок НТШ" [Електронний ресурс] / В. Короткий // Етнічна історія народів Європи. — 2019. — Вип. 57. — С. 76–86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2019_57_12
Моісєєва Н. І. Ідея національного суверенітету в працях українських народників (М. Костомаров, М. Драгоманов, В. Антонович) [Електронний ресурс] / Н. І. Моісєєва, В. В. Шилін // Сучасне суспільство. — 2017. — Вип. 2. — С. 149-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2017_2_17
Мяскова Т. Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: історична доля та сучасний стан [Електронний ресурс] / Т. Мяскова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2014. — Вип. 40. — С. 317-340. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_28
На ниві минувшини : 30 січня - 185 років від дня народження Володимира Антоновича // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 12. — С. 67-68.
Нужа Ю. П. Визвольний рух наприкінці 50-х - на початку 60-х років ХІХ ст. у Наддніпрянській Україні : історія України : 9 клас / Ю. П. Нужа // Історія та правознавство. — 2016. — № 31-32. — С. 18-21.
Поліщук Ю. Володимир Антонович в історіографічній рефлексії Мирона Кордуби [Електронний ресурс] / Ю. Поліщук // Scriptorium nostrum. — 2017. — № 2. — С. 91-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2017_2_9
Райківський І. Я. Внесок Володимира Антоновича в українське національне самоусвідомлення галичан останньої третини ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Я. Райківський // З історії західноукраїнських земель. — 2015. — Вип. 10-11. — С. 133-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zictzahzem_2015_10-11_8
Райківський І. Я. Володимир Антонович і Галичина [Електронний ресурс] / І. Я. Райківський // Галичина. — 2016. — Ч. 28. — С. 73-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2016_28_13
Ступак Ф. Я. Сторінки життя та діяльності В. Антоновича [Електронний ресурс] / Ф. Я. Ступак // Грані. — 2014. — № 9. — С. 135-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_9_26
Філінюк А. Г. Проблеми історії та культури Правобережної України в дослідженнях В. Антоновича і П. Чубинського [Електронний ресурс] / А. Г. Філінюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. — 2018. — Т. 28. — С. 267-281. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2018_28_20
Харчук Р. Б. Вдячні читачі Шевченка з Наддніпрянської України: Володимир Антонович і Микола Лисенко [Електронний ресурс] / Р. Б. Харчук // Слово і час. — 2019. — № 3. — С. 33-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2019_3_5

.: Розділ: Історія :: 28.07.2023 15.09.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.277923 seconds