Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45784
   


Автор запитання: Ігор із міста: Київ :: Запитання: 47352  
Ігор запитує:
Добрий день. Цікавить така література: становлення державного терору в УРСР за часів більшовиків. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ігоре! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бек К. Відновлення сталінської системи в повоєнній УРСР / К. Бек // Укр. іст. журнал. — 2012. — № 4. — С. 127-139.
Демченко Т. Депортації як практика «Великого терору» (за матеріалами круглого столу «Депортація як складова державного терору в УСРР/УРСР», 24 травня 2013 р.) [Електронний ресурс] / Т. Демченко // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. — 2013. — № 1-2. — С. 418–423. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/za_2013_1-2_21.
Дорошко М. С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917 – 1938 рр.) / М. С. Дорошко. — Київ : Ніка-Центр, 2008. — 368 c.
Дорошко М. С. Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20 – 30-ті роки XX століття : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / М. С. Дорошко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. — 34 c.
Єкельчик С. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / С. Єкельчик; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. — Київ : Критика, 2008. — 303 c.
Кравець Д. Сталінський великий терор в УСРР/УРСР у Західноукраїнській громадсько-політичній думці (1930-ті рр. ) [Електронний ресурс] / Д. Кравець // Галичина. — 2015. — Ч. 27. — С. 132-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2015_27_16.
Кульчицький С. В. Голодомор 1932 – 1933 рр.: механізми сталінського терору / С. В. Кульчицький // Укр. іст. журнал. — 2007. — № 4. — С. 4-26.
Лисенко О. Діяльність комсомольців як елемент здійснення державного терору під час колективізації сільського господарства [Електронний ресурс] / О. Лисенко // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. — 2018. — № 1. — С. 119-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/za_2018_1_6.
Мазипчук М. Д. Постать Юрія Коцюбинського у контексті радянської репресивної політики в 30-х роках XX століття / М. Д. Мазипчук // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2014. — Вип. 38 — С. 153-157.
Марченко Н. В. Роль С. Косіора у здійсненні антиукраїнської політики в УРСР (1928 – січень 1933 рр.) / Н. В Марченко // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. — 2009. — № 2. — С. 123-128.
Носенко М. В. Депортації «Ворожих родин» як форма державного терору в Україні (1920-1950-ті рр.) [Електронний ресурс] / М. В. Носенко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2013. — Вип. 47. — С. 9-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2013_47_4.
Носенко М. В. Депортації «Ворожих родин» як форма державного терору в Україні (1920-1950-ті рр.) / М. В. Носенко // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — Харків, 2013. — Вип. 47. — С. 9-13.
Окіпнюк В. Т. Державний терор як елемент системи тоталітарного владарювання в Україні у 1929–1953 роках [Електронний ресурс] / В. Т. Окіпнюк // Правова держава. — 2019. — Вип. 30. — С. 163-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2019_30_21.
Прокіп Н. З. Форми і методи більшовицького терору на Україні у 1920–1930-х рр. / Н. З. Прокіп // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка» Держава та армія. — 2013. — № 752. — С. 139-145.
Рекрут В. П. Торговельна діяльність споживчої кооперації УРСР в умовах «великого терору» 1937-1938 років [Електронний ресурс] / В. П. Рекрут // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Гуманітарні науки. — 2013. — Вип. 11. — С. 104-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2013_11_13.
Романець Н. Р. «Шкідницька лінія» у репресивній політиці радянської влади в українському селі за доби «великого терору» (1937-1938 рр.) / Н. Р. Романець // Чорном. літопис. — 2011. — Вип. 4. — С. 43-50.
Русін Р. Проблема державного терору на Україні в працях істориків української діаспори та західних дослідників [Електронний ресурс] / Р. Русін // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 73. — С. 116-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_53.
Терлецька І. Державний терор в УСРР–УРСР періоду сталінізму у вітчизняній історіографії початку ХХI ст. [Електронний ресурс] / І. Терлецька // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. — 2010. — № 2. — С. 403–417. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/za_2010_2_11.
Фрей Л. Наслідки впливу репресивно-каральної системи більшовиків на долю «куркулів» України / Л. Фрей // Вісн. Черкас. університету. Сер. Історичні науки. — Черкаси, 2010. — Вип. 182. — С. 106-110.

.: Розділ: Історія :: 1.08.2023 09.50.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.126093 seconds