Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Ліда із міста: Київ :: Запитання: 47457  
Ліда запитує:
Добрий день. Потрібно літературу на наступну тему: Визначення теології та теософії, спільне та відмінне. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Лідо! радимо вам для опрацювання таку літературу:
Баумейстер А. О. Буття і благо : монографія / А. О. Баумейстер. — Вінниця : Т. П. Барановська [вид.], 2014. — 417 с.
Богдановський І. Теософія й окультизм: традиції і сучасність [Електронний ресурс] / І. Богдановський // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філософія. — 2015. — Вип. 35. — С. 82–93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_2015_35_11.
Денисенко А. Теологія визволення: ідеї, критика, перспективи / А. Денисенко. — Київ : Дух і Літера, 2019. — 186 с.
Ємельяненко Г. Д. Філософські засновки екзистенціальної теології (антропологічний, онтологічний та гносеологічний аспекти) / Г. Д. Ємельяненко; Європ. університет. — Київ : Автограф, 2018. — 384 с.
Іщук Н. В. Сучасна православна теологія діалогу / Н. В. Іщук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Фоліант, 2018. — 303 с.
Костенко Т. В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз осмислення феномену сакрального в традиційній та сучасній православній теології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Т. В. Костенко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 16 с.
Кочергін В. В. Теологія релігії як базис формування міжконфесійних відносин [Електронний ресурс] / В. В. Кочергін // Релігійна свобода. — 2010. — № Спецвипуск 2. — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsvobspv_2010_Spetsvipusk2_12.
Левченко Т. Г. Сучасні проблеми духовної освіти в України: питання про статус теології [Електронний ресурс] / Т. Г. Левченко // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 25. — С. 80-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_25_9.
Соколовський О. Л. Христологічні ідеї в ліберально-протестантській теології / О. Л. Соколовський // Софія. — 2019. — № 1. — С. 50-54.
Соколовський О. Основоположні засади висхідної христології у сучасній католицькій теології / О. Соколовський // Вісн. Львів. університету. Сер. філософ.-політол. студії. — 2018. — Вип. 19. — С. 55-62.
Христокін Г. В. Методологічний аспект взаємодії філософії та теології [Електронний ресурс] / Г. В. Христокін // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2020. — Вип. 1(2). — С. 157-171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2020_1(2)__12.
Христокін Г. В. Методологія православної теології в її парадигмальних трансформаціях / Г. В. Христокін. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. — 404 с.
Христокін Г. В. Предметне поле теології: філософсько-релігієзнавчий аналіз / Г. В. Христокін // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2020. — Вип. 42. — С. 126-136.
Шевченко С. Л. Християнська теологія та екзистенціалізм / С. Л. Шевченко; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Від-ня релігієзнавства. — Київ : Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2016. — 438 с.
Щедрін А. Т. Теософія як феномен некласичної релігійності нового часу: (соціокультурні виміри в оцінках сучасників) [Електронний ресурс] / А. Т. Щедрін // Вісник Харківської державної академії культури. — 2010. — Вип. 29. — С. 32-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2010_29_6.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 17.10.2023 11.01.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.297642 seconds