Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Валентин із міста: Київ :: Запитання: 47560  
Валентин запитує:
Добрий день. Потрібно періодичні видання на тему: Французьке просвітництво. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Біляшевич Т. М. Французьке просвітництво та конструювання нового світогляду / Т. М. Біляшевич // Сучас. літературознав. студії. — 2019. — Вип. 16. — С. 15-20.
Біляшевич Т. М. Французьке просвітництво та конструювання нового світогляду [Електронний ресурс] / Т. М. Біляшевич // Сучасні літературознавчі студії. — 2019. — Вип. 16. — С. 15-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2019_16_4.
Ваховський Л. Ц. Філософія виховання західної цивілізації в епоху просвітництва : автореф. дис...д-ра пед. наук: 13.00.01 / Л. Ц. Ваховський. — Харків, 2002. — 40 с.
Дзьобань О. П. Ідеї вільнодумства у філософії французького просвітництва як одне із джерел постмодернізму [Електронний ресурс] / О. П. Дзьобань // Гуманітарний часопис. — 2006. — № 1. — С. 33–38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2006_1_6.
Колодій О. С. Деїзм як визначальний принцип формування філософії історії Вольтера [Електронний ресурс] / О. С. Колодій, С. В. Шейко // Філософські обрії. — 2021. — Вип. 45. — С. 18-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2021_45_4.
Налуцишин В. В. Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та С. фон Пуфендорфа / В. В. Налуцишин // Прикарпат. юрид. вісник. — 2017. — Вип. 3. — С. 18-21.
Павленко Ю. Cентиментальна мандрівка суб’єкта письма в французькому романі від просвітництва до модернізму [Електронний ресурс] / Ю. Павленко // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 39(2). — С. 262-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__37.
Павленко Ю. Дискурс нарциса як метатекст тексту-письма (на матеріалі французького роману епохи Просвітництва та модернізму) [Електронний ресурс] / Ю. Павленко // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2009. — Вип. 7. — С. 194-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2009_7_24.
Троєльникова Л. О. «Політес Просвітництва» Філіпа Рено і французький культурно-просвітницький ландшафт: культурологічний «ескіз» [Електронний ресурс] / Л. О. Троєльникова // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. — 2023. — Вип. 32. — С. 154-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2023_32_22.
Уланова С. І. Музичне просвітництво ХІХ століття (Франція) : монографія / С. І. Уланова. — Київ : НАКККіМ, 2012. — 223 с.
Хвойницька Х. Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є) / Х. Хвойницька // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». Філософ. науки. — 2014. — № 780. — С. 58-62.
Шейко С. В. Гегелівський аналіз концепції деїзму у філософії Вольтера [Електронний ресурс] / С. В. Шейко, А. М. Ільченко // Філософські обрії. — 2023. — Вип. 46. — С. 90-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2023_46_11.
Юхименко Н. Просвітницькі ідеї Ж. Ж. Руссо і Григорія Сковороди / Н. Юхименко // Переяслав. Сковород. студії. — 2011. — Вип. 1. — С. 252-257.
Юхименко Н. Ф. Методологічні та ідеологічні засади формування французької системи освіти [Електронний ресурс] / Н. Ф. Юхименко // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. — 2013. — Т. 140. — С. 29-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAtk_2013_140_9.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 11.12.2023 15.04.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.23497 seconds