Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Наталія із міста: Рівне :: Запитання: 47583  
Наталія запитує:
Вітання. Допоможіть, будь ласка, з пошуком наступної інформації. Чим зумовлена актуальність проблеми співвідношення свободи наукового пошуку і соціальної відповідальності вченого? Які вимоги до вибору методів наукового дослідження?
Наша відповідь:
Бондар В. Д. Наукова новизна як методологічна характеристика дослідження: сутність та підходи до розуміння поняття [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар // Молодий вчений. — 2019. — № 4(2). — С. 220-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_4(2)__11
Відповідальність вчених за результати своєї діяльності в контексті етичних поглядів В.І. Вернадського (на матеріалах генетики) / О.В. Романець // Наука та наукознавство. — 2012. — № 3. — С. 79-90.
Гончаренко С. У. Етика науки та етичний кодекс ученого / С. У. Гончаренко // Шлях освіти. — 2011. — № 3. — С. 2-8.
Іщенко Ю. А. Наука XXI століття: нові виміри, проблеми, відповідальність науковця (круглий стіл "Наука як покликання і професія") / Ю. А. Іщенко, В. І. Онопрієнко // Вісн. НАН України. — 2017. — № 6. — С. 95-101.
Кельман М. Методологія дослідження як наукове пізнання [Електронний ресурс] / М. Кельман, І. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 855. — С. 199-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_855_33
Ковтун Н. Правові аспекти свободи наукового пошуку в ситуації соціальної невизначеності сучасності [Електронний ресурс] / Н. Ковтун // Суперечності взаємодії моралі і?права в?сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22?травня 2020?р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – С. 91-95. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/31801/1/Ковтун Н. Правові аспекти свободи наукового пошуку в ситуації соціальної невизначеності сучасності.pdf
Лагодієнко В. В. Вибір методології наукового дослідження [Електронний ресурс] / В. В. Лагодієнко, Л. В. Іванченкова, О. В. Лагодієнко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2022. — № 3. — С. 4-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2022_3_3
Ничкало Н. Креативність і соціальна відповідальність вченого [Електронний ресурс] / Н. Ничкало // Естетика і етика педагогічної дії. — 2012. — Вип. 4. — С. 196-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2012_4_21
Осадченко Ю. Свобода наукового пошуку та проблема відповідальності вченого / Ю. Осадченко, О. Патлайчук, О. Гончарова // Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії) "Сучасні проблеми філософії науки". — Миколаїв : НУК, 2019. – С. 38–40.
Павлюк К. В. Методичні підходи до оцінки якості наукових досліджень [Електронний ресурс] / К. В. Павлюк // Наукові праці НДФІ. — 2019. — Вип. 2. — С. 5-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2019_2_2
Ребуха Л. З. Методологія наукових досліджень: способи пошуку та опрацювання наукової інформації [Електронний ресурс] / Л. З. Ребуха // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 189. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2020_189_14
Сидоренко Л. Сучасна наука в контекстах свободи та відповідальності [Електронний ресурс] / Л. Сидоренко // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. — 2015. — № 2. – С. 89-93. — Режим доступу: http://www.philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Vydanna/SOPHIA/Софія_№4.pdf#page=89
Фурман А. В. Авторська програма дисципліни "Методологія наукових досліджень” [Електронний ресурс] / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. — 2020. — № 4. — С. 106-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2020_4_8
Хвіст В. О. Розуміння підходу, методу та методики в науковому історичному дослідженні [Електронний ресурс] / В. О. Хвіст // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149(1). — С. 205-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(1)__39

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 12.01.2024 16.27.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.251656 seconds