Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45741
   


Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 47626  
Катя запитує:
Добрий день. Цікавить Цензура в Україні в радянський період. Дякую
Наша відповідь:
Катю, добрий день. Перегляньте таку літературу:
Бабюх В. А. Політична цензура в Україні в 1920 - 1930-х рр. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. А. Бабюх ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2007. — 23 с.
Докаш О. Ю. Інституційно-процедурні механізми впровадження й функціонування системи радянської політичної цензури в контексті знищення історичної пам’яті мешканців Західної України та Північної Буковини в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / О. Ю. Докаш // Панорама політологічних студій. — 2015. — Вип. 13. — С. 229-236. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2015_13_32.
Ковальчук Г. Друковане слово під радянською цензурою [Електронний ресурс] / Г. Ковальчук // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 2. — С. 10-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_2_4.
Королько А. З. «У лещатах радянської цензури…» Українська історична наука і думка 1950–1980-х рр. Крізь призму листування Володимира Грабовецького [Електронний ресурс] / А. З. Королько // Галичина. — 2018. — Ч. 31. — С. 32-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2018_31_6.
Мельникова О. C. Вплив цензури на дисидентську комунікацію в Радянській Україні [Електронний ресурс] / О. C. Мельникова // Інформаційне суспільство. — 2016. — Вип. 23. — С. 98-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2016_23_17.
Позднякова І. С. Контроль за поширенням зарубіжної літератури як один із напрямів радянської цензурної політики у 1920–ті рр. [Електронний ресурс] / І. С. Позднякова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 138(1). — С. 72-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138(1)__16.
Позднякова І. С. Цензурна політика в радянській Росії у 1917 - 1929 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / І. С. Позднякова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с.
Старченко М. Надзвичайні органи, цензура в радянській Україні 1920-1930-х рр.: сучасна історіографія [Електронний ресурс] / М. Старченко // Наукові записки з української історії. — 2012. — Вип. 32. — С. 295-302. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2012_32_48.
Стоян Т. А. Наукова спадщина українських істориків 1920-х років крізь призму радянської політичної цензури [Електронний ресурс] / Т. А. Стоян, П. Ф. Стоян // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. — 2014. — Вип. 12. — С. 81-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2014_12_11.
Стоян Т. Партійно-ідеологічне керівництво радянською системою політичної цензури (1922 – 1933 рр.) [Електронний ресурс] / Т. Стоян // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2009. — Вип. 12. — С. 161-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2009_12_20.
Федотова О. О. Діяльність органів цензури УРСР зі збереження державної таємниці в пресі у ІІ половині 1940-х рр. [Електронний ресурс] / О. О. Федотова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2021. — Т. 32(71), № 3. — С. 142-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2021_32(71)_3_23.
Федотова О. О. Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) [Електронний ресурс] / О. О. Федотова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2014. — № 2. — С. 98-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_2_19.
Федотова О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою [Електронний ресурс] / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 3. — С. 43-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_3_14.

.: Розділ: Історія :: 5.02.2024 15.06.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.240867 seconds