Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Марина із міста: Житомир :: Запитання: 47644  
Марина запитує:
Добрий день. Мене цікавить інформація про людську ідентичність у контексті філософської антропології. Дякую
Наша відповідь:
Алікберов Р. Д. Соціокультурна ідентичність як предмет філософського аналізу [Електронний ресурс] / Р. Д. Алікберов // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — Вип. 18. — С. 3-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2017_18_3
Андрос Є. Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі [Електронний ресурс] / Є. Андрос // Філософська думка. — 2016. — № 6. — С. 20-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2016_6_7
Аносов І. Образ людини у філософсько-антропологічних концепціях ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Аносов // Versus. — 2016. — № 1. — С. 6-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2016_1_3
Ардашова Я. І. Співвідношення понять "психокультура", "ідентичність", "ментальність": філософськоантропологічний аналіз [Електронний ресурс] / Я. І. Ардашова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2016. — Вип. 3. — С. 30-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2016_3_6
Даніл’ян Г. П. Ідентичність як проблема класичної філософської думки [Електронний ресурс] / Г. П. Даніл’ян // Гуманітарний часопис. — 2005. — № 3. — С. 16–20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2005_3_5
Лантух А. Проблема людини у векторі філософської антропології на зламі тисячоліть [Електронний ресурс] / А. Лантух, О. Гульбс, В. Лантух // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2019. — Вип. 2. — С. 132-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2019_2_20
Литвинчук О. Соціальна та особистісна ідентичність: соціально-філософський аналіз [Електронний ресурс] / О. Литвинчук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія. — 2011. — Вип. 8. — С. 195-202. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2011_8_24
Литвинчук. О. Ідентичність як проблема маргінального індивіда: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / О. Литвинчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. —Київ, 2014. — 178 с.
Любивий Я. В. Ідентичність як предмет практичної філософії [Електронний ресурс] / Я. В. Любивий // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2018. — Вип. 1-2. — С. 3-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2018_1-2_3
Михайлов Д. Є. Філософсько-антропологічні студії в НаУКМА: проблема морально-етичної природи людини [Електронний ресурс] / Д. Є. Михайлов // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. — 2018. — Т. 1. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfr_2018_1_3
Муляр В. І. До питання про ідентичність людського індивіда [Електронний ресурс] / В. І. Муляр // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 121. — С. 146-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_121_42
Петрушенко В. Зміни уявлень про людину в сучасній філософській антропології [Електронний ресурс] / В. Петрушенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2015. — Вип. 756-757. — С. 55-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2015_756-757_12
Самчук О. Наративна ідентичність особистості (історико-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / О. Самчук ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди Нац. акад. наук України. — Київ, 2011. — 212 с.
Словінський Ж. Людина і світ у філософській антропології природних релігій [Електронний ресурс] / Ж. Словінський // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філософія. — 2015. — Т. 262, Вип. 250. — С. 78-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2015_262_250_15
Смірнова О. Д. Проблема ідентичності у людському бутті: метаантропологічний підхід [Електронний ресурс] / О. Д. Смірнова // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 84. — С. 293-296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_84_75
Стеценко В. Ментальна ідентичність української традиції філософування про релігію, бога і людину [Електронний ресурс] / В. Стеценко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. — 2017. — Вип. 18. — С. 202-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_43
Сторіжко Л. В. Проблема людської природи як концепту ідентичності в психоаналітичній філософії [Електронний ресурс] / Л. В. Сторіжко // Вища освіта України. — 2019. — № 2. — С. 30-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2019_2_5
Усик А. В. Традиція та ідентичність у китайській філософії [Електронний ресурс] / А. В. Усик // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2019. — Вип. 5-6. — С. 94-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2019_5-6_9
Чернієнко В. Філософія та ідентичність [Електронний ресурс] / В. Чернієнко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філософія. — 2015. — Вип. 18. — С. 8-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2015_18_4
Яценко К. А. Ідентичність як внутрішній аспект мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз [Електронний ресурс] / К. А. Яценко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2013. — Вип. 54. — С. 82-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2013_54_9

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 14.02.2024 15.10.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.243502 seconds