Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Олена із міста: Вінниця :: Запитання: 47647  
Олена запитує:
Добрий день. Потрібна література про соціальну філософію постмодерну. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Білогур В. Є. Філософія спорту епохи постмодерну: соціально-філософський контекст [Електронний ресурс] / В. Є. Білогур // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2016. — Вип. 65. — С. 221-231. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_65_23.
Буруковська Н. В. Філософія доби постмодерна: еволюція проблематики / Н. В. Буруковська // Вісн. Акад. адвокатури України. — 2011. — Число 3. — С. 5-10.
Воловик В. І. Соціальна філософія / В. І. Воловик, М. А. Лепський, Т. І. Бутченко, О. В. Краснокутський. — Запоріжжя : Просвіта, 2011. — 376 c.
Ковнєров О. Справедливість у філософському дискурсі Постмодерну / О. Ковнєров // Вісн. Донбас. держ. пед. ун-ту. Серія : Соц.-філософські проблеми розвитку людини і суспільства: зб. наук. праць. — Слов’янськ, 2014. — Вип. 2. — С. 53-61.
Любивий Я. В. Проблема соціальної нерівності в філософії постмодерну [Електронний ресурс] / Я. В. Любивий // Totallogy-XXI. Постнекласічні дослідження. — 2013. — № 30. — С. 204-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/totallogy_2013_30_15.
Найчук А. В. Поняття «постмодернізм» у соціально-філософському дискурсі [Електронний ресурс] / А. В. Найчук // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 39–48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_5.
Найчук А. В. Поняття «постмодернізм» у соціально-філософському дискурсі [Електронний ресурс] / А. В. Найчук // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 39–48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_5.
Осетрова О. О. Ж. Бодріяр: феномен насилля у соціальному доби постмодернізму (від філософської рефлексії до практики сучасної соціальної роботи) [Електронний ресурс] / О. О. Осетрова // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences. — 2022. — Vol. 5, Iss. 2. — С. 42-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epstphsps_2022_5_2_7.
Павленко Н. В. Система відношень матеріально-духовних аспектів у моделі «людина і багатство» / Н. В. Павленко // Культурологічний вісник. — 2014. — Вип. 33. — С. 218-223.
Погрібна В. Я. Постмодернізм як дискурс сучасної філософії (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / В. Я. Погрібна; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Донецьк, 2010. — 20 c.
Спиця Н. В. Українське суспільство в контексті філософії Ж. Бодріяра: проблема бажання та споживання / Н. В. Спиця // Культурологічний вісник. — 2012. — Вип. 29. — С. 152-157.
Стовпець О. Інститут інтелектуальної власності в епоху інформації й постмодерну: соціально-філософський ракурс [Електронний ресурс] / О. Стовпець // Схід. — 2016. — № 3. — С. 93-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_3_18.
Черних Г. А. Концептуальні дилеми визначення індивідуалізації соціальних практик як соціального блага та соціальної драми в теоретичній соціології постмодерну / Г. А. Черних // Актуал. проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. — Київ, 2015. — № 3(1). — С. 27-36.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 16.02.2024 08.33.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.585612 seconds