Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Володимир із міста: Рівне :: Запитання: 47648  
Володимир запитує:
Доброго дня. Підскажіть літературу на тему "Вчення про ноосферу В. Вернадського і Тейара де Шардена. Порівняльний аналіз".
Наша відповідь:
Бугайов В. І. Сучасні символи в контексті ноосферної концепціїї "минуле - теперішнє - майбутнє" В.Вернадського [Електронний ресурс] / В. І. Бугайов // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2014. — Вип. 7. — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_7_11
Голубовська О. В. Розум і воля людини як рушії перетворення біосфери в ноосферу у вченні Володимира Вернадського [Електронний ресурс] / О. В. Голубовська // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. — 2014. — Т. 16, № 2(5). — С. 243-247. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_2(5)__38
Гриньова М. В. Вчення про ноосферу В. І. Вернадського - основа сучасного природознавства [Електронний ресурс] / М. В. Гриньова // Імідж сучасного педагога. — 2017. — № 3(1). — С. 48-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2017_3(1)__13
Дєдуш О. Явище "національна ідентичність" у координатах ноосферної концепції Володимира Вернадського [Електронний ресурс] / О. Дєдуш // Народна творчість та етнологія. — 2018. — № 3. — С. 79-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2018_3_11
Дичко І. Ноосфера і біосфера: проблеми співіснування : географія / І. Дичко // Країна знань. — 2020. — № 4-5. — С. 30-34.
Дуйкін В. Есхатологічна складова кінечної мети історії в філософії історії П.Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / В. Дуйкін // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 26. — С. 46-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_26_8
Дуйкін В. Ідея Абсолюту у філософсько-історичній концепції П.Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / В. Дуйкін // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 27-28. — С. 119-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_27-28_15
Дуйкін В. Філософія людини П. Тейяра де Шардена / В. Р. Дуйкін ; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : Брама, 2004. — 316 с.
Дуйкін В. Християнський вектор моральної концепції П.Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / В. Дуйкін // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 25. — С. 13-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_25_4
Захарчук О. Енциклопедичний геній : постаті : до 160-ліття Володимира Вернадського / О. Захарчук // Дзвін. — 2023. — № 7-8. — С. 210-213.
Костенко В. Г. Ноосферна концепція Володимира Вернадського в світлі сучасних глобальних проблем і філософії сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. Г. Костенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. — 2014. — Т. 16, № 2(5). — С. 267-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_2(5)__43
Лічман Л. Ю. Концепт життєзабезпечення у світлі ідеї ноогенеза П. Тейяр де Шардена: щодо питання про компетентнісно-орієнтовану педагогіку [Електронний ресурс] / Л. Ю. Лічман // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2015. — Вип. 1. — С. 95-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2015_1_13
Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука : колект. монографія / за наук. ред. А. П. Самодрина ; НАН України, Коміс. з розроблення наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Н.-д. лаб. з вивч. і розроблення гуманітар. ідей акад. В. І. Вернадського. — Київ : NovaBook ; Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2021 . — Т. 3 / [О. В. Вознюк та ін.]. — 2023. — 690 с.
Польщак А. Л. П. Тейяр де Шарден та світогляд Ф. Моріака та Ш. Пегі, представників французького "католицького відродження" [Електронний ресурс] / А. Л. Польщак // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2015. — Вип. 1. — С. 198-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2015_1_19
Рогачова І. Розвиток теорії неосфери Тейяром де Шарденом / І. Рогачова // Сучасність. — 2006. — № 11-12. — С. 141-149.
Руденко Л. Г. Ноосферна філософія В. І. Вернадського - фундамент сталого (збалансованого) планетарного розвитку [Електронний ресурс] / Л. Г. Руденко // Український географічний журнал. — 2013. — № 2. — С. 7-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2013_2_5
Сергієнко Т. І. Особливості сучасних конфліктів в контексті ноосферної концепції В. Вернадського [Електронний ресурс] / Т. І. Сергієнко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2017. — Вип. 68. — С. 111-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_68_12
Сова А. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та перехід, становлення її в ноосферу [Електронний ресурс] / А. Сова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. — 2013. — Вип. 3. — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geol_2013_3_14
Тюріна Т. Г. Духовність як визначальний чинник духовного здоров’я особистості та суспільства (у світлі вчення про ноосферу В. Вернадського) [Електронний ресурс] / Т. Г. Тюріна, А. М. Зачепа // Врачебное дело. — 2017. — № 7. — С. 255-260. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/LiSp_2017_7_51
Тюріна Т. Г. Феномен ноосферної людини у контексті ідеї всеєдності В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / Т. Г. Тюріна // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2015. — Вип. 3. — С. 241-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2015_3_24
Цимбал Т. В. Буттєвісне укорінення людини в контексті ноосферної концепції Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / Т. В. Цимбал // Ноосфера і цивілізація. — 2013. — Вип. 14. — С. 278-287. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Niz_2013_14_35
Червінський О. Теоретико-методологічнi засади концепціi ноосфери В. Вернадського [Електронний ресурс] / О. Червінський // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2014. — Вип. 726-727. — С. 10-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2014_726-727_4
Шокало О. 160-ліття В. І. Вернадського: "Я вірю у велику майбутність України..." / О. Шокало // Наука і суспільство. — 2023. — № 2. — С. 7-27.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 16.02.2024 13.05.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.283114 seconds