Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45732
   


Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47655  
Ольга запитує:
Граматичні форми та функції родового відмінка в українській мові
Наша відповідь:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Гандзюк О. Cемантико-стилістичні особливості родового відмінка в українській та італійській мові [Електронний ресурс] / О. Гандзюк // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2014. — Вип. 17. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2014_17_6.
Годз О. Особливості семантико-синтаксичної та формально-синтаксичної структури двоскладних прислівникових речень із підметом у формі родового відмінка [Електронний ресурс] / О. Годз // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2018. — Вип. 26. — С. 56-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2018_26_9.
Горпинич В. О. Морфологія української мови : підручник / В. О. Горпинич. — Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. — 336 с. — (Серія «Альма-матер»).
Гук- Сатайкіна Н. Використання методу ейдетики на уроках української мови : українська мова, 6 клас / Н. Гук- Сатайкіна // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 6. — С. 21-23.
Драпак О. Родовий відмінок як компонент відмінкової системи української мови пострадянського періоду і як об’єкт вивчення іноземців [Електронний ресурс] / О. Драпак // Мова і культура. — 2014. — Вип. 17, т. 5. — С. 93-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_5_16.
Колібаба Л. Друга форма знахідного відмінка іменників як самобутня риса української мови / Л. Колібаба // Дивослово. — 2014. — № 6. — С. 27-31.
Костусяк Н. М. Синтаксична ад’єктивація відмінкових форм у сучасній українській літературній мові [Електронний ресурс] / Н. М. Костусяк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 8(2). — С. 23-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_8(2)__8.
Костусяк Н. Морфологічні та семантичні відмінки сучасної української літературної мови [Електронний ресурс] / Н. Костусяк // Українська мова. — 2013. — № 4. — С. 45-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2013_4_5.
Литвиненко О. О. Паралельні граматичні форми давального й місцевого відмінків, а також форми родового відмінка однини іменників чоловічого роду (за пам’ятками 18 ст.) [Електронний ресурс] / О. О. Литвиненко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 4(1). — С. 27-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_4(1)__8.
Лозова Н. Є. Іменник : грамат. довід. / Н. Є. Лозова; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ : Наук. думка, 2016. — 284 c.
Марчило Л. М. До історії форм родового відмінка іменників в українській мові (на матеріалі Пересопницького євангелія 1556-1561 рр.) [Електронний ресурс] / Л. М. Марчило // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2011. — Вип. 7. — С. 45-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2011_7_12.
Межов О. Г. Родовий відмінок як морфологічний варіант локативної синтаксеми в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / О. Г. Межов // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. — 2013. — Т. 21, вип. 19(1). — С. 200-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2013_21_19(1)__33.
Полтавець Ю. С. Специфіка граматичної атракції в українській мові (на матеріалі української періодики початку ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. С. Полтавець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2013. — Вип. 40. — С. 97-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_40_26.
Степаненко Н. С. Локативна функція родового відмінка: українсько-російські асиметрійні зв’язки [Електронний ресурс] / Н. С. Степаненко // Лінгвістичні дослідження. — 2022. — Вип. 56. — С. 141-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2022_56_12.
Третяк Н. Робота над відмінками іменників у практиці початкового навчання української мови [Електронний ресурс] / Н. Третяк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2018. — Вип. 25(2). — С. 252-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2018_25(2)__44.
Юносова В. О. Історія формування закінчень родового відмінка однини іменників жіночого роду сучасної 3 відміни [Електронний ресурс] / В. О. Юносова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 13. — С. 265-269. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2016_13_48.
Юносова В. О. Особливості вживання форм родового відмінка багатозначних іменників чоловічого роду в сучасній мовній практиці [Електронний ресурс] / В. О. Юносова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 12. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_12_6.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.02.2024 10.20.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.290459 seconds