Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45741
   


Автор запитання: Софія із міста: Надвірна :: Запитання: 47657  
Софія запитує:
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, які наукові праці можна використати для написання курсової роботи на тему "Еволюція політичного ладу у Польській державі в Х-ХІV ст"?
Наша відповідь:
Софія, добрий день. Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Андрущенко І. В. Історія Польщі = Historia Polski : [навч. посіб.] / І. В. Андрущенко, Б. І. Андрущенко, Н. В. Шумлянська. — Київ : Арій, 2018. — 143 с. : іл.
Дмитрах О. С. Україна / Польща. Історія – ключ від сучасності і фундамент майбутнього / [Олексій Дмитрах]. — Дрогобич : Коло, 2020. — 311 с. : іл.
Зашкільняк Л. О. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Інститут історичних досліджень, Центр історичної полоністики. — Львів : [б.в.], 2002. — 752с.: іл. 8 мап.
Історія Польщі : навчально-методичний посібник / П. С. Федорчак [та ін.] ; ред. П. С. Федорчак ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ : Плай, 1995. — 72 с.
Клочовський Є. Історія Польщі до кінця ХV століття / Є. Клочовський ; пер. Н. Яковенко. — Люблін : Товариство Інституту Централно-Східної Європи, 2005. — 236 с.
Ковшун Л. І. Цивілізування Сходу в історичному наративі Міхала Бобжинського: від Польщі як «primus inter pares» до «марного розпорошення життєвих сил на східному просторі» [Електронний ресурс] / Л. І. Ковшун // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. — 2017. — Т. 194. — С. 60-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAi_2017_194_10.
Кравчук М. Історико-правова ґенеза Державного Трибуналу: досвід Польщі [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2014. — № 1. — С. 18-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2014_1_6.
Куций І. Історичний образ Польщі на цивілізаційній карті Пантелеймона Куліша [Електронний ресурс] / І. Куций // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 2. — С. 185–194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2019_2_22.
Литвин М. Р. Коротка історія Польщі: інструмент формування національної пам’яті [Електронний ресурс] / М. Р. Литвин // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. — 2019. — Вип. 12. — С. 209-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrpol_2019_12_15.
Лозовий В. С. Основні тенденції історичної політики Польщі: виклики для України [Електронний ресурс] / В. С. Лозовий // Стратегічні пріоритети. — 2017. — № 4. — С. 147-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2017_4_18.
Польща – нарис історії / за ред. Влодзімєжа Менджецького та Єжи Брацисевича ; пер. з пол. Івана Сварника ; Ін-т нац. пам’яті. Коміс. переслідування злочинів проти польського народу. — Варшава : Інститут національної пам’яті, 2015. — 365 с. : фот.
Тищик Б. Й. Польща: історія державності і права (Х - початок ХХІ ст.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. Й. Тищик. — Львів : Світ, 2012. — 512 с. : іл., табл., фот.
Федорищак Х. Порівняльний аналіз досліджень «політики пам’яті» та «історичної політики» в Україні та Республіці Польща [Електронний ресурс] / Х. Федорищак // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. — 2016. — Вип. 10. — С. 117-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Polit_2016_10_21.
Чекаленко Л. Д. Історична пам’ять як чинник внутрішньої і зовнішньої політики Республіки Польща [Електронний ресурс] / Л. Д. Чекаленко // Проблеми всесвітньої історії. — 2022. — № 3. — С. 34-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prwh_2022_3_5.
Юревич Ю. Ю. Історичні витоки судового контролю щодо публічної адміністрації в Польщі: період Речі Посполитої (до 1795 р.) [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Юревич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 65. — С. 420-425. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_65_78.
Юрковська Н. Р. Польща від давніх часів до сучасності: історико-географічний нарис / Н. Р. Юрковська. — Київ : Інтерсервіс, 2016. — 383 с. : кольор. іл., табл., рис.

.: Розділ: Історія :: 21.02.2024 13.25.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.534731 seconds