Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Алла із міста: Черкаси :: Запитання: 47744  
Алла запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для наукового дослідження на тему: Мовна гра у англомовному рекламному тексті. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Биндас О. М. Моделювання мовної гри в друкованих рекламних текстах англомовних видань [Електронний ресурс] / О. М. Биндас // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2020. — № 3. — С. 56-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2020_3_9.
Вашист К. М. Специфіка трансляції стилістичної складової англомовних рекламних текстів [Електронний ресурс] / К. М. Вашист, Т. В. Домашенко // Філологічні трактати. — 2017. — Т. 9, № 2. — С. 30-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2017_9_2_6.
Вашист К. Оказіональний характер англомовних блендингових лексем в україномовному рекламному дискурсі [Електронний ресурс] / К. Вашист // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки. — 2019. — Вип. 175. — С. 168-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2019_175_37.
Войналович Л. П. Стилістичні особливості англомовного рекламного тексту [Електронний ресурс] / Л. П. Войналович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2018. — Вип. 34(1). — С. 95-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2018_34(1)__22.
Гнєдкова О. Г. Лінгвістичні методи впливу в англомовних рекламних слоганах [Електронний ресурс] / О. Г. Гнєдкова, А. Р. Зигарь // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 5(1). — С. 140-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_5(1)__26.
Декшна Т. А. Типологія засобів інтимізації в англомовних і україномовних рекламних текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Т. А. Декшна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2013. — 19 с. : табл.
Євдокимова І. О. Мовленнєві маски в англомовному усному рекламному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / І. О. Євдокимова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 23 с. : рис.
Касаткіна-Кубишкіна О. В. Ґендерно маркована лексика у англомовних рекламних текстах та особливості її перекладу [Електронний ресурс] / О. В. Касаткіна-Кубишкіна, Ю. В. Курята // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2017. — Вип. 64(1). — С. 146-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_64(1)__53.
Козяревич-Зозуля Л. В. Фасцинативний простір сучасної англомовної рекламної комунікації [Електронний ресурс] / Л. В. Козяревич-Зозуля // Львівський філологічний часопис. — 2017. — № 1. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2017_1_7.
Космеда Т. А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) : [монографія] / Т. А. Космеда, О. В. Халіман. — Дрогобич : Коло, 2013. — 226 с.
Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі : монографія / Т. В. Крутько; Київ. славіст. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства. — Рівне : Волин. обереги, 2013. — 154 c.
Пилипенко І. О. Лексико-семантичні заміни під час перекладу англомовних рекламних слоганів [Електронний ресурс] / І. О. Пилипенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 4(2). — С. 159-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_4(2)__30.
Руденко Н. В. Лінгвопрагматичні аспекти англомовних рекламних текстів [Електронний ресурс] / Н. В. Руденко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2023. — № 7. — С. 41-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2023_7_10.
Рудь А. Г. Граматичні особливості сучасних англомовних рекламних текстів у перекладацькому аспекті [Електронний ресурс] / А. Г. Рудь, С. С. Єльцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 41(2). — С. 175-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_41(2)__44.
Сидорук Г. І. Особливості перекладу виражальних засобів англомовних рекламних матеріалів [Електронний ресурс] / Г. І. Cидорук, К. С. Дячук // International journal of philology. — 2019. — Vol. 10, № 2. — С. 69-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjouph_2019_10_2_13.
Смоляна А. Л. Семантико-прагматичні компоненти рекламного дискурсу (на матеріалі рекламних текстів англомовних книг) [Електронний ресурс] / А. Л. Смоляна // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 5. — С. 230-236. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_5_42.
Топачевський С. К. Синтаксичні засоби етикетизації англомовного рекламного дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / С. К. Топачевський ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2011. — 20 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 8.04.2024 09.10.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.241387 seconds