Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Оля із міста: Кропивницький :: Запитання: 47797  
Оля запитує:
Добрий день. Досліджую таку тему з лексики: Експресивність в українській мові. Буду вдячна за допомогу з пошуку відповідної літератури.
Наша відповідь:
Добрий день. Оля, радимо вам таку літературу:
Бакун О. А. Структурно-контекстуальна типологія сегментних конструкцій з називним роз’яснювально-пояснювального змісту як експресивних синтаксичних одиниць української мови [Електронний ресурс] / О. А. Бакун // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2011. — Вип. 6(2). — С. 5-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2011_6(2)__3.
Бойко Н. І. Типи лексичної експресивності в українській літературній мові [Електронний ресурс] / Н. І. Бойко // Мовознавство. — 2002. — № 2-3. — С. 10-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2002_2-3_4.
Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: проблеми семантики і функціонування : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Н. І. Бойко ; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ, 2006. — 36 с.
Ворона Я. М. Іронічні стійкі порівняння як різновид експресивної енантіосемії в українській мові [Електронний ресурс] / Я. М. Ворона // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2011. — Кн. 2. — С. 56-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2011_2_16.
Дехтярьова О. В. Прийоми експресивно-стилістичного використання діалектних фразеологічних одиниць у художніх текстах / О. В. Дехтярьова // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 1. — С. 173-179.
Коваль Т. Л. Засоби експресивізації українського газетного дискурсу початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. Л. Коваль ; МОНМС України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». — Запоріжжя, 2011. — 19 с.
Кочукова Н. І. Експресивні можливості трансформованих крилатих висловів (на матеріалі мови української преси) [Електронний ресурс] / Н. І. Кочукова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 35. — С. 175-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_35_55.
Краснобаєва-Чорна Ж. Експресивно-стилістична класифікація фразеологізмів у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови [Електронний ресурс] / Ж. Краснобаєва-Чорна, О. Усенко // Лінгвістичні студії. — 2011. — Вип. 23. — С. 265-274. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2011_23_59.
Красовська О. М. Експресивний та аксіолоігчний характер дієслівних фразеологізмів (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. М. Красовська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2013. — Вип. 26. — С. 123-132.
Марінашвілі М. Д. Лексичні трансформації й експресивна конкретизація у перекладі (на матеріалі перекладу роману Ф. Саган «Bonjour tristesse» українською мовою) [Електронний ресурс] / М. Д. Марінашвілі // Мова. — 2013. — № 19. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mova_2013_19_24.
Помирча С. В. Експресивна лексика як особливе та специфічне явище української літературної мови [Електронний ресурс] / С. В. Помирча // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 7. — С. 129-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_7_34.
Третяк Н. В. Експресивний потенціал жаргонної фразеології / Н. В. Третяк // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 4. — С. 40-43.
Турчак О. М. Оказіональні сполучення слів як прояв експресивності в мові української періодики кінця ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Турчак // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2014. — № 2. — С. 213-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2014_2_33.
Холявко І. В. Засоби експресивності в українських мовознавчих наукових статтях [Електронний ресурс] / І. В. Холявко // Львівський філологічний часопис. — 2020. — № 8. - С. 185-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2020_8_31.
Школяр Н. В. Емоційно-експресивний компонент пам’яті фразеологічних одиниць: на матеріалі англійської та української мови / Н. В. Школяр // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 29. — С. 221-223.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.05.2024 09.35.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.246486 seconds