Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40880
   


Автор запитання: Людмила із міста: Запоріжжя :: Запитання: 42856  
Людмила запитує:
Допоможіть підібрати матеріали для реферату на тему "Культура Київської Русі" Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня,Людмило! Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Король В.Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 360 с. (Абітурієнт).
2.Король В.Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 496 с. (Альма-матер)
3.Субтельний Орест Україна: історія/Пер. з англ. Ю.І. Шевчука; Вст. ст. С.В. Кульчицького. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993.- 720 с.: іл.
4.Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера, 2000. – 464 с.
5.Греченко В.А., Ярмиш О.Н Історія України. Всесвітня історія XX – XXl століть (новітня історія): Посібник для вступних та курсових іспитів в юридичних вузах. – Харків, 2001. – 316 с.
https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/30330/
https://history.vn.ua/book/history5/10.html
http://www.horting.org.ua/node/1465
http://politics.ellib.org.ua/pages-4243.html

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.02.2019 21.25.48 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 42855  
Віка запитує:
Будь-ласка,допоможіть у інформації про екзотичний дендропарк В. Волка. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Назаренко В. Екзотичний дендропарк Віктора Волка / В. Назаренко // Чернігівщина. - 2018. - № 36 (6 верес.). - Режим доступу: https://www.gorod.cn.ua/news/lyudjam-o-lyudjah/95710-ekzotichnii-dendropark-viktora-volka.html.
Назаренко В. Екзотичний дендропарк Віктора Волка Екзотичний дендропарк Віктора Волка / В. Назаренко : моє лісництво // Ліси Чернігівщини. – 2018. - № 3. – С. 11.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 19.02.2019 15.31.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Калуш :: Запитання: 42854  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати інформацію та літературу для курсової роботи на тему "Паблік рілейшнз у системі менеджменту". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://ua-referat.com/Паблік_рілейшнз_як_стратегічна_функція_менеджменту
http://ua-referat.com/Паблік_рілейшнз_як_стратегічна_функція_менеджменту
http://posibniki.com.ua/post-pablik-rileishnz-u-sistemi-upravlinnya-pidpriemstvom
http://ubooks.com.ua/books/00049/inx41.php
https://studfiles.net/preview/5705913/page:12/
https://economy-ru.info/info/168378/
https://ukrbukva.net/page,3,30547-Pablik-rileiyshnz-kak-strategicheskaya-funkciya-menedzhmenta.html
http://eprints.kname.edu.ua/17493/1/ПЕЧ_Парасюк_Конспект_лекций_по_ПР.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/436760.pdf
http://referat-ok.com.ua/menedzhment-organizaciji/suchasni-problemi-pablik-rileishnz
https://www.sworld.com.ua/simpoz8/18.pdf
http://old.journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk25/Visnyk25_P1_06_Zignitcer.pdf
http://megalib.com.ua/content/4513_PR_y_sistemi_menedjmenty.html
http://bukvar.su/menedzhment/115500-Pablik-rileiyshnz-kak-strategicheskaya-funkciya-menedzhmenta.html
file:///C:/Users/User/Desktop/pspz_2013_2_19.pdf
– Антипов К.В. Паблик рилейшнз : учеб. пособие / К.В. Антипов, Ю.К. Баженов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : “Дашков и К”, 2002. – 145 с.
– Блэк С. Введение в паблик рилейшнз : пер. с англ. / С. Блэк. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 317 с.
– Доти Д.И. Паблисити и паблик рилейшнз: Пер. с англ. / Д.И. Доти. – 2-е изд., – Москва : Филинъ, 1998. – 286 с
– Иванченко Г.В. Реальность Паблик рилейшнз / Г.В. Иванченко. – Москва : Смысл, 1999. – 152 с. – (Бизнес-образование).
– Королько В. Основы паблик рилейшнз : учеб. / В. Корольков. – Киев : Ваклер, 2000. – 526 с.
– Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В. Моисеев. – 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2001. – 375 с.
– Моисеев В.А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. Теория и практика. – Киев : Дакор, 2002. – 506 с.
– Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности : учеб. / И.М. Синяева. – Москва : ЮНИТИ, 1998. – 287 с.
– Хэйвуд Р. Все о Public Relations: Как добиться успеха в бизнесе, используя связи с общественностью: Пер. с англ. / Р. Хэйвуд. – Москва : БИНОМ, 1999. – 255 с.
– Блек С. Введення в паблік рілейшнз / С. Блек. - Ростов н / Д. : Фенікс, 1998. – 380 с.
– Бодуан Ж.П. Управління іміджем компанії: Паблік рілейшнз: предмет і майстерність: пер. з фр. – Москва : ИНФРА-М, 2001.- 78 с.
– Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія. -Київ, 2005. - 437 с.
– Альошина І.В. Паблік рілейшнз для менеджерів : підручник / І.В. Альошина. – Москва : ЕКМОС, 2003. – 480 с.
– Катліп С. Паблік рілейшнз. Теорія і практика / С. Катліп. – Москва : Вільямс, 2003. – 624 с.
– Слісаренко, І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління : навч. посіб. / І. Ю. Слісаренко. – Київ : МАУП, 2001. – 104 с.
– Бодуан, Жан-П'єр. Управління іміджем компанії. Паблік рілейшнз: предмет і майстерність. – Москва : Імідж-контакт; Инфра-му, 2001. – 233 с.
– Пашенцев Є.М. Паблік рілейшнз: від бізнесу до політики. – 2-е вид. – Москва : Финпресс, 2000.- 67 с.
– Балабанова Л. В. Комплексна маркетингова система паблік рилейшнз потенціалу як основа вдосконалення управління на сучасному етапі // Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 111–137.
– Балабанова Л. В. Паблік рилейшнз у комунікаційній політиці підприємств // Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 78-107.
– Балабанова Л. В. Стратегічна спрямованість паблік рилейшнз в умовах маркетингової орієнтації підприємств // Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 318-369.
– 5. Вейлл П. Искусство менеджмента / П. Вейлл ; пер.с англ. - Москва : Сирин, 2002. - 204 с.
– Глухова Д. Паблик рилейшнз як функція менеджменту / Д. Глухова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Л. В. Губерський та ін.]. - Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 2. – С. 126-128.
– Комунікація з громадськістю як соціальний інститут і сфера практичної роботи // Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR) : метод. посіб. / за ред. В. Г. Королька. - Київ, 2003. – С. 9-60.
– Королько В. Г. Принципи і функції паблик рілейшнз // Паблик рілейшнз: наукові основи, методика, практика : підручник / В. Г. Королько. - Вид. 2-е, допов. - Київ, 2001. – С. 25-28.
– Королько В. Г. Теорія управління паблик рілейшнз. Складові процессу управління // Паблик рілейшнз: наукові основи, методика, практика : підручник / В. Г. Королько. - Вид. 2-е, допов. - Київ, 2001. – С. 159-163.
– Лось А. РR-управление / А. Лось // PR - менеджер. - 2004. - № 12. - С. 29-33.
– Моисеев В. А. Паблик рилейшнз в системе менеджмента // Паблик рилейшнз: Теория и практика / В. А. Моисеев. – Киев , 1999. – С. 101-127.
– Мойсеєв В. А. ПР у системі менеджменту // Паблік рілейшнз : навч. посіб. / В. А. Мойсеєв ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2007. – С. 35-46.
– Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. посіб. / Г. В. Осовська ; М-во освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2003. - 216 с.
– Осовська Г. В. Основи менеджменту : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський ; М-во освіти і науки України. - Вид. 3-є, переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2008. – 662 с.
– Примак Т. О. Комунікативні технології в PR // PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / Т. О. Примак. - Київ, 2013. – С. 142-157.
– Сухарський В. С. Комунікації в менеджменті // Менеджмент (загальний з основами спеціального) / В. С. Сухарський. - Т., 2004. – С. 104-158.
– Тихомирова Є. Національний та міжнародний аспекти інституціонального забезпечення РR-діяльності / Є. Тихомирова // Вісник. Серія: Міжнародні відносини / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – Вип. 10. – С. 238-247.

.: Розділ: Загальні :: 19.02.2019 15.08.10 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 42853  
Ольга запитує:
Чи є у бібліотеці книга Хуха-Моховинка?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Окремої книги Короліва-Старого В. К. Хуха-моховинка поки що немає. Але ця казка присутня у збірці даного автора "Нечиста сила", які можна знайти на абонементах відділів обслуговування дошкільного та молодшого віку та дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання.

.: Розділ: Література :: 19.02.2019 15.05.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: люда із міста: мукачево :: Запитання: 42852  
люда запитує:
Допоможіть .будь--ласка,знайти цікаві сценарії для драматчного гурта.Асаме українське сватання
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ой весілля як чар-зілля : [добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля : сценарії, пісні, розповіді про весілля та весільні обряди] // Позакласний час. — 2017. — № 9. — Не журись!. — С. 49-64.
Ой їхало весілля попід нашу хату : [добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля : сценарії, ігрова програма, пісні, присвячені весільним обрядам] // Позакласний час. — 2015. — № 8. — Не журись!. — С. 41-54.
Сценарій розважального заходу в школі Українські весільні традиції портал [Електронний ресурс] // ua.korporativus.com : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://ua.korporativus.com/school_events_ua/scenarij-rozvazhalnogo-zaxodu-v-shkoli-ukrainski-vesilni-tradicii.html. — Назва з екрана.
Сценка сватання [Електронний ресурс] // Весільний портал : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://narecheni.info/stsenariyi/stsenka-svatannya.html. — Назва з екрана.
Удовиченко В. Сімейні звичаї українського народу : справи культурні / В. Удовиченко // Справи сімейні. — 2018. — № 4. — С. 4-6.

.: Розділ: Сценарії :: 19.02.2019 13.08.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.717679 seconds