Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Іннв із міста: Ніжин :: Запитання: 45206  
Іннв запитує:
Збереження біологічного різноманіття, нормативно-правове забезпечення. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Казак Р. А. Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Європейському Союзі у другій половині XX ст. : історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. А. Казак ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2017. - 20 с.
Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України : аналіз та перспективи розвитку / Г. В. Бондарук, О. О. Кагало, Л. Д. Проценко, А. М. Артов, Б. Г. Проць ; НАН України, Всесвіт. фонд природи WWF, Ін-т екології Карпат, Держ. природознав. музей. - Львів : Ін-т екології Карпат НАНУ, 2013. - 264 c.
Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Н. Р. Малишева [та ін.] ; відп. ред. Н. Р. Малишева ; управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття ; благодійна організація «Інтерекоцентр» ; науково-консультаційний центр «Астюс». - Київ : Хімджест, 2003. - 175 с. - (Біорізноманіття ; № 5).
Якимчук А. Ю. Економіка природокористування : навч. посіб. / А. Ю. Якимчук, А. Л. Черній. – Рівне : НУВГП, 2010. – 275 с.
Гиренко І. В. Правові засади збереження біорізноманіття рослинного світу України [Електронний ресурс] / І. В. Гиренко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2014. - Вип. 63. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_63_32.
Євстігнєєв А. С. Правове забезпечення екологічної безпечності при здійсненні спеціального лісокористування в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Євстігнєєв // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 269-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_64.
Пугачов М. І. Підходи з формування національної системи виробничого та ринкового контролю якості продукції тваринництва й збереження біологічного різноманіття в умовах СОТ [Електронний ресурс] / М. І. Пугачов, П. М. Музика, В. Д. Гуменний, С. Г. Шаловило // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 3. - С. 195-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3(5)__27.
Шостий національний звіт про виконання Україною Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття : українська версія, грудень 2018 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2019/31102019/CBD_all_UKR-fin.pdf.
Якимчук А. Ю. Засади формування системи державного управління збереженням біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 35-38. - Режим доступу: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2014/6.pdf.
Якимчук А. Ю. Системний підхід до реалізації державного регулювання збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 4. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_4_14.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 5.03.2021 09.34.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45205  
Лариса запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про особисте страхування. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Барзилович А. Д. Впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні / А. Д. Барзилович // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 5-6. – С. 109-114.
Безугла В. О. Страхування : навч. посіб. / В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал. – Київ : Центр учбової літ., 2008. - 582 с.
Говорушко Т. Страхування : навч. посіб. / за ред. Т. Говорушко, В. Стецюк. – Київ : Львів : Магнолія 2006, 2014. - 328 c.
Горбач Л. Страхування : навч. посіб. / Л. Горбач, О. Каун – Київ : Кондор, 2010. - 520 с.
Горбань Н. Договір страхування життя. - 2017. - № 1. - С. 150-155.
Дема Д. І. Страхові послуги : навч. посіб. / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. Дем'янюк ; за заг. ред. Д. І. Деми. – 3-тє вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 524 с. : рис., табл.
Мних М. В. Аналіз механізмів моніторингу конкуренції на страховому ринку та необхідність її вдосконалення / М. В. Мних // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 12/5. – С. 18-25.
Підлипна Р. Місце соціального страхування у формуванні ресурсів системи соціального захисту / Р. Підлипна // Вісник Тернопіл. нац. економ. ун-ту. – 2020. – № 2. – С. 108-120.
Селіверстова Л. С. Підходи до розвитку кіберстрахування як сегменту глобального страхового ринку / Л. С. Селіверстова, Д. А. Трухан // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 23-26.
Міловська Н. Правова природа договору особистого страхування [Електронний ресурс] / Н. Міловська // Підприємництво. Господарство і право. – 2018. - № 12. – С. 43-47. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/12/7.pdf/.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 5.03.2021 08.59.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Света із міста: Дніпро :: Запитання: 45204  
Света запитує:
Доброго вечора!Допоможіть знайти електронні носії на тему:"Шевченко - художник".Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.03.2021 21.33.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 45203  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібні джерела про сімейне право в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте такі джерела інформації:
Боднар Т. Сімейне право в системі права України [Електронний ресурс] / Т. Боднар // Приватне право. — 2013. — № 1. — С. 129-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prpr_2013_1_14.
Булеца С. Сімейне право: підручник / за заг. ред. В. Кройтора та В. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 512 с. [Електронний ресурс] / С. Б. Булеца // Право і Безпека. — 2016. — № 2. — С. 161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_2_32.
Дякович М. Сімейне право : навч. посіб. / М. Дякович ; Львівський національний ун-т м. Івана Франка. — Київ : Правова єдність, 2009. — 512 с.
Кириченко Ю. Конституційне закріплення права на невтручання в особисте і сімейне життя в Україні та європейських державах: порівняльно-правовий аналіз [Електронний ресурс] / Ю. Кириченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 5. — С. 34-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2013_5_9.
Лепех С. Сімейне право України : навч. посіб. / С. Лепех ; Львів. м. . Ун-т м. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ м. І. Франка, 2010. — 316 с.
Мазур О. Сімейне право України : навч. посіб. Для дистанц, навч. / О. Мазур ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — Київ : Університет «Україна», 2005. — 116 с.
Мазур О. Сімейне право України : навч. Посіб. Для дистанц. Навч. / О. С. Мазур ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». Інститут дистанційного навчання. — Київ : Університет «Україна», 2006. — 116 с.
Мироненко В. Сімейне право України : підручник / В. Мироненко, С. Пилипенко ; ред. В.. Мироненко. — Київ : «Правова єдність», всеукраїнська асоціація видавців, 2008. — 477 с.
Оніщенко О. Сімейне право : навч. Посібник / О. Оніщенко ; Національний авіаційний ун-т. — Київ : НАУ-друк, 2009. — 111 с.
Сімейне право України у схемах : навч. посібник / В. І. Бобрик [и др.]. — Київ : Атіка, 2005. — 160 с.
Сімейне право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб.: у 2 кн. з інформ. дод. на лазер. носії. Кн. 1 / С. Фурса, Л. Драгнєвіч, О. Пульнєва, Є. Фурса; Центр прав. дослідж. Фурси. — Київ: Вид. Фурса С.Я., 2005. — 894 с.
Шовкошитна С. Що слід знати про сімейне та спадкове право / С. Шовкошитна. — Київ : Інститут громадянського суспільства, 2004. — 72 с.

.: Розділ: Держава і право :: 4.03.2021 16.54.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Пирятин :: Запитання: 45202  
Світлана запитує:
Доброго дня! Прошу допомогти у підборі літератури про використання штучного інтелекту у менеджменті. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Акугинова Г. Искусственный интеллект: мифы и реальность / Г. Акугинова // Банковский менеджмент. – 2020. – № 1. – С. 2-4.
Кизим М. О. Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і штучного інтелекту в економіках країн світу та України : моногр. / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, І. В. Шостак. – Харків : ВД «Інжек», 2012. – 492 с.
Кочкодан В. Б. Штучний інтелект в менеджменті : конспект лекцій / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 115 с.
Олешко А. А. Інформаційно-комунікаційні технології та людський розвиток / А. А. Олешко, Є. В. Гороховець // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 16. – С. 16-19.
Рзаєв Д. О. Прийняття управлінських рішень за допомогою системи штучного інтелекту / Д. О. Рзаєв // Цифрова економіка : зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф., 4–5 жовт. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 314–315.
Руденко М. В. Технології цифрової трансформації сільськогосподарських підприємств / М. В. Руденко // Агросвіт. – 2019. – № 23. – С. 8-18.
Харинович-Яворська Д. О. Штучний інтелект як елемент прийняття управлінських рішень / Д. О. Харинович-Яворська // Цифрова економіка : зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф., 4–5 жовт. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 369–373.
Якубенко І. М. Agile-менеджмент, як дієве управління проектами для цілеспрямованих команд / Якубенко І. М. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4. – С. 167-172.
Якубенко І. М. Комунікаційна привабливість підприємств, як основа інформаційного управлінського простору / Якубенко І. М. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 2. – С. 91-96.
Вілісова К. С. Використання технологій штучного інтелекту в управлінні: переваги і загрози [Електронний ресурс] / К. С. Вілісова. – Наукова спільнота : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://www. spilnota. net.ua/ua/article/id-1671//. – Назва з екрана.
Кравцова О. Вперед у майбутнє: чому уряд повинен звернути увагу на штучний інтелект [Електронний ресурс] / О. Кравцова // Экономическая правда : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/09/4/651230/. – Назва з екрана.
Машлій Г. Дослідження управлінських аспектів використання штучного інтелекту [Електронний ресурс] / Г. Машлій, О. Мосій, М. Пельчер // Галицький економічний вісник. Серія: Економіка та управління підприємствами. – 2019. - Т. 57. - С. 80-89. - Режим доступу: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/57/601.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.03.2021 11.01.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.232167 seconds