Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41328
   


Автор запитання: Сергій із міста: Дніпро :: Запитання: 43306  
Сергій запитує:
Доброго вечора. Допоможіть будь-ласка, знайти цікаву інформацію на тему: Галицько-Волинська держава. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію. Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Король В. Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр “Академія“,2005.- 496 с. (Альма – матер).
2.Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями/Укладачі Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО“, 2007. – 736 с.
3.Коваленко Г. Українська історія. – К.: Велес, 1992. – 176 с.
4.Лановик Б. Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч.посіб. – К.: Знання – Прес, 2001 – 698 с.
5.Крип’якевич Іван. Історія України: (Учб.пос.). – К.: Всеукраїнське товариство «Просвіта», 1992. – 88 с., ілюст.
6.Грушевський М. С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх/Упоряд. А. Ф. Трубайчук. – К.: “Варта“, 1993. – 256 с.
7.Потапенко О. І. Кузьменко В. І. Шкільний словник з українознавства. – К.: Укр. Письменник, 1995. – 291 с.
https://znoclub.com/istoriya-ukrainy/
http://resource.history.org.ua/
http://studies.in.ua/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/35635/
https://geomap.com.ua/uk-uh7/283.html

.: Розділ: Історія :: 20.08.2019 21.43.29 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 43305  
Леся запитує:
Як робити Дідуха з дітьми
Наша відповідь:
Доброг дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дідух : [саморобка] // Моє хобі. — 2019. — № 7-8. — С. 4-5
Дідух на покуті : Звичаї і традиції народу // Розкажіть онуку. — 1995. — 21. — С.2.
Завалова І. Символ українського Різдва : бесіда за картиною Олега Шупляка "Різдвяний дідух" : вернісаж / І. Завалова // Джміль. — 2018. — № 12. — С. 26-27.
Лапушена О. Звідки ця ялинка? / О. Лапушена // Котя. — 2005. — №12. — С. 15-18.
Павліченко В. Дідух до хати - горе із хати : наші традиції / В. Павліченко // Дім і Сім'я. — 2010. — № 8. — С. 38-39.
Слапчук В. Дідух / В. Слапчук // Ангеляткова наука. — 2011. — № 1. — С. 14.
Солук М. І. Бо прийдуть до тебе три празники в гості... / М. І. Солук // Позакласний час. — 2005. — № 23-24. — С. 19-25.
Шевчук О. Ми ялинки не рубаємо — дідуха виготовляємо! : (дідух та "павучки" - екологічна альтернатива сучасним новорічним атрибутам) : методика навчання / О. Шевчук // Початкова школа. — 2012. — № 12. — С. 32-36.
Шрамко А. Дідух : майстерня / А. Шрамко // Джміль. — 2018. — № 12. — С. 28-29.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.08.2019 10.40.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43304  
Людмила запитує:
Романтизм в образотворчому мистецтві. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Пропонуємо наступні джерела за Вашим запитом:
Бірюльов Ю. О. Пізній романтизм, веристичні та необарокові тенденції у скульптурах Юліана Марковського [Електронний ресурс] / Ю. О. Бірюльов // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура . - 2012. - № 1. - С. 73-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2012_1_22.pdf.
Живопись художников эпохи Романтизма: Романтизм в живописи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://paintingromanti.jimdo.com/sitemap/.
Кашуба М. Німецький та український романтизм: спроба зіставлення [Електронний ресурс] / М. Кашуба. - Режим доступу: http://www.philosophy.ua/lib/20kashuba-doxa-12-2008.pdf.
Пономаренко О. Класицизм і романтизм у живописі історичного жанру Шевченка-художника [Електронний ресурс] / О. Пономаренко. - Режим доступу: http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/vrtualni_vystavky/Shevchenko/rozdil_3/5.pdf.
Король С. І. Малярство і графіка Галичини періоду романтизму: жанрова структура і художньо-стильові особливості [Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / С. І. Король ; Львів. нац. акад. мистец. — Львів, 2007. — 18 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ksihso.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Панова М. В. Шляхи формування самообразу автора в українській та російській художній культурі першої половини 19 століття [Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. мистецтвознав: 17.00.01 / М. В. Панова ; Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2001. — 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01pmvpps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Скринник-Миська Д. М. Еволюція світоглядно-філософських засад українського образотворчого мистецтва на рубежі XIX - XX ст. [Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Д. М. Скринник-Миська ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2009. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09sdmomr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво / ред.: Г. А. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. - Київ, 2007. - 202 с.
Божинський Б. І. Український національний романтизм стилю модерн у Харкові / Б. І. Божинський, В. П. Мироненко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2005. - № 1. - С. 43-49.
Жінка в мистецтві : зб. наук. ст. / ред.: О. Маланчук-Рибак; Наук. т-во ім. Шевченка. - Львів, 2008. - 180 c. [Описано образи жінок в художній культурі різних культурно-історичних періодів, зокрема доби європейського Середньовіччя, Ренесансу, Романтизму, модернізму та постмодернізму].
Коляда Е. М. Романтизм в архитектуре парков Украины и Крыма / Е. М. Коляда // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2002. - № 6. - С. 199-202.
Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: У 3-х ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Львів : Світ, 2005.
Левицька М. Образотворче мистецтво слов'янських народів доби романтизму: до питання жанрових і тематичних аналогій / М. Левицька // Пробл. слов'янознавства. - 2008. - Вип. 57. - С. 95-108.
Настасієнко Т. М. Романтизм у садово-парковому мистецтві України кінця XVIII - початку XIX ст. / Т. М. Настасієнко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. - Харків, 2007. - Вип. 21. - С. 84-90.
Овсійчук В. А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / В. А. Овсійчук; ред.: С. Павлюк; НАН України. Ін-т народознав. - К. : Дніпро, 2001. - 444 c. [Досліджено історичні передумови українського класицизму та романтизму. Детально розглянуто особливості архітектури, скульптури, малярства романтизму та классицизму].
Панова М. В. Литературный и изобразительный портрет автора эпохи романтизма // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. — Харків : ХХПІ, 1997. — №5. — С. 116-117.
Попович М. Романтизм як стиль та ідеологія // Філос. думка.– 2004.– N 6.– С. 3–30.
Романтизм : энциклопедия / авт.-сост. О. В. Федотова. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. - 303 с.: ил. - (Серия "Энциклопедия живописи").
Скринник М. Наративні практики української ідентичності: доба Романтизму. – Львів: Каменяр, 2007.– 367 с.
Соколюк Л. Д. Проблема національного стилю в Українському мистецтві першої третини ХХ століття (специфіка еволюції) / Л. Д. Соколюк // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2002. - № 4. - С. 16-27. [Визначено особливості еволюції проблеми національного стилю в українському мистецтві першої третини ХХ ст., її зв'язку з ідеями європейського романтизму, традиціями української народної культури].
Шейко В. Н. История художественной культуры. Западная Европа XIX - XX вв. : Учеб. для студ. вузов искусства и культуры / В. Н. Шейко, А. А. Гаврюшенко, А. В. Кравченко; Харьк. гос. акад. культуры. - Харьков, 2001. - 228 c. [Освещена художественная жизнь Англии, Германии, Франции. Проанализировано творчество Давида, Гойи. Описан романтизм Теодора Жерико, Энгра, Делакруа, Франсуа Рюд, Домье, Гюстава Курбе, Милле].

.: Розділ: Література :: 20.08.2019 10.34.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 43302  
Олександр запитує:
Добрий день! Які книги Юрія Андруховича є у фондах бібліотеки. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є наступні книги Андруховича Юрія. Чекаємо вас за адресою вул. Януша Корчака, 60.
Андрухович Ю. Два романи / Ю. Андрухович ; передм. В. Неборака. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. — 480 с. : іл.
Андрухович Ю. Дванадцять обручів : роман / Андрухович, Юрій. — Вид. 3-є. — Київ : Критика, 2005. — 275 с.
Андрухович Ю. І. Книга відгуків : вірші, есеї, романи / Ю. І. Андрухович — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. — 519 с. : 1 портр.
Андрухович Ю. І. Лексикон інтимних міст : довільний посібник з геопоетики та космополітики / Ю. І. Андрухович ; на обкл. фоторепрод. М. Й. Штефан. — Вид. 3-є, випр. й допов. — Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги — ХХІ, 2016. — 434 с.
Андрухович Ю. І. Небо і площі : поезії / Ю. І. Андрухович — Київ : Молодь, 1985. — 80 с. : іл. — (Перша книга поета).
Андрухович Ю. І. Таємниця : роман / Ю. І. Андрухович ; дизайнер обкл. Н. Переходенко ; фото Н. Андрухович. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. — 348 c.
Андрухович Ю. Перверзія : роман / Ю. Андрухович ; дизайн В.Костирка. — Львів : Класика, 2001. — 290 с. — (Сучасна проза).
Бу-Ба-Бу : вибрані твори / Ю. Андрухович, О. Ірванець, В. Неборак ; авт. проект В. Габора. — Львів : Піраміда, 2008. — 391 с. : іл. — (Приватна колекція).
Ворохтаріум : Друль — Андрухович — Бойченко : літературний тріалог з діалогом і монологами / Ю. Андрухович, О. Друль, О. Бойченко ; фото на обкл. Р. Шпук ; [передм. О. Друль]. — Київ : Пабулум, 2018. — 239 c. : іл.
Трициліндровий двигун любові : збірка вибраних творів / Ю. Андрухович, Л. Дереш, С. Жадан ; худож.-оформ. О. Г. Жуков. — Харків : Фоліо, 2008. — 218, [1] с. — (Графіті).

.: Розділ: Література :: 20.08.2019 10.02.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Вінниця :: Запитання: 43301  
Ніна запитує:
Добрий день! Допоможіть підшукати інформацію про діяльність Л. Булаховського. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ніно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Видатний мовознавець : 14 квітня — 130 років від дня народження Леоніда Булаховського // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 3. — С. 41-43.
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [підручник] / Київський національний університ ; за ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. — Київ : Книги — ХХІ, 2007. — 464 с.
Лемешенко Н. Видатні діячі мовознавчої науки : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 21-22. — С. 55-80.
Наєнко М. Що приховують мемуари Юрія Шевельова (Шереха)? : до взаємин Леоніда Булаховського і його знаменитого учня / М. Наєнко // Літературна Україна. — 2012. — 19 січ. — С. 10-11.
Українські мовознавці // Все для вчителя. — 2006. — № 21. — С.21-23.
Я пізнаю світ : Дитяча енциклрпедія : Українська мова / авт.-упоряд. А.Матвієнко; Худож. Г.Філатов. — Київ : Школа, 2006. — 384 с. : ілюстр. — (Я пізнаю світ).
Ярмак В. Л. А. Булаховский как один из основоположников лингвостилистики в украинском языкознании / В. Ярмак // Русский язык и литература в учебных заведениях. — 2008. — № 2. — С. 39-44.

.: Розділ: Мовознавство :: 19.08.2019 08.55.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.692749 seconds