Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 39381
   


Автор запитання: Наталія із міста: Кропивницький :: Запитання: 41348  
Наталія запитує:
Національний образ світу в п'єсі "Бояриня" Лесі Українки.
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Андрійчук-Данчук, П.Національне питання в драматичній поемі "Бояриня" Лесі Українки [Текст] : присвяч. дорогій укр. молоді "в Україні і не в Україні сущих" / П. Андрійчук-Данчук. - Нью Джерзі : Джерзі Ситі, 2007. - 141 с.

Гриценко В. Крамола "Боярині" Лесі Українки // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 4

Демчук, О.Доба руїни і руїна людських душ у драмі Лесі Українки "бояриня" : [ Бінар. урок ( укр. л-ра та історія ) ] / О.Демчук // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 2. - С. 25-26

Жила, С. О. "Леся Українка була великим Будівничим нашого національного духу" [Текст] : літературознавчі та методичні матеріали до вивчення біографії Лесі Українки та драматичної поеми "Бояриня" / С. О. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - № 11. - С. 22-27. - Бібліогр. в кінці ст.

Зборовська Н. "Бояриня " Лесі Українки: аналітико-психологічний аспект // Вісник Черкаського університету Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 34-40. – (Філологічні науки)

Іщук-Пазуняк, Наталія. "Бояриня" Лесі Українки / Н. Іщук-Пазуняк // Іщук-Пазуняк, Наталія. Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації [Текст] : литературная критика / Н. Іщук-Пазуняк ; упоряд. : О. Леонтович, В. Погребенник. - Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. - С .372-375

Калашник, В. Мовна репрезентація зіткнення етнічних концептосфер у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня" / В. Калашник Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. Вип. 21 / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; [редкол. М. Литвин [та ін.] ; упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин]. - Львів : [б. и.], 2012. - С .339-343

Ковальчук, Олеся. До вивчення "Боярині" Лесі Українки [Текст] / Олеся Ковальчук // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах) : науково-методичний журнал. - 1998. - № 10. - С. 41-43

Козирєва, Л. М. Драма Лесі Українки "Бояриня": руїна починається в душах. Проблема відповідальності за долю батьківщини : 10-й клас / Л. М. Козирєва // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2013. - № 19/21. - С. 14-18.

Коломієць, В. Мотиви духовного визволення особистості й народу в поетичній драмі Лесі Українки " Бояриня " / В.Коломієць // Рідна школа. - 2001. - № 8 . - С. 66-69

Криловець, А. Страждання різної проби [Текст] : [поема Л. Українки "Бояриня" критика] / А.Криловець // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000. - № 2. - С. 40-46

Леся Українка і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 4. Кн. 1 / Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки. - Луцьк : Видавництво Волинського національного університету ім. Л. Українки, 2007. - 555 с.

Лутай, Л.Епохи створюють люди : за драматичною поемою Л. Українки "Бояриня" / Л. Лутай // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2009. - № 10. - С. 67-69.

Могильницька, Г. Руїна держави і руїна душі : Драма Лесі Українки "Бояриня" / Г. Могильницька // Дивослово. - 2007. - № 5. - С. 17-21

Обчакевич, Інна.Образи українців у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня" [Текст] / Інна Обчакевич // Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції / Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Михайла Грушевського, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". - Бар, 2015. - С. 93-96. - Бібліогр. в кінці ст.

Павлів, Ірина. "Бояриня" Лесі Українки: трагедія рідного краю на тлі родинного життя героїв [Текст] : урок-відкриття у 10 класі філологічного профілю / І. Павлів // Дивослово. - 2011. - № 2. - С. 5-12. - Бібліогр. в кінці ст.

Піскун О. Драма Лесі Українки "Бояриня" в літературознавчих студіях Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 54-59. – (Філологічні науки).

Працьовитий, Володимир. Проблема роздвоєння української душі в драматичній поемі "Бояриня" Лесі Українки / В. Працьовитий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : збірник наукових праць. Серія. Літературознавство. Вип. 34 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [голов. ред. М. Ткачук]. - Тернопіль : [б. и.], 2012. - С .125-143.

Сергєєва, Т. Л. Доба Руїни і руїна людських душ у драмі Лесі Українки "Бояриня" / Т. Л. Сергєєва // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 19/21. - С. 44-48.

Сюндюков, І. "Образ рідної неволі" [Текст] : "Бояриня" Лесі Українки як художє пророцтво / І. Сюндюков // День. - 2005. - 18 березня. - С. 8

Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах [Текст] : матеріали наук. конф. до 140-річчя від дня народження Лесі Українки; Київ, 15 лютого 2011 року / Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. - К. : НаУКМА, 2011. - 308 с.

Шевцова, Л. Доба руїни і руїна людських душ [Текст] : урок-диспут у 10 класі філологічного профілю за драматичною поемою Лесі Українки "Бояриня" / Л. Шевцова // Дивослово. - 2010. - № 2 . - С. 29-31.

.: Розділ: Література :: 20.11.2017 09.40.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: алина із міста: кривий ріг :: Запитання: 41347  
алина запитує:
Здравствуйте, мне нужна литература (для списка литературы) не раньше 2012 года по приблизительно такой теме "Тип сучасного керівника: вимоги сучасності", заранее огромное спасибо!!!
Наша відповідь:
ДОбрый день, Алина!
Предлагаем Вам следующую информацию:
1. Бреус Ю. В. Роль емоційного інтелекту сучасного керівника закладу середньої освіти у професійній діяльності [Електронний ресурс] / Ю. В. Бреус // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. - 2016. - Вип. 1(2). - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_1(2)__19.
2. Василенко Н. В. Особистість сучасного керівника: лідерські якості [Електронний ресурс] / Н. В. Василенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2015. - Вип. 43. - С. 389-392. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2015_43_92.
3. Данченко Л. Г. Сучасні стратегічні моделі типів керівництва та лідерства в організації [Електронний ресурс] / Л. Г. Данченко, В. В. Гордина // Молодий вчений. - 2015. - № 11. - С. 52-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_11_13.
4. Креативна педагогіка : 144 форми, прийоми і методи роботи для твор. навчання і виховання : [метод. посіб.] / [упоряд. Н. Харченко]. - Київ : Шкільний світ, 2017. - 93 с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Шкільний світ. Бібліотека) (Сучасна школа України. Бібліотека) (Класнийкерівник. Бібліотека).
5. Кудря Я. В. Професійний образ сучасного наукового керівника [Електронний ресурс] / Я. В. Кудря // Наука і освіта. - 2013. - № 6. - С. 95-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_6_22.
6. Куций О. А. Типологія психологічної готовності сучасних керівників до ефективної управлінської діяльності [Електронний ресурс] / О. А. Куций, Л. Р. Яремко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. - 2013. - Вип. 1. - С. 224-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2013_1_26.
7. Мозгова Л. А. Модель керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі: управлінський аспект [Електронний ресурс] / Л. А. Мозгова // Народна освіта. - 2016. - Вип. 1. - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2016_1_12.
8. Нападовська Л. А. Фактори конкурентоспроможності та вимоги до сучасного керівника [Електронний ресурс] / Л. А. Нападовська // Економіка та держава. - 2013. - № 2. - С. 45-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_2_14.
9. Новаченко Т. В. Імперативи і максими легітимності авторитету сучасного керівника [Електронний ресурс] / Т. В. Новаченко. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_7_8.
10. Новаченко Т. В. Сучасна сутність керівника-лідера в контексті його авторитету [Електронний ресурс] / Т. В. Новаченко // Право та державне управління. - 2013. - № 2. - С. 98-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2013_2_20.
11. Пісоцька Л. Сучасні методи управління в контексті діяльності керівника дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. Пісоцька // Гірська школа Українських Карпат. - 2013. - № 8-9. - С. 64-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_8-9_21.
12. Рідей Н. Сучасний стан дослідження у сфері управління освітою: аналіз керівництва ВНЗ[Електронний ресурс] / Н. Рідей, А. Шолудяк, Ю. Богуцький // Нова педагогічна думка. - 2015. - № 3. - С. 22-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_3_8.
13. Романовський О. Г. Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства [Електронний ресурс] / О. Г. Романовський, Н. В. Середа // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2013. - № 3. - С. 20-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2013_3_4.
14. Тимошко Г. Сучасні наукові погляди на організаційну культуру керівника знз в міждисциплінарному аспекті [Електронний ресурс] / Г. Тимошко // Теорія та методика управління освітою. - 2013. - Вип. 10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2013_10_41.
15. Турчик І. В. Роль професійної позиції сучасного керівника закладу освіти в процесі управлінської діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Турчик // Педагогічний пошук. - 2016. - № 2. - С. 43–46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2016_2_16.
16. Шевченко В. С. Роль і місце іміджу керівника в ефективному управлінні сучасної організації [Електронний ресурс] / В. С. Шевченко // Социальная экономика. - 2016. - № 2. - С. 157-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2016_2_26.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.11.2017 20.21.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тарас із міста: Київ :: Запитання: 41346  
Тарас запитує:
Доброго дня. Потрібна інформація за темою "Види працевлаштування"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тарасе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Алімпієв А. І. Поняття та види форм забезпечення реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення [Електронний ресурс] / А. І. Алімпієв // Форум права. - 2013. - № 3. - С. 8-13. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2013_3_3.pdf.
2. Барегамян С. Х. Конституційно-правові аспекти регулювання зайнятості та працевлаштування в Україні на сучасному етапі у контексті зарубіжного досвіду провідних держав [Електронний ресурс] / С. Х. Барегамян // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 7. - С. 284-299. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2014_7_36.
3. Безкоровайна Ю. М. Працевлаштування в Україні: теоретичні та практичні аспекти [Електронний ресурс] / Ю. М. Безкоровайна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2. - С. 173-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_2_26.
4. Бойко А. К. Щодо правовідносин із працевлаштування [Електронний ресурс] / А. К. Бойко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2012. - Вип. 19. - С. 61-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2012_19_12.
5. Гринь Т. Г. Щодо форм працевлаштування в Україні та за кордоном [Електронний ресурс] / Т. Г. Гринь // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - Вип. 2. - С. 350-356. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2015_2_55.
6. Гудзь М. В. Аналіз використання сучасних форм працевлаштування трудових ресурсів у регіоні [Електронний ресурс] / М. В. Гудзь // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2016. - № 4. - С. 106-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2016_4_24.
7. Гузенко О. П. Окреслення перспектив вирішення проблем працевлаштування молоді в україні [Електронний ресурс] / О. П. Гузенко // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. - 2013. - № 1. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkei_2013_1_6.
8. Гук Н. А. Зростання видової різноманітності форм зайнятості за пріоритетними напрямами суспільного розвитку [Електронний ресурс] / Н. А. Гук // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 1. - С. 347-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_55.
9. Довбенко М. Теоретики працевлаштування [Електронний ресурс] / М. Довбенко // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 12. - С. 75-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2010_12_11.
10. Кір’ян Т. М. Визначення впливу різноманітних видів, форм зайнятості та безробіття населення на стан національного ринку праці [Електронний ресурс] / Т. М. Кір’ян, М. С. Шаповал // Вісник економічної науки України. - 2015. - № 1. - С. 72-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2015_1_17.
11. Лазебна М. В. Якість працевлаштування людей – на перше місце [Електронний ресурс] / М. В. Лазебна // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 3. - С. 3-5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_3_2.
12. Плахотіна Н. А. Профілювання як перспективний захід организації працевлаштування у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. А. Плахотіна // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2010. - № 17. - С. 360-369. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_36.
13. Руженський М. М. Працевлаштування як форма соціального захисту населення [Електронний ресурс] / М. М. Руженський // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 2. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_2_3.
14. Федорович О. Працевлаштування під час кризи [Електронний ресурс] / О. Федорович, Н. Отчич // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2016. - № 23(1). - С. 220-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2016_23(1)__45.
15. Чернобай А. М. Актуальні питання реалізації права громадян на працю та працевлаштування в контексті Закону України "Про зайнятість населення" [Електронний ресурс] / А. М. Чернобай, І. В. Мороз // Публічне право. - 2013. - № 4. - С. 158-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_4_22.
16. Шабанов Р. І. Еволюція правового розуміння правової категорії "працевлаштування" [Електронний ресурс] / Р. І. Шабанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 28(2). - С. 75-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(2)__23.
17. Щукін О. Поняття, види та форми зайнятості: загальнотеоретичний аспект [Електронний ресурс] / О. Щукін // Юридичний вісник. - 2016. - № 3. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2016_3_7.

.: Розділ: Держава і право :: 19.11.2017 19.44.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Кропивницький :: Запитання: 41345  
Дарина запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела для написання курсової роботи на тему: "Проблема нереалізованості людини у прозі ІІ пол. ХІХ століття("Кайдашева сім'я" І. Нечуя-Левицького, "Хіба ревуть воли як ясла повні" П. Мирного, "Серед темної ночі", "Під тихими вербами" Б. Грінченка та ін.)" Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Перегляньте, будь ласка, такі джерела інформації:

Проблема нереалізованості людини у прозі ІІ пол. ХІХ століття("Кайдашева сім'я" І. Нечуя-Левицького, "Хіба ревуть воли як ясла повні" П. Мирного, "Серед темної ночі", "Під тихими вербами" Б. Грінченка та ін.

Бакал, Лариса.Дослідження сюжету й композиції роману Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" : 10 кл. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - № 3. - С. 18-21.

Бондаренко, О. І. Іван Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я" : уроки літератури в 10 класі
// Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 22-24 (серпень). - С. 14-34.

Бузулан, Г. Компаративний аналіз двох романів : "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного та І. Білика і "Злочин і кара" Ф. Достоєвського / Г. Бузулан // Дивослово. - 2004. - № 9. - С. 19-22

Денисенко, С. І. .Панас Мирний. Роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" // Все для вчителя. - 2012. - № 17-18. - С. 114; 2013. - № 11. - С. 73-75.

Єсипенко, Дмитро. Повість Бориса Грінченка «Під тихими вербами»: історія створення, перші публікації [Текст] / Дмитро Єсипенко // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. - 2012. - № 3/4. - С. 146-160. - Бібліогр. в кінці ст.

Єсипенко, Дмитро Олександрович. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія текстів і тексти в історії [Текст] / Д. О. Єсипенко ; [наук. ред. В. Дубко ; ред. А. М. Нечитайло ; рец.: С. Кіраль, О. Федорук, В. Яременко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Проект "Наукова книга" (Молоді вчені). - Київ : Наукова думка, 2015. - 159 с.
Єсипенко, Дмитро. Ливанський кедр на вітрах історії : літературна творчість Бориса Грінченка у критиці ХХ ст. / Дмитро Єсипенко // Дивослово. - 2013. - № 12. - С. 22-28; 2014. - № 1. - С. 40-43. - Бібліогр. 38 назв

Карпенко Г.І. Українська реалістична проза другої половини XIX ст. як історичне джерело: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Г.І. Карпенко ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 16 с.

Кононенко, Олексій Анатолійович. Сага про Кайдашів [Текст] : за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" / Олексій Кононенко ; намалював Кость Лавро. - Харків[та ін.] : Фоліо, 2016. - 110, [1] с. : кольор. іл.

Коротун, Р. І.Причини й наслідки конфлікту між батьками та дітьми : (за повістю І. С. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім' я") // Все для вчителя. - 2011. - № 34-36. - С. 29-30.

Кривой, Оксана.Люди на бездоріжжі: комедія про трагедію : характеристика персонажів повісті "Кайдашева сім'я" Івана Нечуя-Левицького : урок у 10-му класі // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2015. - № 11-12. - С. 79-89. - Бібліогр.: с. 88.

Кривой, О. Ф. А може, і справді, Іване Семеновичу, "з посміху люди бувають"?! : 10 клас : [І. С. Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я"] // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2016. - № 34-36. - С. 19-26. - Бібліогр.: с. 26.

Крук А. А. Типологія концепту долі у романістиці Т. Гарді й українській прозі доби реалізму (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко) : [монографія] / А. А. Крук, Г. Й. Насмінчук. - Кам'янець-Подільський : Друк. Рута, 2014. - 199 c. - Бібліогр.: с. 174-197

Кузьменко, Володимир. Вагомий здобуток у царині грінченкознавства [Текст] : рецензия / Володимир Кузьменко // Слово і час. - 2016. - № 7. - С. 123-125
Рец. на кн. : Єсипенко Д. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія і тексти в історії / Д. Єсипенко. - Київ : Наукова думка, 2015. - 160 с.

Лебедєв, Ю. Борис Грінченко / Ю. Лебедєв, Ф. Кислий// Нові імена в програмі з української літератури : Посіб. для вчителя. - К., 1993. - С. 58-69 . - Бібліогр.: с. 69.

Мартинова, Марія.Чіпка Варениченко - месник чи злочинець? : за романом Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" : українська література, 10 клас // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 9. - С. 46-55. - Бібліогр.: с. 55.

Марченко, Т. М. Проблема добра і зла у творах українських класиків : (І. С. Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я", Панас Мирний та Іван Білик "Хіба ревуть воли, як ясла повні?") : 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 19-21. - С. 49-55.

Матвєєва Т. Гріх як абсолют світу абсурду (за романом Панаса Мирного та І. Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?") [Електронний ресурс] / Т. Матвєєва // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 28. - С. 140-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_28_16

Михайлин, Ігор. Воли і ясла. До філософської інтерпретації роману Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" / І. Михайлин // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Т. 2 / ред. А. Івченко [та ін.]. - Харків : Око, 1994. - С .61-74.

Олексієнко, Г. Активне навчання в сучасній школі [Текст] / Галина Олексієнко // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 10. - С. 30-32.

Римар, Н. В. .Іван Нечуй-Левицький, "Кайдашева сім'я" // Все для вчителя. - 2013. - № 11. - С. 136-138.

Свідер, П. Хто ж він, Чіпка Вареник ? [Текст] / П.Свідер // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - № 5. - С. 16-18.

Степанюк, Микола. Борис Грінченко, "Доки?", "До праці", "Під вербами" : 8-й клас / М. Степанюк // Українська мова та література. - 2007. - № 41. - С. 15-16

Тимків, Н. Роль і місце авторської позиції у романі Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" [Текст] : 10 клас / Н. Тимків // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - № 10. - С. 21-25.

Турчин, М. Пропаща доля внука : Ще одне прочитання образу Чіпки / М. Турчин // Дивослово. - 2004. - № 9. - С. 23-25

Урок 5. Традиції народного побуту й моралі, цінності національної етики в повісті І. Нечуя- Левицького "Кайдашева сім'я" // Українська література за новою програмою [Текст] : 10 клас : I семестр / упоряд. О. Бондаренко. - Київ : Шкільний світ, 2010. -- С .28-33

Урок 10. Особливості композиції та проблематика роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" // Українська література за новою програмою [Текст] : 10 клас : I семестр / упоряд. О. Бондаренко. - Київ : Шкільний світ, 2010. - С .59-67

Хаврусь, Андрій Сергійович. Художність повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" [Текст] / Андрій Хаврусь. - Черкаси : Інтеграл-Техноімпекс, 2014. - 52 с. : іл. - Бібліогр.: с. 46-49.

.: Розділ: Література :: 19.11.2017 01.34.38 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: м.Рівне :: Запитання: 41344  
Тетяна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, відшукати інформацію за темою "Річард І Левове Серце - визначний політик чи невдаха". Буду дуже вдячна Вам за надання допомоги:)(або хоча б будь-які матеріали до теми про цю особистість: статті, тези, монографії) Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Тетяно! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Басовская, Н. И. Столетняя война. Леопард против лилии / Отв. ред. Архарова И. Н. — М.: АСТ: Астрель, 2010. — 446 с. — (Историческая библиотека).

Беспалова, Наталья. Ричард Львиное Сердце : воин, король, инженер-фортификатор // Наука и техника. - 2009. - № 1. - С. 71-77.

Вовк, Олег Викторович. Ричард Первый / Олег Викторович Вовк / Вовк, Олег Викторович // Сто великих рыцарей : научно-популярная литература / О. В. Вовк. - Москва : Вече, 2004. - С .208-219.

Грановский А. История короля Ричарда I Львиное Сердце. — М.: Русская панорама, 2007. — 320 с. — (Под знаком креста и короны).

Добиаш-Рождественская, О. А. Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное сердце. — М.: Наука. Главное изд-во восточной литературы, 1991. — 110 с.

Кесслер У. Ричард I Львиное Сердце: Король. Крестоносец. Авантюрист / Перевод с немецкого C. А. рилипскогo. — Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997. — 480 с. — (След в истории).

Махун С. Король-лицар із серцем Лева // Дзеркало тижня. ¬ - 2005. – 21 січ.
https://dt.ua/SOCIETY/korol-litsar_iz_sertsem_leva.html

Перну Р. Ричард Львиное Сердце / Режин Перну; науч. ред. А. П. Левандовский, В. Д. Балакин; вступ. ст. А. П. Левандовского; пер. с фр. А. Г. Кавтаскина. — М.: Молодая гвардия, 2009. — 232[8] с: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1183).

Пузий, Владимир. Ричард Львиное Сердце: "Несравненный король" / В. Пузий // Личности. - 2012. - № 1. - С. 102-121 : фот. цв.

Пастушенко А. Розбишака в короні // Історія та правознавство . – 2016. – № 25/26. – С. 17-19

Фатін, Павло.Християнське воїнство : [хрестові походи (1096-1270)] // Історія для допитливих. - 2013. - № 2. - С. 6-13.

Хьюлетт М. Ричард Львиное Сердце : роман – Montreal: Accent graphics communications, 2014.
https://books.google.com.ua/books?id=RXImCAAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=Ричард львиное сердце&source=bl&ots=7bFbuoBYhP&sig=yOZScBmjF9KoEJvF-cfDdKSnFSg&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjbgar0usrXAhVLZVAKHf6kCsQ4KBDoAQgqMAE#v=onepage&q=Ричард львиное сердце&f=false

Юсипович, Ірина. Вальтер Скотт. "Айвенго" : Система уроків світової літератури. 7 клас / Ірина Юсипович // Всесвітня література в сучасній школі. - 2013. - № 11/12. - С. 19-27. - Зміст: Урок 4. Лицарі-нормани у романі В. Скотта "Айвенго" ; Урок 5. Вілфред Айвенго -захисник слабких і знедолених ; Урок 6. Історі і доля людини в романі В.Скотта "Айвенго". Зображення в романі англосаксів із норманами в XII ст. ; Урок 7. Усний твір "Бій у Торкілстоні" ; Урок 8. Історичний колорит у творі "Айвенго". Герої народних балад Річард Левове Серце та робін Гуд ; Урок 9. Ровена та Ребекка -дві різні долі. Ідея віротерпимості в романі "Айвенго" ; Урок 10. Героїчне минуле в літературі. В. Скотт. "Айвенго".Тематична контрольна робота

Басовская Н. Ричард Львиное сердце» – незаслуженно возвеличенный / Интервью А. Венедиктова https://echo.msk.ru/programs/vsetak/32827/
За что королю дали прозвище Ричарда Львиное Сердце
http://interesnye-istorii.in.ua/2014/02/richard-lion-heart.html

Ричард I Львиное Сердце: за что на самом деле король получил такое прозвище
http://www.kulturologia.ru/blogs/190717/35333/

Ричард I Львиное Сердце
http://hrono.ru/biograf/bio_r/richard_lvinoe.php

РИЧАРД I (ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ)
(1157 г. - 1199 г.) // Все полководцы мира
http://all-generals.ru/index.php?id=389

Ричард I Львиное Сердце. Кто он был на самом деле?
http://shtorm777.ru/richard-i-lvinoe-serdce-kto-on-byl-na-samom-dele.html

Сколько стоит король: история Ричарда Львиное Сердце
http://www.dw.com/ru/сколько-стоит-король-история-ричарда-львиное-сердце/a-41109152

.: Розділ: Історія :: 19.11.2017 00.55.21 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.726176 seconds