Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42322
   


Автор запитання: Віта із міста: Бориспіль :: Запитання: 44329  
Віта запитує:
Підкажіть, чи можна знайти текст книги Ф. Кене. Вибрані місця. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Віто! Ознайомтесь з повним текстом книги за Вашим запитом: Кенэ Ф. Выбранные места [Электронный ресурс] / Ф. Кенэ ; пер. А. В. Горбунова. – Москва : Издание К. Т. Солдатенкова, 1896. – 279 с. – (Библиотека экономистов ; вып. 6). – Режим доступу: http://wiki.kneu.edu.ua/Legacy/pdf/kene.pdf.

.: Розділ: Тексти книг :: 29.05.2020 01.31.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Бровари :: Запитання: 44324  
Мирослава запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми: "Філософія щасливого буття". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирославо! Перегляньте наступні джерела:
Айраксинен Т. Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає / Т. Айраксинен ; [пер. з фінськ.]. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2017. - 208 с.
Лактіонова Г. М. Щастя і сучасна освіта: інформація до роздумів / Г. М. Лактіонова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2014. - Вип. 2. - С. 58-68.
Лук М. Етичні ідеї в філософії України другої половини XIX - поч. XX ст.ст. / М. Лук. – Київ, 1993. – 150 с.
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії : нац. доповідь / [ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.]; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - Київ : НАН України, 2016. - 284 с.
Бушман І. О. Щастя – філософія щасливого буття / І. О. Бушман - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/31213/1/Bushman_evdemonizm .pdf.
Варава Л. А. Особливості переживання та механізми рефлексії почуття щастя в підлітковому віці [Електронний ресурс] / Л. А. Варава // Наук. вісник Миколаїв. держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. - 2012. - Т. 2, Вип. 9. - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2012_2_9_7.
Добко Т. Любов і щастя у філософії Дітріха фон Гільдебранда [Електронний ресурс] / Т. Добко // Гілея: наук. вісник. - 2013. - № 73. - С. 179-182. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_84.
Добко Т. Д. Щастя і відношення людської особи до добра [Електронний ресурс] / Т. Д. Добко // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Філософія. Політологія. - 2014. - Вип. 3. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_3_5.
Добко Т. Щастя і приємність [Електронний ресурс] / Т. Добко // Філософська думка. - 2014. - № 1. - С. 51-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2014_1_7.
Дяченко М. В. Людина, сенс її буття та проблема щастя (світоглядні ідеї у філософії Б. Паскаля та Ж. О. Ламетрі) [Електронний ресурс] / М. В. Дяченко // Культура України. - 2010. - Вип. 29. - С. 67-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2010_29_9.
Романова В. С. Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) [Електронний ресурс] / В. С. Романова // Актуальні проблеми психології. - 2015. - Т. 7, Вип. 39. - С. 301-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_39_31.
Саламатов В. Щастя: де воно? [Електронний ресурс] / В. Саламатов // Віче. - 2013. - № 23. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_23_8.
Скворцова К. М. Ґенеза соціально-філософського дослідження феномену щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Культуролог. вісник. - 2013. - Вип. 30. - С. 222-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2013_30_43.
Скворцова К. М. Діяльність як субстанція щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Гуманітар. вісник Запоріз. держ. інженерної академії. - 2015. - Вип. 60. - С. 100-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_60_11.
Скворцова К. М. Зміст поняття "щастя" [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Культуролог. вісник. - 2014. - Вип. 33. - С. 241-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2014_33_38.
Содомора П. А. Співвідношення чесноти і щастя в людському житті (на матеріалі "Суми теології" теології” Томи з Аквіну) [Електронний ресурс] / П. А. Содомора // Соціогуманітарні проблеми людини. - 2012. - № 6. - С. 129-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spl_2012_6_11.
Уварова Т. Ю. Обґрунтування педагогічних умов формування в підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній шк. - 2014. - Вип. 38. - С. 345-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_49.
Уварова Т. Ю. Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 53. - С. 233-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_53_29.
Франчук О. Філософія щастя [Електронний ресурс] / О. Франчук.- Київ, 2019.- 153 с. - Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Franchuk_Oleksandr/Filosofiia_schastia/.
Шкурко К. Щастя людини як критерій поступального розвитку українського суспільства [Електронний ресурс] / К. Шкурко // Схід. Сер.: Філософські науки. - 2017.- № 4. - С. 111-117. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/320360010_Human_happiness_as_a_criteria_for_the_development_of_Ukrainian_society/fulltext/59e01d2a0f7e9bc51256cfcb/Human-happiness-as-a-criteria-for-the-development-of-Ukrainian-society.pdf.
Шушкевич Є. М. Людвіг Вітгенштайн: роздуми про щастя і сенс життя [Електронний ресурс] / Є. М. Шушкевич // Філософські обрії. - 2013. - Вип. 30. - С. 50-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2013_30_8.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 28.05.2020 19.23.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валя із міста: Київ :: Запитання: 44321  
Валя запитує:
Виховний процес у сучасній школі: завдання, зміст та форми
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боднарчук Г. Виховні години: 5 кл.: Кн. для кл. керівника / Г. Боднарчук, М. Тимочків. – Т.: Навч. кн.-Богдан, 2005. - 63 с.
Боднарчук Г. Виховні години: 7 кл.: На допомогу кл. керівнику / Г. Боднарчук М. Тимочків. – Т.: Навч. кн.-Богдан, 2005. - 70 с.: табл.
Боднарчук Г. Виховні години: 8 кл.: На допомогу кл. керівнику / Г. Боднарчук, М. Тимочків; Худож. Р. Крамар. – Т.: Навч. кн.-Богдан, 2005. - 80 с.: іл.
Бухлова Н. Організація самоосвітньої діяльності учнів / Н. Бухлова. - Х.: Основа, 2003. - 63 с.: ілюстр. - (Б-ка журн. "Управління школою"; Вип. 6).
Гільбух Ю. Шкільний клас: Як пізнати й виховувати його душу / Ю. Гільбух, О. Киричук; Наук.-практ. центр “Перспектива”. – Київ : Перспектива, 1996. - 208 с. - (Учитель і психодіагностика; N 7).
Горащук В. Організація навчально-виховного процесу в загальноосвітній середній школі / В. Горащук; М-во освіти і науки України; Луган. держ. пед. ун-т. - Луганськ: Альма Матер, 2002. - 111 с.
Грединарова О. Психологізація навчально-виховного процесу в школі / О. Грединарова // Психолог. - 2004. - № 15. - С. 8-15.
Іваницька П. Шлях до вівтаря власного серця: Практ. посіб. з вихов. роботи / П. Іваницька - Рівне, 2000. - 190 с.: іл.
Ковальова Л. Пріоритетні напрямки виховної роботи у школі / Л. Ковальова // Шкільний світ. - 2002. - № 17. - Вкл.- С.1-4.
Кулаковська С. Організація роботи з батьками в сучасному закладі освіти: метод. рек. / С. Кулаковська, Т. Кравченко, О. Хромова // Шкільний світ. - 2002. - № 33. - Вкл. - С. 1-8.
Мірошник В. Родинне виховання в сучасних умовах: Доповідь на батьківських зборах / В. Мірошник // Розкажіть онуку. - 2005. - № 19-20. - Вкл. - С. 29-32.
Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Ю. Руденко. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. - 327 с.
Сакун Р. Організація співробітництва вчителя і батьків у процесі навчання і виховання молодших школярів / Р. Сакун // Розкажіть онуку. - 2005- № 19-20. - Вкл. - С. 20-28.
Середа Л. Ключі до успіху: Програма вихов. роботи з учнями 5-7 кл. / Л. Середа, Н. Яременко // Шкільний світ. - 2005.- №2. - С. 7-11.
Середа Л. Ключі до успіху: Програма вихов. роботи з учнями 8-11 кл. / Л. Середа // Шкільний світ. - 2005. - № 33. - С. 11-14.
Філіпчук О. Комплексна програма виховання особистості / О. Філіпчук // Шкільний світ. - 2005.- № 10. - С. 7-8.

.: Розділ: Освіта :: 28.05.2020 16.44.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Дніпро :: Запитання: 44319  
Мар'яна запитує:
Добрий день. Потрібна інформація з теми:" Поводження з побутовими відходами в Україні".
Наша відповідь:
Добрий день, Мар’яно! Пропонуємо Вам скористатися наступними посиланнями:
Березюк С. В. Сучасний стан та проблеми поводження з побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Березюк ; Вінницький національний аграрний університет. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/simpoz4/15.pdf
Вимоги щодо поводження з побутовими відходами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://protocol.ua/ua/pro_vidhodi_stattya_35_1/
Екологічні проблеми поводження з відходами та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] / Всеукраїнська екологічна ліга. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/povodzhennia-z-vidkhodamy
Екологічні та правові аспекти утилізації твердих побутових відходів / М. П. Петрук, О. І. Козій, О. М. Вахула, Р. А. Яцюк // Наше право. – 2017. - № 3. – С. 178-183. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/Nashp_2017_3_32.pdf
Калин Б. М. Аналіз поводження з побутовими відходами на місцевому рівні / Б. М. Калин, О. В. Мацуська, І. Г. Романишин // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19. - № 79. – С. 145-149. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/nvlnu_2017_19_79_30.pdf
Нові правила поводження з побутовими відходами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polvet.gov.ua/uk/bez-rubriki/novi-pravyla-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy/
Нормативно-правове забезпечення сфери управління твердими побутовими відходами / Р. І. Байцар, Х. І. Депко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2009. – № 639. – С. 206-210.
Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного контролю у сфері поводження з побутовими відходами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nerc.gov.ua/?id=39682
Петрук М. П. Термічне знешкодження твердих побутових відходів: європейський досвід / М. П. Петрук, О. І. Козій, О. М. Вахула // Комунальне господарство міст : збірник. – Харків, 2015. – Вип. 120 (1). – С. 122-125.
Побутові відходи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Побутові_відходи
Програма поводження з твердими побутовими відходами : затв. пост. Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 265 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/5150488
Рекомендації Мінрегіону щодо поводження з побутовими відходами під час карантину [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bmr.gov.ua/index.php?id=800000125&tx_news_pi1[news]=15300&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=7fa7e2ed0f6c5700f3c19b45b3d4ac0b
Роз’яснення Мінрегіону про особливості поводження з побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/press/news/rozyasnennya-minregionu-pro-osoblyvo/
Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2018-rik/
Тверді побутові відходи в Україні: потенціал розвитку : сценарії розвитку галузі поводження з твердими побутовими відходами : підсумковий звіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/504c5765-89d4-4be1-916e-ea27aa94feaf/22. Тверді побутові відходи в Україні ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ Сценарії розвитку галузі оводження .pdf?MOD=AJPERES&CVID=lNpI3Ew
Хільчевський В. К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський. - К. : Київський університет, 2016. - 192 с.
https://spilka.pro/z-travnya-diyut-novi-pravyla-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy/
https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/185531_pravila-povodzhennya-z-pobutovimi-vdkhodami-zmnyatsya-z-1-travnya
https://krasyliv-rda.gov.ua/належне-поводження-з-твердими-побуто/

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 28.05.2020 14.15.57 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ворзель :: Запитання: 44318  
Яна запитує:
Добрий день! Чи можна знайти повний текст книги з економічної теорії за редакцією В. Базилевича. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день,Яно! Ознайомтесь з повним текстом книги за Вашим запитом:
Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В. Д. Базилевича. — 6-те вид., перероб. і доп. — Київ :3нання-Прес, 2007. — 719 с. — Електрон. дані. — http://posek.km.ua/biblioteka/Е/Економічна теорія Політекономія Базилевич В.Д..pdf. — Назва з екрану.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 28.05.2020 14.05.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.268161 seconds