Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 39046
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 41014  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Творчість Ліни Костенко".
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 31143, 36417, 36549, 33087, 33787, 35695, 36288, 37688, 38561, 38590, 38597.

.: Розділ: Література :: 26.09.2017 19.37.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Суми :: Запитання: 41013  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему Зміст та методи розрахунку ВВП. Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алімпієв Є. В. Розрахунок ВВП та моделювання фінансово-монетарної трансмісії [Електронний ресурс] / Є. В. Алімпієв. // Ефективна економіка. - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_7.
Акінфієва Л. П. Факторний аналіз динаміки та структури валового внутрішнього продукту України [Електронний ресурс] / Л. П. Акінфієва, Л. С. Бєлозорова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2014. - Вип. 1. - С. 93-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_1_16.
Беседін В. Ф. Дефляційна складова валового внутрішнього продукту [Електронний ресурс] / В. Ф. Беседін // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 1. - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_1_4.
Жданова Л. Л. Розрахунки ВВП для країн з розбіжністю офіційного обмінного курсу валют і паритету купівельної спроможності [Електронний ресурс] / Л. Л. Жданова // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. - 2015. - Вип. 17. - С. 54-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspttp_2015_17_8.
Кармелюк Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2014. - Вип. 2. - С. 130-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2014_2_15.
Кіосєва І. А. Аналіз валового внутрішнього продукту України [Електронний ресурс] / І. А. Кіосєва, Т. Г. Курова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2016. - № 3. - С. 21-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2016_3_6.
Костроміна К. О. Економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України [Електронний ресурс] / К. О. Костроміна, Т. Г. Курова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2015. - № 3. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2015_3_6.
Кулик М. М. Агрегування моделей міжгалузевого балансу [Електронний ресурс] / М. М. Кулик // Проблеми загальної енергетики. - 2016. - Вип. 1. - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PZE_2016_1_4.
Кулик М. М. Методи узгодження прогнозних рішень [Електронний ресурс] / М. М. Кулик // Проблеми загальної енергетики. - 2014. - Вип. 2. - С. 5-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PZE_2014_2_4.
Лаврій Б. П. Моделювання валового внутрішнього продукту України [Електронний ресурс] / Б. П. Лаврій, П. І. Бідюк // International scientific journal. - 2016. - № 7. - С. 83-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_7_20.
Лебеда Т. Б. Макроекономічне моделювання перерозподілу ВВП через бюджет : монографія / Т. Б. Лебеда ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ, 2014. - 295 c.
Меліхов А. Прогнозування валового внутрішнього продукту на основі стандартних і специфічних детермінантів економічного зростання [Електронний ресурс] / А. Меліхов // Схід. - 2014. - № 2. - С. 10-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_3.
Мельниченко С. І. Фінансова система як складова економічного розвитку [Електронний ресурс] / С. І. Мельниченко // Економічний вісник університету. - 2015. - Вип. 24(1). - С. 143-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_24(1)__26.
Могілат І. М. Валовий внутрішній продукт за стадіями економічного обороту [Електронний ресурс] / І. М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 58-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_9_15.
Новікова В. В. Прогнозування внутрішнього валового продукту на основі апарату штучних нейронних мереж [Електронний ресурс] / В. В. Новікова // Економіка та управління АПК. - 2014. - № 1. - С. 5-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2014_1_3.
Передерко В. П. Визначення частки туризму у валовому регіональному продукті та валовій доданій вартості Івано-Франківської області [Електронний ресурс] / В. П. Передерко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 5. - С. 139-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_5_22.
Семененко О. М. Прогнозування показників номінального та реального ВВП України шляхом застосування факторних моделей (2015-2030рр.) [Електронний ресурс] / О. М. Семененко, Р. В. Бойко, О. Г. Водчиць, Б. Ю. Добровольський, О. І. Кремешний // Системи обробки інформації. - 2014. - Вип. 8. - С. 164-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2014_8_36.
Стеблянко І. О. Валовий внутрішній продукт України: просторова та структурна динаміка / І. О. Стеблянко // Економіка та держава. - 2015. - № 11. - С. 51-54.
Харазішвілі Ю. М. Міжрегіональний рух товарів і послуг як новітній індикатор економічної безпеки регіонів України [Електронний ресурс] / Ю. М. Харазішвілі, Є. В. Дронь // Економіка України. - 2014. - № 12. - С. 38-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_12_5.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.09.2017 16.49.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 41012  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали на тему:"Особливості творчості В. Незвала періоду "чеського поетизму", дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://ukrreferat.com/chapters/literatura-svitova/zhittya-i-tvorchist-vitezslava-nezvala-referat.html
http://www.zarlit.com/critika/15.html
https://www.br.com.ua/referats/Literatura/21350.htm
http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/48_2009/48_2009_024_Brykynska.pdf
http://ukrtvory.in.ua/vitezslav-nezval/
http://soyuz-pisatelei.ru/forum/54-1691-1
– Орлова В. А. Образ віку в ліриці XX століття : Урок-огляд творчості Т.С.Еліота,Р.М.Рільке,ВА.Незвала,О.Мандельштама / В.А.Орлова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1998. - № 7. - С. 41-44.
– Инов И. Судьба и музы Витезслава Незвала : по страницам воспоминаний, дневников, писем, рукописей... / И. Инов. - Москва : Худож. лит., 1990. - 223,[1] с.
– Будагова Л. Н. Витезслав Незвал : очерк жизни и творчества / Л. Н. Будагова ; АН CССР, Ин-т славяноведения. - Москва : Наука, 1967. - 384 с.
– Шерлаимова С.А. Витезслав Незвал / Светлана Шерлаимова. - Москва : Высшая школа, 1968. - 109 с.

.: Розділ: Література :: 26.09.2017 15.15.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Хмельницький :: Запитання: 41009  
Віктор запитує:
Доброго вечора. допоможіть з літературою до курсової на тему "прийняття управлінських рішень в умовах ризику". Бажано за останні роки, використовуючи наукову періодику. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Афанасьєва Л. М. Методичний підхід до управління ризиками в проектах державно-приватного партнерства / Л. М. Афанасьєва // Бізнес Інформ. - 2015. - № 10. - С. 8-18.
Балджи М. Д. Удосконалення процесу управління економічними ризиками при прийнятті народногосподарських рішень [Електронний ресурс] / М. Д. Балджи // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 4. - С. 197-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_4_32.
Вітюк М. О. Прийняття управлінських рішень за умови невизначеності та ризику в АПК [Електронний ресурс] / М. О. Вітюк, Л. І. Бурдейна // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2014. - Т. 19, Вип. 1(1). - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2014_19_1(1)__39.
Віхляєва С. І. Шляхи оптимізації управлінських рішень підприємства в умовах ризику та невизначеності [Електронний ресурс] / С. І. Віхляєва, В. І. Федяй // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 67. - С. 143-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_67_25.
Гладунський В. Н. Системний підхід до розроблення і прийняття управлінського рішення (логіко-педагогічні аспекти) : монографія / В. Н. Гладунський. - Київ : УБС НБУ, 2011. - 207 с.
Гудзь П. Вияв ризиків в діяльності туристичного підприємства / П. Гудзь, Д. Головко // Наук. вісник. - 2015. - № 10. - С. 64-77.
Дзюбановська Н. В. Моделювання кредитно-депозитної політики банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Н. В. Дзюбановська ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 18 c.
Іванов С. М. Методи та моделі оцінювання економічної ефективності інтернет-проектів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / С. М. Іванов ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 c.
Кнайг К. В. Діяльність ISO. У стані підвищеної готовності. Управлінські рішення з питань ризиків у безпеці [Електронний ресурс] / К. В. Кнайг // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2013. - № 1. - С. 11-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_1_4.
Коцюба О. С. Аналіз розбіжностей в оцінках ступеня ризику на основі альтернативних методів у межах нечітко-множинної методології [Електронний ресурс] / О. С. Коцюба // Бізнес Інформ. - 2016. - № 6. - С. 106-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_6_17.
Краснокутська Н. С. Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н. С. Краснокутська, В. М. Лачкова ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Іванченко І. С., 2014. - 144 c.
Кузиляк В. Підходи до розроблення та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику [Електронний ресурс] / В. Кузиляк, Р. Яковчук, А. Саміло, О. Повстин, В. Шишко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2016. - № 855. - С. 218-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_855_36.
Легка Я. І. Особливості прийняття управлінських рішень в системі управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку [Електронний ресурс] / Я. І. Легка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2011. - Вип. 126. - С. 55-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_126_18.
Малик О. В. Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Малик ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2016. - 20 c.
Мойсеєнкова Д. А. Модель прийняття комплексного скорингового рішення [Електронний ресурс] / Д. А. Мойсеєнкова, О. А. Жуковська // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2015. - № 12. - С. 495-502. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_72.
Мохненко А. С. Система формування і прийняття управлінських рішень у виробництві в умовах ризику і невизначеності [Електронний ресурс] / А. С. Мохненко // Таврійський науковий вісник. - 2012. - Вип. 78. - С. 252-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2012_78_49.
Никифоров А. Є. Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / А. Є. Никифоров // Бізнес Інформ. - 2015. - № 1. - С. 8-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_2.
Посохов І. М. Дослідження існуючих наукових підходів до визначення категорій "ризик", "управління" та "управління ризиками" / І. М. Посохов, Ю. В. Жадан // Бізнес Інформ. - 2015. - № 12. - С. 26-31.
Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень : монографія / [Рамазанов С. К. та ін.] ; під заг. ред проф. Рамазанова С. К. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2012. - 947 с.
Романенков Ю. О. Завдання контуру стратегічного управління ефективністю бізнес-процесів в організації [Електронний ресурс] / Ю. О. Романенков, Т. Г. Зєйнієв // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2015. - № 3. - С. 43-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdtit_2015_3_6.
Славіна Н. А. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій [Електронний ресурс] / Н. А. Славіна, О. С. Лаврук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2014. - Вип. 22. - С. 212-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatu_2014_22_51.
Тростянська К. М. Концептуальні засади моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком підприємства-посередника [Електронний ресурс] / К. М. Тростянська // Бізнес Інформ. - 2016. - № 1. - С. 163-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_1_26.
Шлапак Н. С. Прийняття управлінських рішень в умовах екологічного ризику [Електронний ресурс] / Н. С. Шлапак, О. Г. Міскі-Оглу, І. В. Покатович // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 21. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2011_21_6.
Шматковська Т. Альтернативні варіанти вибору методів калькулювання собівартості за стадіями життєвого циклу продукції в системі управління необоротними активами підприємства на інноваційних засадах [Електронний ресурс] / Т. Шматковська // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2016. - № 1. - С. 189-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_1_16.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.09.2017 20.24.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 41008  
Катерина запитує:
доброго вечора. допоможіть знайти літературу на тему: "правове забезпечення біологічного різноманіття"
Наша відповідь:
Доброго дня!
Див. відповідь на Ваш запит – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 40981.

.: Розділ: Держава і право :: 25.09.2017 19.46.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.992415 seconds