Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40072
   


Автор запитання: Юлія із міста: Полтава :: Запитання: 42043  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему: Україна за часів козацької державності
Наша відповідь:
Доброго дня,Юлія. Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Палій Анатолій Гордієнко Микола. Козацька спадщина: Документальні нариси. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига,
2008 – 287 с.
2.Корліч Л.І Баччацький В.В. історія України від найдавніших часів і до ХХl століття: навчальний посібник. Видання четверте. – Х.:000 “ Одісей “, 2004 – 480 с.
3.Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатковими та доповненнями/Укладачі Й.Й.Брояк, В.Ф. Вересбюк. – Донецьк: ТОВВКФ “ БАО “, 2007 – 736 с.
4.Кващенко А.Р. Оповідання про славне Військо Запорізьке низове: Оповідання: Для середнього та шкільного віку/ [ Перед. Слово О.Т. Гончара: Упоряд.; Текстолог Підгот., Передм., С.П. Пінчука: Худож. оформ. Ю.Т. Кудя. – К.: Веселка, 1992 – 271 с.: іл. (Золоті ворота)
5.Крип’якевич І.П. Було колись в Україні: Твори: Для серед. та ст. шк. віку/[ Упоряд. Післяслово та Прим. Б.З. Якимовича; Передм. Р.І. Крип’якевича]; Худож. О.В. Штанько – К.: Веселка, 1994 – 351 с.: іл. – ( Золоті ворота )
6.Українське народознавство: Навчальний посібник/За ред. С.П. Павлюка, Г.Й. Горинь, Р.Ф. Кирчіва. – Львів: Фенікс 1994 – 608 с.
http://pidruchniki.com/18340719/istoriya/ukrayina_chasiv_kozatskoyi_derzhavnosti

http://history.org.ua/JournALL/journal/1991/4/3.pdf

https://history.vn.ua/book/new/43.html

https://history.vn.ua/article1/pnbde.html

https://uk.wikipedia.org/wiki/Українське_козацтво

.: Розділ: Література :: 23.05.2018 18.18.03 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерка із міста: Украина :: Запитання: 42041  
Валерка запитує:
Добрий вечір. Допоможіть з літературою. Тема: "Ринковий потенціал підприємства"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Ринковий потенціал, як аспект ефективної збутової діяльності підприємства http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/5153/1/RYNKOVYY POTENTsIAL, YaK ASPEKT EFEKTYVNOYi ZBUTOVOYi DIYaL'NOSTI PIDPRYYeMSTVA.pdf
Берсуцький А.Я. Роль ринкового потенціалу в стратегічному управлінні підприємством
https://core.ac.uk/download/pdf/48398678.pdf
http://bibliograph.com.ua/hozyaystvennoe-pravo/149.htm
Теоретичні аспекти визначення ринкового потенціалу і таргетингу вітчизняними підприємствами http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_1_96_104.pdf
Визначення ринкового потенціалу торговельного підприємства
https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/906/905
Управління ринковим потенціалом підприємства (розділ 5)
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29714/12/shipulina_mono_mekhanizm.pdf
http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/viewFile/47473/43555
Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення
http://ev.nmu.org.ua/docs/2014/3/EV20143_065-071.pdf
http://vasilievaa.narod.ru/20_6_01.htm
http://masters.donntu.org/2009/fem/kapitonova/diss/index.htm

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.05.2018 22.26.58 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Ірпінь :: Запитання: 42039  
Ганна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати джерела до теми Кваліфікаційні вимоги до менеджерів та їх характеристики
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://library.if.ua/book/32/2103.html
http://pidruchniki.com/18970508/menedzhment/vimogi_menedzheriv
https://jobs.ua/ukr/dkhp/articles-31
http://www.uazakon.com/documents/date_er/pg_gtwdxw/pg6.htm
http://donetsk.medprof.org.ua/uploads/media/Випуск_1__частина_1_.pdf
https://hrliga.com/docs/Nakaz_336.htm
http://osvita.ua/vnz/reports/management/14620/
http://trudova-ohrana.ru/primery-dokumentov/zrazki-posadovih-nstrukcj/3485-posadova-nstrukcja-menedzhera-po-pdboru-personalu.html
https://otherreferats.allbest.ru/management/00480167_0.html
http://www.borovik.com/index_instruction.php?Gins=65&lang_i=1
http://www.borovik.com/index_instruction.php?Gins=dytt&lang_i=1
file:///C:/Users/User/Desktop/Sitimn_2008_19_60.pdf
http://e-works.com.ua/work/5959_Osoblivosti_dobory_menedjeriv_v_Ykraini.html
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-4-30.pdf
https://zakon.osmark.com.ua/посадова-інструкція-менеджера/
http://ua-referat.com/Вимоги_до_особистості_сучасного_менеджера
http://visnyk.sau.sumy.ua/sample/files/snau_2013_12_58_ekonom/JRN/3.pdf
http://proforientator.info/?page_id=1638
– Гоц Н. Є. Вимоги до фахівців у сфері менеджменту якості / Н. Є. Гоц, І. С. Гоц // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 62 - 66.
– Сертифікаційні Центри УАМ прийняли 10-ті Кваліфікаційні іспити "Менеджер з маркетингових досліджень" // Маркетинг в Україні. - 2017. - № 3. - С. 39-50.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.05.2018 16.59.26 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Новгородське :: Запитання: 42038  
Ольга запитує:
Автор книги " Роксолана"?
Наша відповідь:
Павло Загребельний "Роксолана":
https://www.e-reading.club/book.php?book=1000280

.: Розділ: Література :: 22.05.2018 14.11.03 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 42037  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали для есе на тему: Освіта - спосіб набути упереджень більше високого порядку
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42032.
Богдан М. Психологічні особливості спілкування залежних від соціальних мереж / М. Богдан, О. Горецька // Збірник нукових праць з актуальних проблем економічних наук. – Київ, 2014. – С. 26-29.
Варивода К. Позитивні й негативні аспекти взаємодії сучасної молоді в соціальних мережах / К. Варивода // Журнал Науковий огляд. – 2015. ? № 7(17). – С. 1-16
Вплив соціальних мереж на зміст ціннісних орієнтацій у підлітковому віці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65625b3bd69b4c53a89521316c37_0.html
Городяненко В. Соціологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В. Городяненка. – Київ : Видавничий центр „Академія”, 2002. – 560 с.
Данилов С. Риски и потенциал интернет-социализации молодежи / С. Данилов // Известия Саратов. ун-та. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – Саратов: Саратов. гос. ун-т, 2012. – Т.12. – С. 42-46.
Пырочкина С. Психолого-педагогическая и социальная поддержка подростков: программы, групповые занятия, проектная деятельность / С. Пырочкина, О. Погорелова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 123 с.
Супрун М. Теорія і практика корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями в Україні (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / М. Супрун : автореф. десерт. … доктора пед. наук. – Київ, 2008. – 34 с.
Сухомлинська О. В. Соколянський І. П. / О. В. Сухомлинська // Українська педагогіка в персоналіях: у 2-х кн. – Кн.2 / за ред. О. В. Сухомлинської. – Киів : “Либідь”, 2005. – С. 296-301.
Сухомлинська О. Проблеми розвитку особистості в історичному контексті психології і педагогіки / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2005. – № 1. – С. 41-45.
Таранченко О. Періоди становлення та розвитку системи спеціального навчання дітей зі зниженим слухом в Україні / О. Таранченко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 47-52.
Чистяков А. Социализац ия личности в обществе Интернет-коммуникаций: социокультурный анализ / А. Чистяков. – Ростов-на-Дону: Рост. гос. пед. Ун-т, 2006. – 278 с.
Шевченко О. Підготовка вчителів-дефектологів в Україні у 20-х рр. ХХ ст. / О. Шевченко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 43-46.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 22.05.2018 14.08.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.883609 seconds