Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 42808
   


Автор запитання: Меланія із міста: Київ :: Запитання: 44812  
Меланія запитує:
Добрий день! Шукаю будь-яку інформацію про Людмилу Старицьку-Черняхівську. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Меланіє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами інформації:
Барабан Л. Людмила Старицька-Черняхівська. Тернистий шлях творчості / Л. Барабан. — Вінниця : Велес, 2003. — 90 с.
Богослов Л. Живий зв'язок із минулим : сторінки історії / Л. Богослов // Культура і життя. — 2015. — 25-30 груд. — С. 14.
Гнатюк М. Зі славного роду Старицьких : [про драматургію й літературознавчий доробок Людмили Старицької-Черняхівської] / М. Гнатюк // Дивослово. — 2019. — № 2. — С. 46-51.
Донька знаменитого батька : 28 серпня — 150 років від дня народження Людмили Старицької // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 7. — С. 70-74.
Кара Т. Людмила Старицька-Черняхівська як історичний повістяр [Електронний ресурс] / Т. Кара // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_4.
Ковалів Ю. Олександр Копиленко. Антін Крушельницький. Людмила Старицька-Черняхівська. Володимир Ґадзінський [Електронний ресурс] / Ю. Ковалів // Слово і час. — 2018. — № 8. — С. 44-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_8_8.
Лєцкін М. "Я мріяв волю Україні здобути..." (письменники на життєвому шляху Івана Огієнка: драматург Людмила Старицька-Черняхівська) / М. Лєцкін // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2011. — Вип. 59. — С. 158-161.
Літературні шедеври видатних українських жінок-письменниць : марко Вовчок, Ольга Кобилянська, Людмила Старицька-Черняхівська, Леся Українка: [збірка творів] / уклад. С. Заготова. — Донецьк : БАО, 2009. — 448 с. — (Кращі класичні твори).
Митець високої твердості й гідності духу : 145 років від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської : [із збірки "Книга творить людину"] / Національна бібліотека України для дітей ; підгот. Л. Г. Кунах // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 13-14. — С. 64-68.
Раєвська Ю. "Європейське обличчя" українського театру початку ХХ століття: Людмила Старицька-Черняхівська [Електронний ресурс] / Ю. Раєвська // Сучасне мистецтво. — 2004. — Вип. 1. — С. 191-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2004_1_15.
Розстріляне відродження : шедеври української репресованої драматургії. — Донецьк : БАО, 2009. — 416 с.
Романов С. Леся Українка та Людмила Старицька-Черняхівська: своєрідність культурної інтеріоризації [Електронний ресурс] / С. Романов // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2019. — № 2. — С. 130-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2019_2_15.
Ткаченко Т. Домінанти малої прози Людмили Старицької-Черняхівської / Т. Ткаченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2015. — № 5. — С. 44-52.
Шпак В. На Голгофу — за Україну : 150 років з дня народження Людмили Старицької-Черняхівської / В. Шпак // Урядовий кур'єр. — 2018. — 23 серп. — С. 5.

.: Розділ: Література :: 29.10.2020 15.49.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віра із міста: Коломия :: Запитання: 44810  
Віра запитує:
Добрий день! Мене цікавить будь-яка інформація про зародження футуризму в Україні та Михайля Семенка. Буду щиро вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Віро! Пропонуємо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Бенюк О. Експеримент в європейському та українському футуризмі [Електронний ресурс] / О. Бенюк // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 118. — С. 185-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_118_45.
Гнатюк М. Знаний і незнаний Михайль Семенко: на матеріалах родинного архіву [Електронний ресурс] / М. Гнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. — 2016. — Вип. 1. — С. 10-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_LMF_2016_1_4.
Демиденко Я. Футуризм Михайла Семенка: сучасний погляд [Електронний ресурс] / Я. Демиденко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. — 2012. — Вип. 3. — С. 47-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2012_3_9.
Калитенко Т. Михайль Семенко: лідер, урбаніст, деконструктор : 31 грудня виповнюється 125 років від дня народження першого українського футуриста / Т. Калитенко // Літературна Україна. — 2017. — 27 груд. — С. 18.
Ковалів Ю. Літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і Час. — 2019. — № 12. — С. 65-79.
Коломієць Р. Михайль Семенко / Р. Коломієць. — Харків : Фоліо, 2019. — 121 с. — (Знамениті українці).
Нестелєєв М. Організаційна історія українського футуризму [Електронний ресурс] / М. Нестелєєв // Молодий вчений. — 2015. — № 1(1). — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_1(1)__43.
Поліщук Н. Цвіт нашої нації: [письменники Розстріляного Відродження] : літературний вернісаж для учнів 11 класу / Н. Поліщук // Дивослово. — 2015. — № 9. — С. 22-27.
Процюк С. Фанатик нового мистецтва : 24 жовтня 1937 року поета Михайля Семенка розстріляли в Києві / С. Процюк // День. — 2019. — 24 жовтня. — С. 10.
Рега Д. Михайль Семенко та французький сюрреалізм: спільне та відмінне [Електронний ресурс] / Д. Рега // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2010. — Вип. 23. — С. 212-218. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_23_48.
Рега Д. Український футуризм у національному літературознавстві: від генези до сьогодення [Електронний ресурс] / Д. Рега // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 15. — С. 220-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_53.
Скляренко Г. Футуризм в Україні: етапи та спрямування [Електронний ресурс] / Г. Скляренко // Студії мистецтвознавчі. — 2017. — Число 2. — С. 63-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2017_2_7.
Солод Ю. Майбутнє, яке пройшло (візії масового суспільства в українському футуризмі) [Електронний ресурс] / Ю. Солод // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 181-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_59.
Сулима В. Ірина Семенко і Михайль Семенко: образ автора в науковому дослідженні [Електронний ресурс] / В. Сулима // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 37(2). — С. 337-343. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_37(2)__52.
Холодинська С. Михайль Семенко: культуротворчі пошуки на теренах українського футуризму : монографія / С. Холодинська ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Київ : Ліра-К, 2018. — 291 с.
Холодинська С. Українська модель футуризму: стан сучасних досліджень [Електронний ресурс] / С. Холодинська // Гуманітарний часопис. — 2015. — № 1. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2015_1_10.
Чобанюк М. Український футуризм в інтерпретації західних україністів [Електронний ресурс] / М. Чобанюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2012. — Вип. 62. — С. 175-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_62_42.
Шмулик С. Урбаністична поезія Михайля Семенка в контексті авангардного мистецтва 1920-30-х років ХХ століття: спроба компаративного аналізу / С. Шмулик // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 19-21. — С. 60-69.

.: Розділ: Література :: 29.10.2020 10.19.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 44809  
Валерія запитує:
Добрий вечір. Знайдіть будь-ласка літературу до питання:"Індивідуально-мовленнєвий аспект характеротворення у романі "Для домашнього огнища".
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Безверхній, Д. Поезія сучасного життя, або Розповіді з мораллю / Д. Безверхній // Дніпро. — 2016. — № 8-9. — С. 164-170.
Бук С. Н. Роман Івана Франка "Для домашнього огнища" крізь призму частотного словника [Електронний ресурс] / С. Н. Бук // Мовознавство. — 2011. — № 4. — С. 56-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2011_4_7
Ван Сяоюй "Дві Ольги" - "дві любові" Івана Франка: до проблеми психобіографічного методу аналізу / Ван Сяоюй // Слово і Час. — 2017. — № 11. — С. 78-88.
Ворок Х. Б. Повість Івана Франка "Для домашнього огнища”: онейричний аспект дослідження [Електронний ресурс] / Х. Б. Ворок // Питання літературознавства. — 2006. — Вип. 71. — С. 11-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2006_71_4
Горанська Т. В. Своєрідність художнього портрету в прозі І. Франка 1890-х років / Т. В. Горанська // Проблеми сучас. літературознавства. — 2017. — Вип. 24. — С. 60-69.
Дронь, Катерина. "Тайнопис" саду в художній прозі Івана Франка: гра реальності та фантазії / Дронь, Катерина // Слово і час. — 2009. — № 6. — С. 59-67.
Комарова З. Мовні засоби вираження інтенсивності прояву емоцій і почуттів людини в повісті Івана Франка "Для домашнього огнища" [Електронний ресурс] / З. Комарова // Філологічний часопис. — 2018. — Вип. 1. — С. 70-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2018_1_12
Лишак Г. Повість Івана Франка "Для домашнього огнища": оцінки письменникових сучасників [Електронний ресурс] / Г. Лишак // Українське літературознавство. — 2015. — Вип. 79. — С. 119-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2015_79_16
Нахлік Є. Щоб у слові "виднілося людське, щиролюдське лице" : [І. Франко] / Є. Нахлік // Дивослово. — 2013. — № 11. — С. 22-27.
Ніколаєнко В. М. Специфіка оніричних елементів повістей І. Франка "для домашнього огнища" й "Основи суспільності" [Електронний ресурс] / В. М. Ніколаєнко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2014. — № 1. — С. 68-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2014_1_11
Огульчанська О. А. Своєрідність хронотопу у творах Івана Франка "Для домашнього огнища" і Олександра Купріна "Яма" [Електронний ресурс] / О. А. Огульчанська // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2014. — Вип. 30. — С. 207-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2014_30_20
Оренчак О. Романи "Для домашнього огнища" Івана Франка та "Злочин і кара" Федора Достоєвського: типологічний дискурс [Електронний ресурс] / О. Оренчак // Проблеми сучасного літературознавства. — 2014. — Вип. 19. — С. 332-339. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2014_19_37
Погребенник В. Іван Франко: унікальні виміри таланту / В. Погребенник // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2005. — № 43-44. — С. 3-25.
Пред'явлення світу в гуманітарних дискурсах ХХІ століття : матеріали міжнар. наук. конф., 2009 р., Луганськ / ред.: Л. М. Синельникова. - Луганськ, 2009. — 386 с. — (Наук. зап. Луган. нац. ун-ту. Сер. Філол. науки; Вип. 8, т. 2).

.: Розділ: Література :: 28.10.2020 18.58.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44806  
Аліна запитує:
Доброго дня, чи є у вас книги з легендами про единорогів
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Камрубі К. Легенди Чарівного світу / К. Камрубі, Н. До ; пер. з англ. М. Добоні. - Київ : Перо, 2010. - 25 с.
Саклинг Н. Книга о единороге / Н. Саклинг ; пер. с англ. А. Дормана. - М. : КРОН-Пресс, 1997. - 128 с.
Серафіні Т. Таємне життя єдинорогів / Т. Серафіні, С. Робін ; пер. з англ. А. Богоніс. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. - 61 с.
Фаркаш Х. Животный мир легенд и сказок : действительность и вымысел / Х. Фаркаш ; пер. с венг. Е. А. Прохорова. - Алма-Ата : Кайнар, 1985. - 152 с.
Фіппс С. Легенди про єдинорогів / С. Фіппс ; пер. з англ. О. Любенко. - Київ : Книголав, 2019. - 123 с. : іл. - (Дитяча полиця).

.: Розділ: Література :: 28.10.2020 08.43.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44792  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Метафори в поезії М. Вінграновського". Заздаленідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Пропонуємо скористуватись інформацією у наступних джерелах:
Дзюба І. Духовна міра таланту / І. Дзюба // Вінграновський М. Вибрані твори. – Київ : Дніпро., 1986. – С. 5-22.
Жуковець З. Сім струн душі : урок-відкриття "Світ поезії Миколи Вінграновського" : 11 кл. / З. Жуковець // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 2005. - № 10. - С. 19-20.
Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. : моногр. / Л. Кравець. – Київ : ВЦ «Академія», 2012. – 416 с.
Ленська С. Образ дітей у творах Гр. Тютюнника, В. Близнеця, М. Вінграновського /С. Ленська // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 2009. - № 5. - С. 15-18.
Моренець В. Свобода поезії і поезія свободи / В. Моренець // Дивослово. – 1996. – № 11. – С. 10-15.
Похилько Л. Микола Вінграновський. Гуманізм повісті "Сіроманець" : 5 клас / Л. Похилько // Дивослово. - 2020. - № 4. - С. 10-15.
Салига Т. Ю. Микола Вінграновський : літ.-критичний нарис / Т. Ю. Салига ; ред. А. М. Макаров. - Київ : Рад. письменник, 1989. – 167 с.
Салига Т. Поет - це слово, це його життя... / Т. Салига // Вінграновський М. С. Вибрані твори : в 3 тт. - Тернопіль, 2004. - Т. 1. - С. 5-54.
Талалай Л. Передчуття любові і добра / Л. Талалай // Вінграновський М. Вибрані твори. – Київ : Дніпро., 2004. С. 5-16.
Чілачава Р. «Святиться та любов...» : (про Миколу Вінграновського) / Р. Чілачава // Літ. Україна. - 2020. - 29 лютого. - С. 8-9.
Тарнашинська Л. Микола Вінграновський: «Все на світі з людської душі…» : бібліогр. нарис / Л. Тарнашинська. – Київ, 2006.
Дудар А. Метафори в поезії Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / А. Дудар // Студентський наук. вісник. - № 43 . - С. 41-43. - Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/stud-visnuk/stud_visn_18_43.pdf#page=41.
Старовойт Л. Мотиви і образи лірики Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. Старовойт // Питання літературознавства. - 2007. - № 74. - С. 74-81. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pl_2007_74_12.pdf.
Степанченко О. Кінопоетика у творах Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / О. Степанченко // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 39(2). - С. 391-400. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__55.
Трефяк Н. Рецепція містичних образів та сюжетів прози Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Н. Трефяк // Питання літературознавства. - 2011. - Вип. 84. - С. 247-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2011_84_33.
Трефяк Н. Художнє слово Миколи Вінграновського: простір естетичного діалогу [Електронний ресурс] / Н. Трефяк // Питання літературознавства. - 2010. - Вип. 79. - С. 226-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_79_31.
Тупиця О. С. Метафора як засіб психологічної характеристики ліричного героя в поезії Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / О. С. Тупиця // Психолінгвістика. - 2012. - Вип. 10. - С. 229-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_10_32.
Фоміна Л. Індивідуальний код художньої мови Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. Фоміна // Бахмутський шлях. - 2010. - № 1-2. - С. 161-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bsh_2010_1-2_30.
Яновська О. А. Автоінтертекстуальні домінанти кінь, хата як форманти смислової цілісності поезій М. Вінграновського [Електронний ресурс] / О. А. Яновська // Наук. записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Кн. 1. - С. 273-278. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_1_54.

.: Розділ: Література :: 25.10.2020 12.16.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.996504 seconds