Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40882
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 42858  
Ольга запитує:
Чи є в бібліотеці книжка Пйотра Сахи Бждоли
Наша відповідь:
Доброго дня! Так, книга є в бібліотеці. Чекаємо на Вас!

.: Розділ: Література :: 20.02.2019 15.38.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 42853  
Ольга запитує:
Чи є у бібліотеці книга Хуха-Моховинка?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Окремої книги Короліва-Старого В. К. Хуха-моховинка поки що немає. Але ця казка присутня у збірці даного автора "Нечиста сила", які можна знайти на абонементах відділів обслуговування дошкільного та молодшого віку та дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання.

.: Розділ: Література :: 19.02.2019 15.05.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Київ :: Запитання: 42851  
Ганна запитує:
Заклади охорони здоровя
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/ed20150101/find?text= '
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02
https://pidruchniki.com/1163101837446/meditsina/klasifikatsiya_zakladiv_ohoroni_zdorovya_sferoyu_diyalnosti
https://pidruchniki.com/1120061137449/meditsina/klasifikatsiya_zakladiv_ohoroni_zdorovya_organizatsiyno-pravovoyu_formoyu
https://www.apteka.ua/article/333022
http://www.medconsulting.com.ua/f/publikacii/7_2013.pdf
https://studopedia.com.ua/1_285720_klasifikatsiya-zakladiv-ohoroni-zdorovya.html
http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/v_2_2_10/1-1-0-1805
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/29445007
https://buklib.net/books/35863/
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_zoz_17.pdf
http://radnuk.info/component/content/article/24280-2013-05-29-18-06-08.html
– Алешко Д. Аналізуємо проект Закону України "Про заклади охорони здоров'я та медичне обслуговування" / Д. Алешко, Д. Дорощук // Практика упр. мед. закладом. - 2014. - № 1. - С. 17-21.
– Про заклади охорони здоров'я та медичне обслуговування : проект Закону України // Главный врач. - 2014. - № 7. - С. 19-27.
– Гладун З.С. Заклад охорони здоров'я: основи правового статусу : навч. посібник / З.С. Гладун. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 223 с.
– Медичні кадри та мережа закладів охорони здоров'я системи МОЗ України за 2010-2011 роки : довідник / Центр мед. статистики МОЗ України ; голов. ред. Р. М. Богачев; сост. О. М. Якименко [та ін.]. - Київ : МОЗ України, 2012. - 68 с. : табл., іл.
– Критерії класифікації закладів охорони здоров'я за рівнями надання медичної допомоги : метод. рек. / Укр. ін-т стратег. дослідж. ; Г.О.Слабкий, В.М. Лехан, В.П. Лисак, Ю.Б. Ященко, М.В. Шевченко та ін. - Київ : [б. в.], 2010. - 21 с.

.: Розділ: Література :: 19.02.2019 12.57.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 42843  
Валерія запитує:
Доброго дня.Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання:» Розкриття Кулішем теми народу у романі «Чорна рада».
Наша відповідь:
Валеріє, добридень! Радимо опрацювати такі джеела інформації:

Банзерук О.В.Епоха Руїни в інтерпретації Пантелеймона Куліша (історизми в романі "Чорна рада") [Текст] / Банзерук О.В., Рябко Т.Л. // Література та культура Полісся. Вип.15: Спадщина П.Куліша в сучасних дослідженнях. - Ніжин, 2001. - С.100-105.

Бенцал, Світлана."Чорна рада" Пантелеймона Куліша - перший історичний роман в українській літературі : урок у 9 класі // Дивослово. - 2011. - № 8. - С. 43-46.

Бойко, Н. І.Репрезентація мегаконцепту-образу "Україна" в романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада" [Текст] / Н. І. Бойко // Література та культура Полісся : Збірник наукових праць / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - 2010. - Вип. 59 : Спадщина П. Куліша і її роль у розвитку української мови, літератури та культури. - С. 3-11

Гармата, Анна. Авторська інтерпретація історичних образів у романі П.Куліша "Чорна рада" [Текст] / А. Гармата // Літературний процес : методологія, імена, тенденції : Збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2012. - № 1. - С. 59-63

Гладіна, Г. І. Старовинна лексика в історичному романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада" / Г. І. Гладіна, В. К. Сеніна // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Філософські науки : сборник научных трудов / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2009. - Вип. 66 : Кулішеві читання з філософії етнокультури. - С. 35-38

Гречанюк Ю.А. Роман П.Куліша "Чорна Рада" як найвище досягнення української історичної прози [Текст] / Гречанюк Ю.А., Нямцу А.Є. // Гречанюк Ю.А., Нямцу А.Є. Проблеми історизму і традиції в літературі Х1Х-ХХ ст. - Чернівці, 1997. - С.35-45.

Гуляк, Анатолій Борисович. Історичний роман П. Куліша "Чорна рада. Хроніка 1663 року": типологія жанру [Текст] / А. Б. Гуляк // Становлення українського історичного роману : [монографія] / А. Б. Гуляк. - К. : Міжнародна фінансова агенція, 1997. - С. 218-285

Девдюк І. В. Образ Кирила Тура у романі П. Куліша "Чорна рада" як героя байронічного типу [Електронний ресурс] / І. В. Девдюк // Султанівські читання. - 2012. - Вип. 2. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2012_2_7

Дроздова, Олександра. Соціально-історичний роман "Чорна рада" Пантелеймона Куліша [Текст] / О. Дроздова // Берегиня : Всеукраїнський народознавчий квартальник. - 2005. - N1. - С. 17-20

Желєзна, Юлія. Козацтво як державотворчий символ (у романі П. Куліша "Чорна рада") / Ю. Желєзна // газ. Українська мова та література. - 2008. - №1/2 . - С. 16-19

Загороднюк, В. Націєтворчі та духовні чинники в романі "Чорна рада" Пантелеймона Куліша [Текст] : научное издание / В. Загороднюк // Південний архів : Збірник наукових праць / Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон : ХДПУ, 2003. - Вип. 21. - С. 203-205

Козачук К. О. Художня інтерпретація козацького двобою та норм звичаєвого права в романі П. Куліша "Чорна Рада. Хроніка 1663 р. " [Електронний ресурс] / К. О. Козачук // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2013. - № 3. - С. 82-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2013_3_17

Красавіна, В. В. Мовний образ в історичному романі П. Куліша "Чорна рада" / В. В. Красавіна, О. В. Кривуляк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Філософські науки : сборник научных трудов / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2010. - Вип. 75 : Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. - С. 49-52

Левчик, Н.Будівничий духовного відродження України : [П.О. Куліш] / Н. Левчик // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 1. - С. 103-113.

Моціяка О. М. Мотив національного сорому в романі П. Куліша "Чорна рада" та історіософських поемах Т. Шевченка періоду "трьох літ" [Електронний ресурс] / О. М. Моціяка // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 74. - С. 29-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2013_74_5

Радько П. Трагічні традиції українського державотворення в контексті роману П. Куліша "Чорна рада” [Електронний ресурс] / П. Радько // Рідний край. - 2009. - № 1. - С. 121-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2009_1_24

С'єдіна, Джованна "Чорна рада" Пантелеймона Куліша. Українська та російська версії: відмінності й подібності / Джованна С'єдіна // Слово і час. - 2004. - № 7. - С. 3-12. - Бібліогр.: 17 назв

Слободянюк, Наталія. Проблема передачі національної своєрідності твору мовою перекладу [Текст] : (на матеріалі історичного роману П. Куліша "Чорна рада" ) / Н. Слободянюк // Мандрівець : Журнал гуманітарних студій. - 2003. - N 5. - С. 53-56

Слободянюк, Наталія. Характеристика історичної лексики в романі П.Куліша "Чорна рада" [Текст] / Н. Слободянюк // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : Збірник наукових праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша / Ін-т українознавства Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Міжнар. благод. фонд "Фонд Пантелеймона Куліша". - Київ : Леся, 2000. - С. 195-198

Слоньовська О. "Гетьмани,гетьмани,якби-то ви встали..."(Аналіз роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада") [Текст] / Слоньовська О. // Дивослово. - 1994.-N12. - С.11-17.

Слюсар, Антон. Чи знаєш ти роман Пантелеймона Куліша "Чорна рада"? : урок-конкурс у 9 класі // Дивослово. - 2012. - № 4. - С. 20-24. - Бібліогр.: с. 24.

Солодар Л. В. "Хутірська філософія" П. Куліша як життєва позиція письменника, втілена в першому українському історичному романі "Чорна рада" [Електронний ресурс] / Л. В. Солодар // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 3. - С. 292-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_3_50

Храброва Н.В. Письменницький ідеал справедливої української держави [Текст] : (За романом П.Куліша "Чорна рада") 9 клас / Храброва Н.В. // Гімназія на порозі XXI століття: Досвід роботи гімназії "Троєщина"./За ред.В.І.Сафіуліна та ін./. - К.: "Знання", 1999. - С.64-69.

Янковська, Ж. О. Використання фольклорно-етнографічних мотивів у романі П. Куліша "Чорна рада" / Ж. О. Янковська // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Філософські науки : сборник научных трудов / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2010. - Вип. 75 : Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. - С. 52-57

Ярошевич І. А. Авторська версія образу запорізького козака в романі П. Куліша "Чорна рада" [Електронний ресурс] / І. А. Ярошевич // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2013. - № 3. - С. 207-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2013_3_45

Яценко Н.Історизми в романі П.Куліша "Чорна Рада" [Текст] : (Назви одягу та козацької атрибутики) / Яценко Н. // Дивослово. - 1998.-N5. - С.15-17.

.: Розділ: Література :: 17.02.2019 15.30.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 42837  
Валерія запитує:
Доброго дня. Знайдіть будь-ласка літературу до питання:"Тема роману П.Куліша "Чорна рада",поєднання в ній історичної і художньої істини.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
http://www.ndu.edu.ua/images/stories/polissya/p_59.pdf
Література та культура Полісся. – Вип. 59 : Спадщина П.Куліша і її роль у розвитку української мови, літератури та культури / [відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко]. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 202 с.
http://history.org.ua/JournALL/uacenter/8/14.pdf
Ясь О. КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА МИНУВШИНА В РЕЦЕПЦІЇ П. Куліша (1840-ві – початок 1860-х років)
https://narodna-osvita.com.ua/471-panteleymon-kulsh-chorna-rada-analz-tvoru-kritika-citati.html
Пантелеймон Куліш "Чорна Рада" - аналіз твору, критика, цитати
https://studfiles.net/preview/5253377/page:3
26. Ідейно-художній аналіз роману Куліша «Чорна рада»
https://www.ukrtvory.com.ua/referaty/lit128.html
Історична основа роману «Чорна рада»
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Івашків_В_Україна_періоду_Руїни_2013.pdf
Івашків В. М. Україна періоду Руїни в ранніх редакціях історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада»
http://papers.univ.kiev.ua/1/istorija/articles/iryna-adamska-polish-beginnings-of-panteleimon-kulishs-novel-the-black-council_24749.pdf
Адамська І. ПОЛЬСЬКІ ВИТОКИ ТВОРУ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША "ЧОРНА РАДА. ХРОНІКА 1663 РОКУ"
http://diplomukr.com.ua/raboti/21691?mod=kursovie
Історична правда в романі П.Куліша "Чорна рада"
http://philology.knu.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2012_35/136_141.pdf
Данильченко О.Ю. АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ПОСТАТЕЙ У РОМАНІ П. КУЛІША«ЧОРНА РАДА: ХРОНІКА 1663 РОКУ»
https://history.vn.ua/pidruchniki/vlasov-2016-ukraine-8-class/37.html
§ 37. КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ ЯК ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5
http://litakcent.com/2017/12/04/chorniy-radi-160-rokiv/
«Чорній раді» — 160 років
http://ukrlitra.com/tvory/tvory-ukrainskoiu/365-istorychna-pravda-i-khudozhnia-vyhadka-v-romani-chorna-rada-kulysh
Історична правда і художня вигадка в романі "Чорна рада", Кулиш
https://www.radiosvoboda.org/a/25051599.html
Шурхало Д. У ХVII столітті електорат був озброєним і не зовсім тверезим : інтерв’ю з істориком О. Сокирком
http://shron1.chtyvo.org.ua/Fedoruk_Oles/Struktura_romanu_Kulisha_Chorna_rada_istoriia_tekstu.pdf
Федорук О. Структура роману Куліша «Чорна рада»: історія тексту

*********************
1. Бенцал, С. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша - перший історичний роман в українській літературі [Текст] : урок у 9 класі / С. Бенцал // Дивослово. - 2011. - N 8. - С. 43-46.
2. Бідненко, В. Не повторити помилок історії... [Текст] : урок вивчення нового матеріалу в 9 класі / В. Бідненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - N 3. - С. 23-27.
3. Гурдуз, А."Чорна рада" П. Куліша: роман як знакова система [Текст] / А. Гурдуз // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - N 7. - С. 10-11.
4. Желєзна, Ю. Козацтво як державотворчий символ [Текст] : У романі Пантелеймона Куліш "Чорна рада" / Ю. Желєзна // Українська мова та література. - 2008. - N 1/2. - С. 16-18.
5. Кралюк, П. "Усі будемо рівні" [Текст] : "Чорна рада" Пантелеймона Куліша як твір-попередження / П. Кралюк // День. - 2018. - 17-18 серпня. - С. 21. ; День. - 2018. - 7- 8 вересня. - С. 21.
6. Куліш, П. О. Чорна Рада; Поезія; Біографія письменника. Стислий переказ роману. Тексти віршів. Аналіз текстів. Зразки учнівських творів [Текст] : Посібник для 9 кл. / П.О. Куліш. - Х. : Ранок, 2000. - 78 с. - (Літературна крамниця).
7. Яценко, Н. Історизми в романі П. Куліша "Чорна рада" [Текст] / Н. Яценко // Дивослово. - 1998. - N 5. - С. 15-18.
Успіхів!

.: Розділ: Література :: 16.02.2019 12.32.27 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.842241 seconds