Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41328
   


Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43304  
Людмила запитує:
Романтизм в образотворчому мистецтві. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Пропонуємо наступні джерела за Вашим запитом:
Бірюльов Ю. О. Пізній романтизм, веристичні та необарокові тенденції у скульптурах Юліана Марковського [Електронний ресурс] / Ю. О. Бірюльов // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура . - 2012. - № 1. - С. 73-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2012_1_22.pdf.
Живопись художников эпохи Романтизма: Романтизм в живописи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://paintingromanti.jimdo.com/sitemap/.
Кашуба М. Німецький та український романтизм: спроба зіставлення [Електронний ресурс] / М. Кашуба. - Режим доступу: http://www.philosophy.ua/lib/20kashuba-doxa-12-2008.pdf.
Пономаренко О. Класицизм і романтизм у живописі історичного жанру Шевченка-художника [Електронний ресурс] / О. Пономаренко. - Режим доступу: http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/vrtualni_vystavky/Shevchenko/rozdil_3/5.pdf.
Король С. І. Малярство і графіка Галичини періоду романтизму: жанрова структура і художньо-стильові особливості [Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / С. І. Король ; Львів. нац. акад. мистец. — Львів, 2007. — 18 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ksihso.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Панова М. В. Шляхи формування самообразу автора в українській та російській художній культурі першої половини 19 століття [Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. мистецтвознав: 17.00.01 / М. В. Панова ; Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2001. — 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01pmvpps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Скринник-Миська Д. М. Еволюція світоглядно-філософських засад українського образотворчого мистецтва на рубежі XIX - XX ст. [Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Д. М. Скринник-Миська ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2009. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09sdmomr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво / ред.: Г. А. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. - Київ, 2007. - 202 с.
Божинський Б. І. Український національний романтизм стилю модерн у Харкові / Б. І. Божинський, В. П. Мироненко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2005. - № 1. - С. 43-49.
Жінка в мистецтві : зб. наук. ст. / ред.: О. Маланчук-Рибак; Наук. т-во ім. Шевченка. - Львів, 2008. - 180 c. [Описано образи жінок в художній культурі різних культурно-історичних періодів, зокрема доби європейського Середньовіччя, Ренесансу, Романтизму, модернізму та постмодернізму].
Коляда Е. М. Романтизм в архитектуре парков Украины и Крыма / Е. М. Коляда // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2002. - № 6. - С. 199-202.
Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: У 3-х ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Львів : Світ, 2005.
Левицька М. Образотворче мистецтво слов'янських народів доби романтизму: до питання жанрових і тематичних аналогій / М. Левицька // Пробл. слов'янознавства. - 2008. - Вип. 57. - С. 95-108.
Настасієнко Т. М. Романтизм у садово-парковому мистецтві України кінця XVIII - початку XIX ст. / Т. М. Настасієнко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. - Харків, 2007. - Вип. 21. - С. 84-90.
Овсійчук В. А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / В. А. Овсійчук; ред.: С. Павлюк; НАН України. Ін-т народознав. - К. : Дніпро, 2001. - 444 c. [Досліджено історичні передумови українського класицизму та романтизму. Детально розглянуто особливості архітектури, скульптури, малярства романтизму та классицизму].
Панова М. В. Литературный и изобразительный портрет автора эпохи романтизма // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. — Харків : ХХПІ, 1997. — №5. — С. 116-117.
Попович М. Романтизм як стиль та ідеологія // Філос. думка.– 2004.– N 6.– С. 3–30.
Романтизм : энциклопедия / авт.-сост. О. В. Федотова. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. - 303 с.: ил. - (Серия "Энциклопедия живописи").
Скринник М. Наративні практики української ідентичності: доба Романтизму. – Львів: Каменяр, 2007.– 367 с.
Соколюк Л. Д. Проблема національного стилю в Українському мистецтві першої третини ХХ століття (специфіка еволюції) / Л. Д. Соколюк // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2002. - № 4. - С. 16-27. [Визначено особливості еволюції проблеми національного стилю в українському мистецтві першої третини ХХ ст., її зв'язку з ідеями європейського романтизму, традиціями української народної культури].
Шейко В. Н. История художественной культуры. Западная Европа XIX - XX вв. : Учеб. для студ. вузов искусства и культуры / В. Н. Шейко, А. А. Гаврюшенко, А. В. Кравченко; Харьк. гос. акад. культуры. - Харьков, 2001. - 228 c. [Освещена художественная жизнь Англии, Германии, Франции. Проанализировано творчество Давида, Гойи. Описан романтизм Теодора Жерико, Энгра, Делакруа, Франсуа Рюд, Домье, Гюстава Курбе, Милле].

.: Розділ: Література :: 20.08.2019 10.34.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 43302  
Олександр запитує:
Добрий день! Які книги Юрія Андруховича є у фондах бібліотеки. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є наступні книги Андруховича Юрія. Чекаємо вас за адресою вул. Януша Корчака, 60.
Андрухович Ю. Два романи / Ю. Андрухович ; передм. В. Неборака. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. — 480 с. : іл.
Андрухович Ю. Дванадцять обручів : роман / Андрухович, Юрій. — Вид. 3-є. — Київ : Критика, 2005. — 275 с.
Андрухович Ю. І. Книга відгуків : вірші, есеї, романи / Ю. І. Андрухович — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. — 519 с. : 1 портр.
Андрухович Ю. І. Лексикон інтимних міст : довільний посібник з геопоетики та космополітики / Ю. І. Андрухович ; на обкл. фоторепрод. М. Й. Штефан. — Вид. 3-є, випр. й допов. — Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги — ХХІ, 2016. — 434 с.
Андрухович Ю. І. Небо і площі : поезії / Ю. І. Андрухович — Київ : Молодь, 1985. — 80 с. : іл. — (Перша книга поета).
Андрухович Ю. І. Таємниця : роман / Ю. І. Андрухович ; дизайнер обкл. Н. Переходенко ; фото Н. Андрухович. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. — 348 c.
Андрухович Ю. Перверзія : роман / Ю. Андрухович ; дизайн В.Костирка. — Львів : Класика, 2001. — 290 с. — (Сучасна проза).
Бу-Ба-Бу : вибрані твори / Ю. Андрухович, О. Ірванець, В. Неборак ; авт. проект В. Габора. — Львів : Піраміда, 2008. — 391 с. : іл. — (Приватна колекція).
Ворохтаріум : Друль — Андрухович — Бойченко : літературний тріалог з діалогом і монологами / Ю. Андрухович, О. Друль, О. Бойченко ; фото на обкл. Р. Шпук ; [передм. О. Друль]. — Київ : Пабулум, 2018. — 239 c. : іл.
Трициліндровий двигун любові : збірка вибраних творів / Ю. Андрухович, Л. Дереш, С. Жадан ; худож.-оформ. О. Г. Жуков. — Харків : Фоліо, 2008. — 218, [1] с. — (Графіті).

.: Розділ: Література :: 20.08.2019 10.02.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 43294  
Ірина запитує:
Допоможіть знайти літературу про Юрія Косача, українського письменника 20 ст. дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Заокеанські поневіряння : володаря української Понтиди [Юрій Косач] / підгот. Н. Коваль // Укр. мова та літ. (Шк. світ). - 2019. - № 6. - С. 22-31.
Косач Юрій Миколайович [Електронний ресурс] // Wikiwand.com : [веб-сайт]. - Електрон. текст. дані. - Режим доступу: https://www.wikiwand.com/uk/Косач_Юрій_Миколайович. - назва з екрану.
Полюхович О. Хто боїться Юрія Косача? [Електронний ресурс] / О. Полюхович // Критика: міжнар. огляд книжок та ідей : [веб-сайт]. - Електрон. текст. дані. - Режим доступу: https://krytyka.com/ua/articles/khto-boyitsya-yuriya-kosacha. - Назва з екрану.
Романов С. Юрій Косач: життя і творчість на тлі епохи [Електронний ресурс] / С. Романов // Бібліотечка вчителя-словесника. - 2012. - № 1. - С. 54-59. - Режим доступу: https://dyvoslovo.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/16-112.pdf.
Хомишинець Л. Письменник Юрій Косач: небіж Лесі Українки, який визнав УРСР [Електронний ресурс]/ Л. Хомишинець // Друг читача : [веб-сайт]. - Електрон. текст. дані. - Режим доступу: https://vsiknygy.net.ua/person/4923/. - Назва з екрану.
Юрій Косач - український письменник-емігрант [Електронний ресурс] // Оsvita.ua: [веб-сайт]. - Електрон. текст. дані. - Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reports/history/4752/. - Назва з екрану.

.: Розділ: Література :: 14.08.2019 16.28.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 43290  
Андрій запитує:
Мене цікавлять книги Е.Бесков у вашій бібліотеці. Буду вдячний за допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Перегляньте наступні джерела:
Бесков Э. Черничный дедка : пересказ со швед. / Э. Бесков ; рис. авт. - М. : Гос. издательство, 1921. - 17 с.
Лесовички / текст Р. К. ; [рис. Э. Бесков]. - М. : Издание И.Кнебель, [1918?]. - 10 с.
Петино новое платье / картинки Э. Бесков. - М. : Красная новь, 1924 (М. : Красный Пролетарий). - 16 с.

.: Розділ: Література :: 13.08.2019 08.21.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ОЛЕКСАНДР із міста: м. Кропивницький :: Запитання: 43287  
ОЛЕКСАНДР запитує:
Чи в бібліотеці ця монографія: Малафеев А.Н. История ценообразования в СССР (1917–1963). — Москва, 1964.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Зверніться до електронних каталогів бібліотек:
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Національна бібліотека ім. В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
На жаль це все що вдалось знайти у доступних нам джерелах:
Алексей Николаевич Малафеев (1915-1988) Командир стрелковой роты и профессор политической экономии [Електронний ресурс] // Галерея экономистов : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=ru&links=./ru/malafeev/biogr/malafeev_b1_1.txt&img=brief.gif&name=malafeev&list_file=. — Назва з екрана.
Рецензия А. Ноува на книгу "История ценообразования в СССР (1917-1963)" [Електронний ресурс] // Галерея экономистов : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=ru&links=./ru/malafeev/biogr/malafeev_b1_2.txt&img=brief.gif&name=malafeev&list_file=. — Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 10.08.2019 09.30.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.969191 seconds