Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39031
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 40930  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про роман І. Вільде "Сестри Річинські"
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дудар О. Жанрова семантика романів "Сестри Річинські” Ірини Вільде та "Оплот” Теодора Драйзера [Електронний ресурс] / О. Дудар // Мандрівець. - 2014. - № 6. - С. 62-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_6_13.
Карабльова О. Особливості моделювання жіночих образів у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" [Електронний ресурс] / О. Карабльова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2011. - Вип. 15. - С. 124-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_29.
Мартиняк О. А. Займенникові засоби виразності в романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" [Електронний ресурс] / О. А. Мартиняк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 208-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_49_65.
Орнат Н. Архетип матері в романах Полі Гоявічинської "Дівчата з Новолипок" та Ірини Вільде "Сестри Річинські" [Електронний ресурс] / Н. Орнат // Султанівські читання. - 2016. - Вип. 5. - С. 153-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2016_5_17.
ПРАВДА ЖИТТЯ ІРИНИ ВІЛЬДЕ ( список літератури). - Режим доступу: https://nbukids.wordpress.com/2017/05/30/правда-життя-ірини-вільде/.

.: Розділ: Література :: 2.09.2017 13.49.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лена із міста: Киев :: Запитання: 40925  
Лена запитує:
Добрий день! Скажіть будб-ласка, чи є в вашому фонді дитча газета ”Зірка”
Наша відповідь:
Доброго дня, Лена!
В фонді Національної бібліотеки України для дітей представлені деякі номера газети (1957-1987 рр.). Пропонуємо Вам переглянути електронний каталог: http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=4527.

.: Розділ: Література :: 30.08.2017 15.19.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Петро Федоренко із міста: с. Прохорівка :: Запитання: 40915  
Петро Федоренко запитує:
Чи не могли б Ви надіслати на мою електронну скриньку текст вірша Ющенка Олекси Яковича "Де Максимовича могила, сосна із дубом говорила"? Чи хоча б опублікувати його... Реквізити моєї електронної пошти: petroiakovitch1963@ukr.net Дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Петре!
Вибачте, але ми не відповідаємо електронною поштою. Пропонуємо Вам переглянути збірки поезій:
1. Ющенко, О. Вибране : поезії / О. Ющенко ; передм. П. Моргаєнка. - Київ : Дніпро, 1987. - 406 с.
2. Ющенко, О. З мого літопису. Вибране : / О. Я. Ющенко. - Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008.
3. Ющенко, О. В пам'яті моїй : (Кода) / О. Я. Ющенко. - Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2004. - 480 с.
4. Ющенко, О. Пізня осінь : недруковані та нові поезії / О. Ющенко. - Київ : [б.в.], 2000. - 164 с.
5. Ющенко, О. Після осени й зими : поезії / О. Ющенко. - Київ : [б.в.], 2002. - 368 с.:
6. Ющенко, О. Побачення з красою : ліричний літопис / О. Ющенко. - Київ : Факт, 1999. - 275 с.
7. Ющенко, О. Прозріння : поезії / О. Я. Ющенко. - Київ : Азимут-Україна, 2004. - 216 с.
8. Ющенко, О. Уклоняюсь вам... : поезії / О. Я. Ющенко. - Київ : Фенікс, 2006. - 304 с.
9. Ющенко, О. Хоружівка - село моє / О. Я. Ющенко. - Київ : Арфа, 1997. - 542 с.

.: Розділ: Література :: 19.08.2017 22.25.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Запоріжжя :: Запитання: 40909  
Наталя запитує:
Доброго дня. Порадьте, будь ласка, джерела з теми "Хронотопіка творчості І. Нечуя-Левицького". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Пропонуємо Вам переглянути (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Бандура Т. Архетип міста в романі І. Нечуя-Левицького "Хмари": функціональна парадигма [Електронний ресурс] / Т. Бандура // Проблеми сучасного літературознавства. - 2015. - Вип. 21. - С. 44-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2015_21_6.
2. Бандура Т. Й. Художня функціональність топосу міста в романі І. Нечуя-Левицького «Хмари» [Електронний ресурс] / Т. Й. Бандура // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 2(1). - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_2(1)__3.
3. Власенко В. О. Художня майстерність І. С. Нечуя-Левицького / В. О. Власенко. - Київ : Радянська школа, 1969. - 184 с.
4. Дзюбишина-Мельник Н. Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / Н. Дзюбишина-Мельник // Культура слова. - 2013. - Вип. 79. - С. 36-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2013_79_7.
5. "Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість" : збірник праць Всеукр. наук. конференції, 25-27 вересня 2008 р.: до 170-річчя з дня народження І. С. Нечуя-Левицького / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол. В. Т. Поліщук. - Черкаси : [б. в.], 2008. - 550 с.
6. Калинчук А. М. Історичні романи І. Нечуя-Левицького: особливості поетики : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / А. М. Калинчук ; НАН Укураїни. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2001. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua.
7. Козуб О. Художні функції міфологеми сну у творчості Івана Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / О. Козуб // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. - 2014. - Вип. 15-17. - С. 316-321. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2014_15-17_26.
8. Кривенко Н. М. Повість "Кайдашева сім'я" І. Нечуя-Левицького в контексті норм сучасного сімейного права. Проблема батьків і дітей у повісті / Н. М. Кривенко, О. М. Салій // Історія та правознавство. - 2016. - № 24. - С. 21-28.
9. Крохмальний Р. Поетика паралельного світу: кумулятивна інтерпретація тексту "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / Р. Крохмальний // Парадигма. - 2009. - Вип. 4. - С. 129-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2009_4_12.
10. Мейзерська Т. С. Психоаналітичний простір снів Нимидори в повісті І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря"[Електронний ресурс] / Т. С. Мейзерська // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2010. - Вип. 29. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2010_29_23.
11. Мялковська Л. М. Концепт "Інтелігенція” у художньому просторі І. Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / Л. М. Мялковська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 453-457. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_122.
12. Мялковська Л. М. Місто у художньому просторі І. Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / Л. М. Мялковська // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 4. - С. 330-336. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_4_56.
13. Пилипенко Є. М. Діалектне джерело мови прозових творів Івана Нечуя-Левицького : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Є. М. Пилипенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2011. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11PEMINL.zip.
14. Пода О. Ю. Проблема трансформації історичної правди у творчості І. С. Нечуя-Левицького : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. Ю. Пода ; Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2000. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/www.nbuv.gov.ua.
15. Приходько І. Ф. Історична тема на сторінках української класики : [творчість І. Нечуя-Левицького] / І. Ф. Приходько // Історія та правознавство. - 2015. - № 16-18. - С. 5-14.
16. Телехова О. П. Вивчення літературно-критичних праць у школі : посіб. для вчителів / О. П. Телехова. - 2-е вид., перероб. і доп. - Харків : Гриф, 1999. - 131 с.
17. Шавловський І. І. Вивчення творчості І. С. Нечуя-Левицького в школі : посіб. для вчителів / І. І. Шавловський. - Київ : Радянська школа, 1961. - 103 с.
18. Ярмоленко Н. Феномен міфу в творчій інтерпретації І. С. Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / Н. Ярмоленко // Народознавчі зошити. Серія філологічна. - 2014. - № 4. - С. 784-789. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/narzfil_2014_4_20.
19. Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 38150, 39782.

.: Розділ: Література :: 11.08.2017 12.20.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 40896  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Мене цікавить література про життя і творчість Миколи Гуровича Куліша. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=19
http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kulish-mikola/328-mikola-kulish-biografiya
http://www.ukrlit.vn.ua/author/kulish_panteleymon.html
http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=103&type=tvorch
Є. Нахлік Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель
http://chtyvo.org.ua/authors/Nakhlik_Yevhen/
Крижанівська Т.Пантелеймон Куліш — першорядна зірка української культури: письменник, видавець, редактор
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2009_8_15.pdf
http://archive.nndiuvi.org.ua/fulltext.html?id=1762
П.Куліш як дослідник народної культури України
http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=946
А.Демченко Гротескний світ у драмах М.Куліша
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/524/1/ГРОТЕСКНИЙ СВІТ У ДРАМАХ МИКОЛИ КУЛІША.pdf
Стецюк К.П. Україна у творчості П.Куліша: етнокультурний вимір
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13826/24-Stetsiuk.pdf?sequence=1
О.Ясь Козацько-гетьманська минувщина в рецепції Куліша
http://history.org.ua/JournALL/uacenter/8/14.pdf
Ж.Янковська Фольклористична діяльність П.Куліша
http://eprints.oa.edu.ua/89/1/yankovska.pdf
Владимирова В. М. Пантелеймон Куліш - дослідник української літератури
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Владимирова В$
Ткачук М.П. Художній дискурс роману «Чорна рада» П.Куліша
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/tkachuk.pdf

.: Розділ: Література :: 27.07.2017 10.37.06 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.740352 seconds