Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42495
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44503  
Марина запитує:
Чи є музичні казки Найдич у бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! У фонді Національної бібліотеки для дітей можливо буде після карантину підібрати музичні казки Н. Найдич:
Найдич Н. М. Музичні казки : казки / Н. М. Найдич ; худож. Н. М. Корнєєва, О. В. Тихонюк ; післямова В. Кулик. - Київ : Веселка, 2015. - 101, [2] c.
Найдич Н. М. Музичні казки : казки / Н. М. Найдич ; худож. Н. Корнєєва, О. Тихонюк ; післямова В. Кулик. - 2-е вид. - Київ : Веселка, 2015. - 101, [2] c. : іл. 3 диски.

.: Розділ: Література :: 8.07.2020 14.42.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслан із міста: Дніпро :: Запитання: 44502  
Руслан запитує:
Добрий день, цікавить інформація про біохіміка О. В. Палладіна. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Руслан! Ми вже відповідали на подібне питання. Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 6609. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Виноградова Р. Вітаміни: початок шляху. Голос крові : хімія / Р. Виноградова, О. Гудкова // Країна знань. — 2019. — № 2-3. — С. 26-31.
Гамалія В. Олександр Палладін на посту президента АН УРСР (1946—1962): кроки академічних інститутів до переднього краю світової науки [Електронний ресурс] / В. Гамалія // Наука та наукознавство. — 2019. — № 3. — С. 106-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2019_3_11.
Данилова В. Становлення наукової школи О. В. Палладіна з функціональної нейрохімії (Харківський період – 1925–1931 рр.) [Електронний ресурс] / В. Данилова, Р. Виноградова // Український біохімічний журнал. — 2010. — Т. 82, № 3. — С. 101-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2010_82_3_13.
Комісаренко C. Вибрані сторінки з життя і творчої спадщини Олександра Володимировича Палладіна (До 125-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / C. Комісаренко, В. Данилова // Український біохімічний журнал. — 2010. — Т. 82, № 4. — С. 128-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2010_82_4_19.
Комісаренко С. Майстер і його школа (до 130-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчя Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) [Електронний ресурс] / С. Комісаренко // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 10. — С. 60-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_10_12.
Комісаренко С. Олександр Володимирович Палладін. До 130-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / С. Комісаренко, В. Данилова, Р. Виноградова // The Ukrainian Biochemical Journal. — 2015. — Vol. 87, № 5. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2015_87_5_3.
Лицарі науки: природничий напрям : [цікаві біографічні відомості] / підгот. Ж. Сташко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2017. — № 16. — Шкільний туризм. — 2017. — Вип. 8. — С. 2-15.
Мінченко О. Принцеса біохімія / О. Мінченко, Д. Мінченко // Країна знань. — 2010. — № 1. — С. 21-27.
Редіна В. Коротко про О. В. Палладіна, його друковані праці і лекції [Електронний ресурс] / В. Редіна // The Ukrainian Biochemical Journal. — 2015. — Vol. 87, № 5. — С. 154-157. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2015_87_5_20.
Творець української біохімічної школи : з нагоди 120-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна та 80-річчя Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. — 2005. — № 12. — С. 3-6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2005_12_1.
Фундатор епохи біохімії (ювілейна сесія Загальних зборів НАН України присвячена 130-річчю від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчю від часу заснування Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 12. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_12_11.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 8.07.2020 12.49.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Київ :: Запитання: 44501  
Христина запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про вікторіанську літературу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! На даний запит ми давали відповідь. Пошук здійснити: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 40337. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Бердичевський Я. Вікторіанська Британія : "Всесвітня історія" : 9 кл. / Я. Бердичевський, І. Щупак, Л. Морозова // Історія в школах України. — 2009. — № 11. — С. 39-43.
Бовсунівська Т. Чарльз Діккенс & ідеологема "стара добра Англія" / Т. Бовсунівська // Зарубіжна література в школах України. — 2012. — № 6. — С. 52-55.
Карачова Д. Вікторіанська біографія та її модифікація в XX столітті : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 / Д. Карачова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2016. — 20 с.
Кисельова А. Концепт "Жіночність" у вікторіанській лінгвокультурі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / А. Кисельова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2007. — 20 с.
Левіщенко М. Лінгвокультурні особливості пізнього вікторіанського дискурсу (на матеріалі англомовної художньої прози кінця XIX ст.): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / М. Левіщенко ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с.: табл..
Левіщенко М. Передумови лінгвокультурного опису пізнього вікторіанського дискурсу [Електронний ресурс] / М. Левіщенко // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, т. 1. — С. 185-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_1_30.
Литовченко Н. Поетика назви вікторіанського роману: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Н. Литовченко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с.
Литовченко Н. Своєрідність сюжетно-перспективних назв вікторіанського роману у контексті традиції заголовків даного типу [Електронний ресурс] / Н. Литовченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2011. — Вип. 3(2). — С. 49-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2011_3(2)__9.
Морозова І. Мовна особистість жінки у драматургії вікторіанської доби [Електронний ресурс] / І. Морозова // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2009. — Вип. 11. — С. 644-649. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2009_11_111.
Пініч І. Емоційний репертуар як конструкт вираження соціальної ідеології (дослідження історикокультурної маніфестації емоцій у художній літературі Вікторіанської доби) [Електронний ресурс] / І. Пініч // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 51. — С. 77-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_51_31.
Рибакова К. Образна лексика як вербальна складова частина образу вікторіанської Англії [Електронний ресурс] / К. Рибакова // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2017. — № 7. — С. 158-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2017_7_40.
Скрипніченко-Ковальська М. Гумор як феномен вікторіанської суспільної думки (на прикладі військової тематики) [Електронний ресурс] / М. Скрипніченко-Ковальська // Записки історичного факультету. — 2011. — Вип. 22. — С. 235 - 241. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2011_22_28.
Тупахіна О. Трансформації вікторіанського метанаративу в гуманітарному дискурсі ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Тупахіна // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. — 2014. — № 3. — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2014_3_4.
Тупахіна О. Форми й засоби репрезентації вікторіанського метанаратива у літературному процесі порубіжжя ХХ–ХХІ ст. [Електронний ресурс] / О. Тупахіна // Філологічні науки. — 2016. — Вип. 24. — С. 35-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2016_24_7.
Фоміна О. Твори Редьярда Кіплінга як історичні джерела з трансформації ідеї Імперії в британському суспільстві в кінцівікторіанської доби [Електронний ресурс] / О. Фоміна // Грані. — 2013. — № 10. — С. 159-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_10_29.
Шайтанов И. Между викторианством и антиутопией : Английская литература первой трети XX века / И. Шайтанов // Литература (Первое сентября). — 2004. — 16-22 нояб. — С. 9-22.
Шишкіна К. Метафора як підґрунтя евфемістичної номінації соціокультурних табу у вікторіанському художньому дискурсі: лінгвокогнітивний аспект [Електронний ресурс] / К. Шишкіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. — 2016. — Вип. 83. — С. 87–93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPG_2016_83_14.
Шишкіна К. Перифрастичні евфемістичні номінації соціокультурних табу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалівікторіанського художнього дискурсу) [Електронний ресурс] / К. Шишкіна // Лінгвістичні дослідження. — 2017. — Вип. 45. — С. 47-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2017_45_9.
Шликова О. Специфіка історизму Чарльза Кінгслі у контексті вікторіанського історичного роману: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / О. Шликова ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 20 с.
Шовкопляс Г. Про містера Шерлока Холмса, джентльмена вікторіанської дови / Г. Шовкопляс // Зарубіжна література в школах України. — 2011. — № 2. — С. 11-14.

.: Розділ: Література :: 8.07.2020 10.06.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Дніпро :: Запитання: 44500  
Ганна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою з такого питання. Для мого дослідження потрібні джерела, де були надруковані переклади віршів китайської поетеси Лі Цінчжао (рос. Ли Цинчжао або Ли Цин-чжао)або інформація про неї російською та українською мовою за часів СРСР та в Україні до 2000 року включно. Багато з них я вже маю, але може щось залишилося поза увагою. Вельми дякую! З повагою, Ганна
Наша відповідь:
Доброго дня, пропонуємо переглянути наступну літературу:
Басманов М. Предисловие / М. Басманов // Ли Цин-Чжао. Строфы из граненой яшмы. - Москва, 1974. — С. 5-18.
Дащенко Г. В. Жанрово-стильова своєрідність творчості Лі Цінчжао : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.04 / Г. В. Дащенко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 c.
Ісаєва Н. С. Тематична парадигма китайської класичної жіночої поезії як відображення потенціалу субверсивності [Електронний ресурс] / Н. С. Ісаєва // Літературознавчі студії. — 2017. — Вип. 1(1). — С. 216-231. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2017_1(1)__22
Калашникова А. В. Ієрогліф як основа художньої структури віршів Лі Цинчжао: проблеми перекладу [Електронний ресурс] / А. В. Калашникова // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2012. — Вип. 30. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_30_32
Калашникова А. В. Рябиновые бусы и граненая яшма:поэзия Ли Цинчжао в русском прочтении [Електронний ресурс] / А. В. Калашникова // Література в контексті культури. — 2013. — Вип. 23(2). — С. 21-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2013_23(2)__6
Калашникова А. В. Статичні та динамічні струкрури поетичного тексту в європейських перекладах лірики Лі Цинчжао [Електронний ресурс] / А. В. Калашникова // Література в контексті культури. — 2012. — Вип. 22(2). — С. 159-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2012_22__28
Ли Цин-чжао. Яшмой звенящие цы [Текст] : китайская поэзия династии Сун / Ли Цин-чжао ; пер. с древнекит. А. Алексеева. — СПб. : Самиздат, 2009. — 96 с.
Шекера Я. В. Віддзеркалення лаоського світогляду у творчості китайської поетеси доби Сун Лі Цінчжао (1084—1151) [Електронний ресурс] / Я. В. Шекера // Східний світ. — 2010. — № 3. — С. 217-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2010_3_25

.: Розділ: Література :: 7.07.2020 20.30.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 44498  
Аня запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: Вплив індивідуальної та командної діяльності в спорті на психічне здоров'я особистості. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аня! На даний запит ми давали відповідь. Пошук здійснити: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 41322.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 7.07.2020 14.57.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.717625 seconds