Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41844
   


Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 41590  
Олена запитує:
Доброго дня. Для курсової роботи необхідні статті/книжки про контузію головного мозку. Не можу знайти. Буду дуже вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Борисов О. Л. Методи антистресорного захисту хворих з гострою черепно-мозковою травмою при різних ушкодженнях головного мозку [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. мед. наук / О. Л. Борисов; Дніпропетр. держ. мед. акад. - Д., 2008. - 24 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08bolugm.zip.
Губенко О. В. Комп'ютерно-томографічна семіотика формування посттравматичних змін головного мозку при його вогнищевих контузіях [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. мед. наук / О. В. Губенко ; АМН України. Ін-т онкології. - Київ, 2006. - 23 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006//ard/2006//ard/2006//ard/2006/06govyvk.zip06kssuia.zip06govyvk.zip06kssuia.zip.
Застосування препарату Гліатилін при консервативній фармакотерапії тяжкої черепно-мозкової травми з контузійним ураженням речовини головного мозку [Електронний ресурс] // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 7. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medns_2016_7_3.
Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із забоєм головного мозку тяжкого ступеня, дифузним аксональним ушкодженням [Електронний ресурс] // Український нейрохірургічний журнал. - 2008. - № 3. - С. 141-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unkhj_2008_3_53.
Коршняк В. О. Сучасні погляди на механізми впливу вибухової хвилі на центральну нервову систему та формування неврологічної симптоматики / В. О. Коршняк, Б. А. Насібуллін // Междунар. неврол. журн. - 2016. - № 6. - С. 139-142.
Матяш М. М. Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції / М. М. Матяш, Л. І. Худенко // Укр. мед. часоп.. - 2014. - № 6. - С. 124-127.
Нейрохірургія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [В. І. Цимбалюк та ін.] ; за ред. акад. НАМН України, проф. В. І. Цимбалюка ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 298 с.і
П’ятикоп В. О. Застосування препарату Гліатилін при консервативній фармакотерапії тяжкої черепно-мозкової травми з контузійним ураженням речовини головного мозку [Електронний ресурс] / В. О. П’ятикоп, І. О. Кутовий, Ю. О. Бабалян, А. В. Стогній, Ю. О. Котляревський, А. О. Пшеничний // Медицина неотложных состояний. - 2015. - № 1. - С. 60-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medns_2015_1_11.
Спирина И. Д. Клинико-психопатологические особенности органического депрессивного расстройства у личности, злоупотребляющей алкоголем (клинический случай) [Електронний ресурс] / И. Д. Спирина, С. Ф. Леонов, Т. И. Шустерман, Я. С. Варшавский // Медичні перспективи. - 2015. - Т. 20, № 1. - С. 81-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2015_20_1_15.
Чернов О. Л. Використання низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання в комплексній терапії потерпілих з контузійним ураженням головного мозку [Електронний ресурс] / О. Л. Чернов, С. Д. Огурцов // Український нейрохірургічний журнал. - 2005. - № 3. - С. 19-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unkhj_2005_3_15.
Швець А. В. Особливості відновлення функціонального стану учасників антитерористичної операції під час реабілітації в госпітальних умовах [Електронний ресурс] / А. В. Швець, А. Ю. Кіх, О. М. Волянський, І. А. Лук’янчук // Український журнал з проблем медицини праці. - 2016. - № 2. - С. 67-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujpmp_2016_2_8.
Ющак І. О. Черепно-мозкова травма у дітей з атрофічними змінами головного мозку, обумовленими його перинатальним ураженням [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.05 / І. О. Ющак; ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України" АМН України. - Київ, 2009. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09yioypu.zip.
Энглези А. П. Использование вибрации, медикаментозной терапии и хирургической обработки в комплексном воздействии на динамику течения травматического повреждения головного мозга в эксперименте / А. П. Энглези // Експерим. та клініч. фізіологія і біохімія. - 2008. - № 3. - С. 13-19.
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах. Можливо, Вам краще звернутися до бібліотеки учбового закладу, де Ви навчаєтесь, так як вони комплектують фонд по своєму профілю.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 26.01.2018 14.19.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41580  
Андрей запитує:
Підскажіть будь ласка інформацію по предмету "Технічні засоби у фізичній реабілітації"
Наша відповідь:
Андрію, добрий день! Радимо переглянути такі джерела інформації:

Бісмак, О. В. Профілактика стресів засобами фізичної реабілітації / О. В. Бісмак Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [Текст] : збірник наукових праць. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 4 (29) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - С .103-107.

Верхало Ю.Н. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и рекреации инвалидов. – М.: Советский спорт, 2004 – 536с.: ил.

Вихляєв, Юрій Миколайович. Реабілітаційні технології і технічні засоби для відновлення людей з обмеженими фізичними можливостями (на прикладі сліпих) [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.010203 "Здоров'я людини" / [Ю. М. Вихляєв] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : Рогальська І. О., 2012. - 143 с. : рис. - Бібліогр.: с. 115-125

Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навч. посіб. / А. С. Вовканич. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 184 с.

Глиняна О.О. Алгоритм реабілітації після первинного ендопротезування кульшового суглобу / О.О.Глиняна, Ю.А.Попадюха // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукова монографія за редакцією проф. С.Єрмакова, № 08. - Харків: 2011. – С. 30-32.

ДСТУ 7529:2014 Засоби реабілітації технічні для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Загальні технічні вимоги та методи випробування [Текст]. - Чинний від 2015-02-01. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 15 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 15.

Іванова, Н. І. Використання технічних засобів фізичної реабілітації у відновленні функцій організму людини / Н. І. Іванова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Тези доповідей : четверта міжнародна науково-практична конференція / Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т корекційної педагогіки і психології Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, Всеукр. громад. соц.-політ. об'єднання "Національна Асамблея інвалідів України", Всеукр. громад. об'єднання студ.-інвалідів "Гаудеамус", Благод. фонд "Добробут XXI століття" ; [ред.: С. С. Самойлова, А. А. Урбан]. - Київ : Університет "Україна", 2003. - С .260-261.

Зінов'єв О.О. Засоби і методи фізичної реабілітації при захворюваннях
дитячим церебральним паралічем в ранньому дитячому віці : метод. рек./ Зінов'єв О. О., Зінов'єва К. О. – Львів : [б. в.], 2001. – 94 с.

Круглов В.Н. Применение комплексной методики дозированного вытя¬жения позвоночника и вибрационного массажа мышечно-суставного аппарата с помощью автоматизированного комплекса «Ормед» : методическое руководство / А. В. Шакула, В. А. Широков, Н. И. Гиниятуллин, В. Н. Круглов [и др.]. – Москва, 2005. – 52 с.

Марченко О.К. Основы физической реабилитации: учеб. для студентов вузов / О.К. Марченко.– К. : Олимп. л-ра., 2012. – 528 с. – Библиогр.: С.519-527.

Медицинская реабилитация : учеб. для студ. и врачей / под общ. ред.В. Н. Сокрута, Н. И. Яблучанского. – Краматорск : Каштан, 2015. – 575 с.

Метелап, О. О. Застосування технічних засобів у фізичній реабілітації вагітних / О. О. Метелап, Л. Д. Федоренко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами [Текст] : Тези доповідей : сьома міжнародна науково-практична конференція / Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т корекційної педагогіки і психології Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, Всеукр. громад. соц.-політ. об'єднання "Національна Асамблея інвалідів України", Всеукр. громад. об'єднання студ.-інвалідів "Гаудеамус", Благод. фонд "Добробут XXI століття". - Київ : Університет "Україна", 2006. - С .473-476.

Мурза, В. П. Засоби фізичної реабілітації при дитячих церебральних паралічах / В. П. Мурза, Т. В. Зарубіна // // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Тези доповідей : четверта міжнародна науково-практична конференція / Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т корекційної педагогіки і психології Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, Всеукр. громад. соц.-політ. об'єднання "Національна Асамблея інвалідів України", Всеукр. громад. об'єднання студ.-інвалідів "Гаудеамус", Благод. фонд "Добробут XXI століття" ; [ред.: С. С. Самойлова, А. А. Урбан]. - Київ : Університет "Україна", 2003. - С .281-282

Мухін В. М. Фізична реабілітація в травматології : монографія / В. М. Мухін. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 424 с.

Попадюха Ю.А. Технічні засоби для відновлення рухових функцій верх¬ніх кінцівок людини / Ю.А.Попадюха, Н.І.Пеценко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 14, 2009.- С.165-168.

Попадюха Ю.А. Технічні засоби у фізичній реабілітації спортсменів з пошкодженнями у ліктьовому суглобі / Ю.А.Попадюха // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної куль¬ту¬ри (фізична культура і спорт). Зб. науко¬вих праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. - Випуск 3K (45) 14, - С. 291 – 297.

Попадюха Ю.А. Применение роботизированных систем функциональной локомоторной терапии с обратной связью в восстановлении ходьбы больных с переломами костей таза / Ю.А.Попадюха, О.А.Глыняна // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. - Випуск 11 (66) 15, - С. 121 – 124.

Попадюха Ю.А. Применение тренажеров David для восстановления баланса паравертебральных мышц позвоночника у лиц, занимающихся спортивными танцами / Ю.А.Попадюха, Ю.В.Тищенко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. - Випуск 3K1 (70) 16, - С. 144 – 147.

Попадюха Ю.А. Применение тренажеров David для восстановления баланса паравертебральных мышц позвоночника у лиц, занимающихся спортивными танцами / Ю.А.Попадюха, Ю.В.Тищенко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. - Випуск 3K1 (70) 16, - С. 144 – 147.

Попадюха Ю.А. Технологія HUBER у зміцненні опорно-рухового апарату людини / Ю.А.Попадюха // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драго¬манова, Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - Випуск 24. - С.77-83.

Попадюха Ю.А.Сучасні аспекти зміцнення поперекового відділу хребта спортсменів на тренажерах з нестійкою опорою. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. Випуск 5 (30). - С. 200 - 209.

Попадюха Ю.А. Применение пневматических тренажеров в оздоровле¬нии и физической реабилитации / Ю.А.Попадюха // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. - Випуск 24. - С.72-77.

Современные методы механотерапии в медицинской реабилитации: науч.-метод. пособие / под ред. И.З.Самосюка. – К.: Наук.світ, 2009. – 184с.

Технічні засоби в фізичній реабілітації:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. - Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. – 106 с.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 24.01.2018 13.38.51 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Житомир :: Запитання: 41444  
Яна запитує:
Застосування здоровязберігаючих технологій на уроках біології та основ здоровя
Наша відповідь:
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/formuvannya-zdorovyazberigaiuchikh-kompetentnostei.html

http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/osnovi-zdorov/22216-zdorovya-zberegayuch-texnolog-na-urokax-z-osnov-zdorovya-yak-skladova-garmonjnogo-rozvitku-uchnv.html — список літератури.

Харитонова, Н. О.
Здоров’язберігаючі технології на уроках біології [Текст] / Н. О. Харитонова // Біологія. - 2014. - № 1-2. - С. 6-12 : табл.

Шушкевич, Н. Д.
Формування здоров’язберігаючих компетентностей учнів під час вивчення шкільного курсу біології [Текст] / Н. Д. Шушкевич // Біологія. - 2013. - № 16-18. - С. 5-32. - Бібліограф.: 42 назв.
Семешко, Л. Ф.
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках біології та в позаурочний час [Текст] / Л. Ф. Семешко // Біологія. - 2017. - № 3. - С. 19-25. - Бібліогр. в кінці ст.

Кучма, В. Г.
Формування здоров’язберігаючих компетентностей на уроках біології [Текст] / В. Г. Кучма // Біологія. - 2015. - № 34-36. - С. 16-18

Кельнер, Світлана.
Здоров’я - не все, але без здоров’я все інше - ніщо [Текст] : Позакласне заняття з елементами тренінгу / Світлана Кельнер // Біологія. Шкільний світ. - 2015. - № 9. - С. 14-24

Салій, М. М.
Досвід проведення семінару вчителів біології, хімії та основ здоров’я [Текст] / М. М. Салій // Біологія. - 2014. - № 6. - С. 13-15

Курій, Л.
Здоров’язберігаючий освітній процес / Л. Курій // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2014. - № 10. - С. 26-27

Серафимова, Т.
Здоров’я дитини - найцінніший скарб / Т. Серафимова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2014. - № 9. - С. 14-23

Бережна, Л. Гра як один із шляхів розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів / Л. Бережна // Основи здоров’я. – 2012. – №3. – С. 8-13

Бойченко, Т. Здоров’язберігаюча компетентність як ключова в освіті України / Т. Бойченко // Осн. здоров’я та фіз. культура. – 2008. – №11-12. – С. 6-8

Голодухіна, С. О. Мандрівка до острова скарбів «Здоров’я» : виховна година у 5 класі / С. О. Голодухіна // Осн. здоров’я. – 2013. – №10. – С. 42-47

Карпухіна, Л. Я здоров’я зберігаю, сам собі допомагаю: здоров’язбережувальний проект / Л. Карпухіна // Здоров’я та фіз. культура. – 2014. – №4. – С. 4-8

Руденко, Л. Оптимальні технології навчання : впровадження в діяльність учителя основ здоров’я // Здоров’я та фіз. культура. – 2014. – №24. – С. 13-15

Шахненко, В. І. Концепція розбудови школи культури здоров’я / В. І. Шахненко // Осн. здоров’я. – 2012. – №7. – С. 9-15

Антонюк, Л. В. Формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі / Л. В. Антонюк // Осн. здоров’я. – 2014. – №4. – С. 6-9

Артюшкіна, Н. Б. Найголовніше – здоров’я дитини / Н. Б. Артюшкіна // Осн. здоров’я і фіз. культура. – 2005. – №5. – С. 21-23

Бабенко, В. Л. Досвід роботи школи по впровадженню програми «Молодь за здоров’я» / В. Л. Бабенко // Осн. здоров’я і фіз. культура. – 2005. – №7. – С. 18-20

Бартошук, І. Здоров’язбережувальні компетентності на уроках основ здоров’я / І. Бартошук // Здоров’я та фіз. культура. – 2014. – №22. – С. 4-5


Боровик, Н. М. Формування здорової особистості в традиціях українського народу, моєї сім’ї / Н. М. Боровик // Осн. здоров’я і фіз. культура. – 2005. – №5. – С. 23-24

Васильєва, Н. М. Здоров’язбережувальні технології на уроках основ здоров’я / Н. М. Васильєва // Осн. здоров’я – 2014. – №8. – С. 44-46

Вітер, С. Р. Від школи сприяння здоров’ю до екошколи / С. Р. Вітер // Основи здоров’я – 2012. – №5. –С. 5-8

Волкова, Л. И. Фестиваль «Молодь обирає здоров’я як здоров’язбережувальне середовище для дітей та молоді України» / Л. И. Волкова // Осн. здоров’я. – 2015. – №9. – С. 3-14

Горяна, Л. Г. Методичні рекомендації з теми «Знайомство з формулою здорового способу життя», 5 кл. / Л. Г. Горяна // Осн. здоров’я та фіз. культура. – 2007. – №8. – С. 15-18

Ізмалкова, О. О. Формування здоров’язбережувальної поведінки в дитини / О. О. Ізмалкова, К. А. Колесник // Осн. здоров’я. – 2012. – №10. – С. 27-31

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 9.12.2017 15.27.54 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Володарка :: Запитання: 41436  
Марія запитує:
Доброго дня! Будь ласка допоможіть з літературою на тему "Взаємозв'язок релігії та медицини як соціальних інститутів". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://refs.co.ua/67692-Religiya_i_medicina.html
https://studopedia.org/10-151534.html
http://pidruchniki.com/18800413/sotsiologiya/religiya_sotsialniy_institut_organizatsiyni_formi_funktsiyi
http://textbooks.net.ua/content/view/5338/46/
https://xreferat.com/84/762-1-soc-olog-ya-rel-g.html
http://bookwu.net/book_sociologiya._1003/26_9.1.-relgya-yak-socalne-yavishhe
https://studfiles.net/preview/5585791/page:23/
http://buklib.net/books/25061/
http://bukvar.su/sociologija/72187-Religiya-kak-social-nyiy-institut.html
http://www.big-lib.com/book/8_Sociologiya_Zagalnii_kyrs/799_213_Religiya_yak_socialnii_fenomen_stryktyra_fynkcii_klasifikaciya
http://i-soc.com.ua/files/p/paraschevin004.pdf
http://ukrbukva.net/13889-Religiya-kak-social-nyiy-institut.html
– Lisеc А. Роль католической и православной церкви в защите жизни и здоровья / А. Lisеc // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. - 2011. - № 1. - С. 144-146.
– Святе письмо про продукти харчування - як основу у формуванні духовного та фізичного здоров'я людини / В.В. Рудень, І.М. Ковальська, І.В. Гупало, H.I. Заремба // Львів. мед. часопис. - 2012. - Том18, № 2. - С. 110-115.
– Рудень В. В. Християнський піст - як духовно-моральний засіб здорового способу життя в українському суспільстві (за вислідами соціологічного дослідження) / В.В. Рудень // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. - 2011. - № 3. - С. 105-109.
– Лантух А. П. К вопросу о репродуктивной функции человека: моральный и сакральный аспекты / А. П. Лантух, И. И. Лапкина, В. В. Гаргин // Експериментальна і клінічна медицина. - 2013. - № 4. - С. 21-25.
– Дадівєріна Н. І. Економіка, релігія і здоров'я людини / Н.І. Дадівєріна // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - 2012. - Спец.випуск № 1(продовження). - С. 383-384.
– Кудін О. О. Іслам і здоров'я молоді / О.О. Кудін // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - 2012. - Спец.випуск № 1 (продовження). - С. 390.
– Білогорцева А. В. Проблема здоров'я та здорового способу життя в контексті християнської культурної традиції / А.В. Білогорцева // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - 2012. - Спец.випуск № 1 (продовження). - С. 377.
– Богатирьова Н. Ю. Релігія і право про здоровий спосіб життя / Н.Ю. Богатирьова // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - 2012. - Спец.випуск № 1(продовження). - С. 378.
– Религия и медицина. Д.Д. Плетнев. Этюд по истории // Клиническая геронтология. - 2005. - Том11, № 2. - С. 66-71.
– Гапонюк В. В. Медицина і релігія / В.В. Гапонюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2003. - № 2. - С. 92-93.
– Алексеенко А. П. Медицина и духовность [] / А.П. Алексеенко // Врачеб. практика. - 2008. - N1. - С. 115-118.
– Воскресенский Н.В. Медицина и религия / Н. В. Воскресенский. - Москва : Медицина, 1965. - 43 с. ; 21 см. - (Сер. "Научно-популярная медицинская литература").
– Фиалков Л.Б. Медицина и религия / Л. Фиалков. - Киев : Здоров'я, 1987. - 141,[2] с.
– Биков О.М. Соціальні функції релігії в житті суспільства / О.М. Биков // Університетські наукові записки. - 2010. - № 4. - С. 345-351.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 8.12.2017 11.07.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лев із міста: Васильків :: Запитання: 41420  
Лев запитує:
Добрий день! Будьте ласкаві відберіть джерела на тему "Умови життя сім'ї та їх вплив на стан здоров'я людини@ та тему "Роль медицини взбереженні відтворення населення та планування сім'ї"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропнуємо вам переглянути наступні джерела:
Умови життя сім'ї та їх вплив на стан здоров'я людини
http://geopolitika.crimea.edu/arhiv/2014/tom10-v-2/045smyk.pdf
http://www.kegt-rshu.in.ua/images/dustan/SGM4.pdf
http://ibib.ltd.ua/psihologicheskoe-zdorove-sovremennoy-25583.html
https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/281956/mod_resource/content/0/ТЕМА_07.htm?embed=1
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pednauk_2014_2_53.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11852/03-Novikov.pdf
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/ped_2010_2/077-81.pdf
Роль медицини в збереженні відтворення населення та планування сім'ї
http://www.uiph.kiev.ua/dawnload/Vidavnictvo/Shchorichna dopovid/Щорічна доповідь.2017.pdf
http://www.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/socmed/Підручники та посібники/IV мед/soc_med.pdf
http://plana.org.ua/books/Manual FP.pdf
http://tfh.jsi.com/Resources/Docs/fp_manual-ukr.pdf
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sho-ochikuvati-ukrayincyam-do-2050-roku/
http://reprohealth.info/uk/for/men_and_women/planning_family/ontime
https://www.thehealthcompass.org/sites/default/files/project_examples/advocacy package and infographics.pdf
http://vagitnist-tyzhden.pp.ua/3389-planuvannya-smyi.html
http://brovmedcentr.in.ua/2017/05/12/репродуктивне-здоровя-і-планування/
https://studfiles.net/preview/5585783/

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 5.12.2017 14.23.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.314868 seconds