Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41844
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 41337  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати 2-3 наукові статті у форматіpdf для написання роботи: Біологічне різноманіття водного середовища (будь якого моря, океану...). Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Выхованец Г. В. Оценка природных ресурсов береговой зоны морей для целей рекреации [Електронний ресурс] / Г. В. Выхованец // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. - 2013. - Т. 18, Вип. 2. - С. 32-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_geo_2013_18_2_5.
Іваниця В. О. Біологічна різноманітність бактерій грунту батіалі та поверхневих вод Чорного моря [Електронний ресурс] / В. О. Іваниця, О. Є. Боброва, А. М. Остапчук, Й. Б. Крістофферсен, Н. В. Коротаєва, Г. В. Лісютін, М. М. Чабан, М. Штенніков // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. - 2015. - № 3-4. - С. 270-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_2015_3-4_72.
Немерцалова С. В. Збереження біологічного різноманіття морського середовища. Правовий аспект [Електронний ресурс] / С. В. Немерцалова // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 643-647. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Немерцалова С. В. Концепція сталого розвитку та норми "м'якого права" у регулюванні збереження біологічного різноманіття Світового океану [Електронний ресурс] / С. В. Немерцалова // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 64. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_64_14.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 17.11.2017 21.27.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назар із міста: Кам'янець :: Запитання: 41174  
Назар запитує:
ДОбрий день! Потрібно матеріал на курсову роботу " Оперативне лікування пупкових гриж". Дякую!
Наша відповідь:
Назаре, доброго дня! Радимо переглянути такы джерела ынформацыъ:

Боднар Л. В. До вивчення волокнистих структур білої лінії живота у здорових і хворих на пупкову грижу [Електронний ресурс] / Л. В. Боднар, С. В. Калиновський, В. В. Власов, С. В. Вітковська // Вісник морфології. - 2014. - № 1. - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vismorf_2014_1_15

Вансович В. Є. Застосування системи C–QUR V–Patch під час преперитонеальної алопластики з приводу малих та середніх пупкових гриж [Електронний ресурс] / В. Є. Вансович, Ю. М. Котік, П. В. Строганов, В. А. Назаренко // Клінічна хірургія. - 2015. - № 3. - С. 15–16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlKh_2015_3_6

Випадок успішного одномоментного хірургічного лікування защемленої пупкової грижі, тубооваріального абсцесу та гнійного обструктивного пієлонефриту [Текст] / І. Г. Криворчук, С. М. Вамуш, Н. И. Штипук [та ін.] // Хірургія України : наук.-практ. журн. - 2011. - № 4. - С. 115-118. - Бібліогр. в кінці ст.

Власов, В. В.Деякі технічні аспекти хірургічного лікування фіксованої пупкової грижи [Текст] / В. В. Власов, А. А. Огороднік // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2002. - Т. 1, № 2. - С. 60-62 .

Власов В. В. До соматотипів хворих на пупкову грижу [Електронний ресурс] / В. В. Власов, С. В. Калиновський // Biomedical and biosocial anthropology. - 2013. - № 20. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bba_2013_20_12

Власов, В. В.Оптимізація хірургічного лікування хворих із пупковою грижею [Текст] / В. В. Власов, С. В. Калиновський // Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : Науково - практичний журнал. - 2013. - № 1. - С. 38-43 : рис. - Бібліогр.: 9 назв

Власов, В. В.Спосіб розширення грижового дефекту пупкової грижі [Текст] / В. В. Власов, С. В. Калиновський // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2012. - Т. 11, № 4. - С. 107-110

Власов В. В. Фенотипові прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих на пупкову грижу [Електронний ресурс] / В. В. Власов, С. В. Калиновський // Biomedical and biosocial anthropology. - 2014. - № 22. - С. 204-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bba_2014_22_56

Іоффе О. Ю. Оцінка післяопераційного больового синдрому при різних видах герніопластики пупкових гриж [Електронний ресурс] / О. Ю. Іоффе, Т. В. Тарасюк, І. М. Швець, О. П. Стеценко, Ю. П. Цюра // Хірургія України. - 2014. - № 3. - С. 67-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KhU_2014_3_15

Іоффе О. Ю. Клініко–експериментальне обґрунтування інтраабдомінальної пластики з приводу пупкових гриж [Електронний ресурс] / О. Ю. Іоффе, І. М. Швець, Т. В. Тарасюк, О. П. Стеценко, Ю. П. Цюра // Клінічна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 37–40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlKh_2015_4_11

Іоффе О. Ю . Формування пупка при лапароскопічній герніопластиці за методикою іром з приводу неускладнених пупкових гриж [Текст] / О. Ю. Іоффе [та ін.] // Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : Науково - практичний журнал. - 2013. - № 3. - С. 51-54 : рис. - Бібліогр.: 5 назв

Калиновський, Сергій Валерійович.Оптимізація діагностики і хірургічного лікування первинних гриж білої лінії живота [Текст] : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14. 01. 03-хірургія / С. В. Калиновський ; МОЗ України , Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2015. - 24 с. - Бібліогр.: с. 18-21

Калиновський С. В. Якість життя у хворих після хірургічного лікування пупкової грижі [Електронний ресурс] / С. В. Калиновський // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2014. - Т. 18, № 1(1). - С. 99-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2014_18_1(1)__29

Кушнірчук, Микола Іванович. Особливості хірургічного лікування післяопераційних вентральних та пупкових гриж на підставі оцінки мікро- та ультраструктурних змін тканин передньої черевної стінки [Рукопис] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / М. І. Кушнірчук. - Львів, 2011. - 192 с. 24. - Бібліогр.: с.131-169 (329 назв).

Мошкова Т.А. Аллопластика вентральных и пупочных грыж с малыми размерами грыжевых ворот [Текст] / Т.А. Мошкова // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - СПб, 2008. - N5. - С. 48-50

Переяслов, А. А. Лапароскопія у лікуванні защемленої пахвинної грижі у дітей [Текст] / А. А. Переяслов, А. О. Дворакевич // Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям : збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю заснування Житомирської обласноїдитячої клінічної лікарні та 10-річчю відкриття філії кафедри дитячої хірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика, 22 січня 2015 року, м. Житомир. - Житомир : Полісся, 2015. - С. 230-231

Применение миниинвазивной хирургической пластики у больных по поводу пупочной грыжи [Текст] / И. В. Модин [и др.] // Клінічна хірургія. - 2013. - № 4. - С. 37-39

Пупочные грыжи и патогенетическое обоснование выбора метода их коррекции (обзор) [Текст] / А. В. Федосеев [и др.] // Анналы хирургии. - 2013. - № 6. - С. 5-10

Тарасюк Т. В. Обгрунтування застосування методики лапароскопічної пластики пупкових гриж та діастазу прямих м’язів живота і-іі ступеню [Електронний ресурс] / Т. В. Тарасюк, І/М. Швець, О.Ю. Іоффе // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2016. - № 1. - С. 83-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unmmj_2016_1_17

Ущемление дивертикула Меккеля в пупочной грыже [Текст] / Ю.Г. Кадышев, С.М. Демидов, А.С. Олейник, Костенко П.А. // Клінічна хірургія. - 2007. - N7. - С. 61

Швець, Ірина Миколаївна.Обгрунтування застосування методики лапароскопічної інтраабдомінальної герніопластики в лікуванні пупкових гриж (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14. 01. 03-хірургія / І. М. Швець ; МОЗ України , НМУ ім. О. О. Богомольця. - К., 2016. - 17 с. - Бібліогр.: с. 13-14

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 24.10.2017 17.17.54 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Кременчук :: Запитання: 41015  
Валерія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка,знайти інформацію на тему "Умовно-патогенна флора на підручниках" (робота МАН). Дякую.
Наша відповідь:
Антидіарейні засоби - http://stud.com.ua/27684/meditsina/antidiareyni_koshti
Класифікація дисбактеріозу - http://medbib.in.ua/klassifikatsiya-disbakterioza.html
Порушення мікрофлори кишечника (дисбактеріоз) - http://medu.pp.ua/57_patologicheskaya-fiziologiya/narushenie-mikrofloryi-kishechnika-49634.html
УМОВНО-ПАТОГЕННА МІКРОФЛОРА ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ЛЮДИНИ - http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Biologia/6_100364.doc.htm
УМОВНО-ПАТОГЕННІ МІКРООРГАНІЗМИ - http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/462/umovno-patogenni-mikroorganizmi
Чорнобай О. Л. Поняття і суть комунікативної культури правника [Електронний ресурс] / О. Л. Чорнобай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2014. - № 807. - С. 87-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_807_17.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 27.09.2017 08.46.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алина із міста: Кременчуг :: Запитання: 41011  
Алина запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для роботи МАН на тему:"Оцінка обсягу короткочасної пам’яті та працездатності школярів старших класів за їх індивідуальним добовим хронотипом (біоритми)"
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Види пам'ять - http://pidruchniki.com/16790422/psihologiya/vidi_pamyati
Методики дослідження пам’яті - http://studcon.org/metodyky-doslidzhennya-pamyati
Пам'ять - http://pidruchniki.com/18800413/psihologiya/pamyat#46
Поняття про пам'ять. Функції та теорії пам'яті - http://pidruchniki.com/11221213/psihologiya/pamyat

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 26.09.2017 12.32.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Julia із міста: Ukraine :: Запитання: 40711  
Julia запитує:
Доброго дня! Поздоровляю Вас зі св'ятами.Підберіть літературу за тематикою "Прическа ".Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє, радимо скористатися відповідями на запитання довідки № 29655, 29672 та такими джерелами:
Азбука красоты / авт.-сост. В. Иванова ; рис. Н. Трипольской, М. Пермяковой. - М. : Премьера : АСТ, 2000. - 127 с. : іл.
Булгакова И. Женские стрижки от А до Я : стильные женские стрижки и прически / И. Булгакова. - Ростов н/Д. : Рипол Классик, 2006. - 383 с. : іл.
Енциклопедія для юних леді / авт.-упоряд. І. Гончаренко. - Х. : Промінь, 2003. - 63 с. : іл.
Как стать привлекательной : макияж, украшения, волосы и прически / ил. К. Джюд ; пер. с англ. Э. Швецовой. - М. : Росмэн, 1999. - 111 с. : іл.
Косички с бантиками / создание причесок О. Юрченко ; фото Е. Лапиной. - М. : НИКА-ПРЕСС, 1996. - 32 c. : іл.
Майост Ерік
Модні зачіски та фенечки / пер. В. Наливана ; відп. ред. О. Донічева. - Київ : Країна Мрій, 2007. - 64 с.
Перукарське мистецтво : підручник : У 3 кн. Кн. 1. Історія перукарської справи / І. І. Оболенська, Л. С. Сургай, С. Б. Шевелюк ; за заг. ред. В. Ф. Орлова. - Київ : Грамота, 2005. - 350, [1] с.
Розкішні зачіски. Святкові та повсякденні / Ерік Майост ; пер. з англ. М. Кракан, О. Марченко. - Харків : Книжковий Клуб "Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2011. - 192 с. : кольор. іл.
Стиль і макіяж Ніколь : робимо макіяж, вибираємо вбрання, модна зачіска / [іл. Шипова Я. О.]. - Харків : Віват, 2015. - 12 с. : кольор. іл.
Трокоз О. Иллюстрированная энциклопедия парикмахерского искусства / Оксана Трокоз, ; худож. Альбрехт Е. И. - Донецк : БАО, 2008. - 319 с. : іл.
Харрисон К. Прически для девочек / Карен Харрисон ; пер. с англ. А. Сура ; худож. Д. О. Кой. - М. : Премьера, 1999. - 32 с. : іл.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 7.05.2017 12.07.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.295851 seconds