Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41162
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Харків :: Запитання: 41181  
Вікторія запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію за темою "Обмін вуглеводів, ліпідів та білків у сільськогосподарських тварин".
Наша відповідь:

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 25.10.2017 13.30.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Київ :: Запитання: 40065  
Юля запитує:
Доброго дня. Допоможіть підшукати літературу з теми: черепахи і їх характеристики.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Ми раніше відповідали на схожі запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 35888.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 17.01.2017 22.39.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Вознесенськ :: Запитання: 39307  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка підготувати матеріал про повзика звичайного. Якщо можна паперові джерела і джерела з мережі Інтернет. Дякую!
Наша відповідь:
Марисова, Інеса Віталіївна.
Птахи України : (Польовий визначник) / Інеса Марисова, Талпош В. С. - К. : Вища шк. Голов. вид-во, 1984. - 183 с. : іл. - Бібліогр. с. 176-177. - Алф. покажч. укр., рос., латин. назв птахів: с. 178-183-
Повзик- с. 157

http://jivotnie.org.ua/archives/1082
СІМЕЙСТВО ПОПОЛЗНЕВИЕ (SITTIDAE

http://myronivka-nvk.edukit.sumy.ua/news/id/424
Повзик – птах 2016 року

http://kivertsi.com.ua/news/povzik-zvichayniy-ptah-2016-roku
Повзик звичайний – птах 2016 року!

http://infomere.com/850-povzik-zvichajnij-sitta-europaea
Повзик звичайний

http://vzhovkvi.com/cikavo/popolzen-ptica-2016-goda.html
Повзик звичайний

http://www.bizslovo.org/content/index.php/en/pryroda-nik/158-pernati-kochivnyky.html

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 20.09.2016 17.31.44 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Сумы :: Запитання: 39191  
Ольга запитує:
Добрый вечер!Помогите,пожалуйста, найти литературу о нынешнем положении служебного собаководства в Украине и о направлениях использования поисковых собак.Спасибо!
Наша відповідь:

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 30.07.2016 21.41.11 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кременчук :: Запитання: 39113  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи: "Біоекологічна характеристика земноводних тварин Полтавської області". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області. . - Режим доступу: http://www.adm-pl.gov.ua/page/derzhavne-upravlinnya-ohoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-v-poltavskiy-oblasti-0
2. РЕГІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ у 2012 році. - Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/regionalni/rehionalni-dopovidi-u-2012-rotsi/poltavska_2012.pdf
3. Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення. . - Режим доступу: http://eco.com.ua/content/regionalni-ekologichni-problemi-poltavshchini-ta-shlyakhi-ikh-virishennya
4. Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "РУСЬКИЙ ОРЧИК". - Режим доступу: http://www.eco-poltava.gov.ua/i_roch.htm
5. Гідрологічний заказник загальнодержавного значення "ПЛЕХІВСЬКИЙ". - Режим доступу: http://www.eco-poltava.gov.ua/i_plex.htm
***
6. Барабаш О. В. Екологія земноводних та плазунів Опілля : автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.16 / О. В. Барабаш; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2002. - 19 c. - укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02bovzpo.zip
7. Батрахогерпетологія [Текст] : посібник / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Everest, 2010. - 175 с. - Посібник містить теоретичні відомості про особливості морфології, анатомії, біологічні цикли, чисельність, поширення, значення в природі та практичній діяльності людини, охорону та систематику представників класів Земноводні та Плазуни.
8. Бичко А. С. Визначник хребетних тварин Глухівщини та суміжних районів : Посіб. для студ.-біологів при проходженні практики із зоології хребетних / А. С. Бичко; Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. - 98 c. - Бібліогр.: с. 71. - укp.
9. Булахов В. Л. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Земноводні та плазуни (Amphibia et Reptilia) : монографія / В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов; Дніпропетр. нац. ун-т, Укр. герпетол. т-во. - Д., 2007. - 420 c. - Бібліогр.: с. 311-412. - укp.
10. Вісник Дніпропетровського університету / ред.: О. Є. Пахомов. - Д., 2008. - 215 с. - (Біологія. Екол.; Вип. 16, т. 2). - укp. - рус. – Зокрема Висвітлено роль земноводних і плазунів у створенні екологічного буферу проти техногенного забруднення.
11. Гончаренко Г. Є. Земноводні Побужжя / Г. Є. Гончаренко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. - К. : Наук. світ, 2002. - 219 c. - Бібліогр.: с. 194-205. - укp. - Розглянуто історію вивчення земноводних, особливості їх екології та поширення, фауністичний склад, проблеми скорочення чисельності популяцій. Висвітлено дані антропогенного впливу та питання охорони кожного з дев'яти видів безхвостих та двох видів хвостатих земноводних. Значну увагу приділено аналітичному методу визначення віку земноводних, який дає можливість встановити загальні закономірності їх росту та розвитку. Наведено карти ареалів, фотографії дорослих особин усіх видів, вказано основні типові місця їх розмноження, сезонного поширення.
12. Горбань Л. І. Земноводні Шацького національного природного парку та їх охорона [Електронний ресурс] / Л. І. Горбань // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. : Біологічні науки. - 2009. - № 2. - С. 198-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnu_2009_2_39
13. Губанова Н. Л. Методика абсолютного обліку риючих форм земноводних [Електронний ресурс] / Н. Л. Губанова // Питання біоіндикації та екології. - 2014. - Вип. 19, № 2. - С. 174-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pbte_2014_19_2_16
14. Дмитриев, Юрий Дмитриевич. Земноводные и пресмыкающиеся [Текст] / Ю. Д. Дмитриев ; ред. Н. М. Пожарицкая ; рис. В. Н. Родин. - М. : ООО "Издательство АСТ" : Олимп, 1998. - 304 с.: ил. - (Соседи по планете).
15. Земноводні (Amphibia) // Червона книга Української РСР. . - Режим доступу: http://nature.land.kiev.ua/red-book-80.pdf
16. Земноводні Східної Європи. Ч. 1. Ряд Хвостаті / Нац. наук.-природн. музей НАН України / Є. Писанець. - Київ, 2012. - 207 c. - Бібліогр.: с. 190-205 - укp. - англ.
17. Клименко О. М. Розвиток і будова тимуса в представників різних таксономічних груп хребетних тварин : Автореф. дис... д-ра біол. наук : 03.00.11 / О. М. Клименко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 28 c. - укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03komght.zip
18. Ковальчук Г. В. Зоологія з основами екології (хребетні тварини) : Навч. посіб. для біол. спец. вищ. навч. закл. Ч. 1 / Г. В. Ковальчук. - Глухів : РВВ ГДПІ, 2001. - 108 c. - укp.
19. Пескова, Татьяна Юрьевна. Влияние антропогенных загрязнений среды на земноводных [Текст] / Т. Ю. Пескова ; Волгоградский гос. педагогический ун-т. - Волгоград : [б.и.], 2001. - 160 с.: табл. - Библиогр.: с. 129-155.
20. Петроченко, Віктор Іванович. Природа України. Тваринний світ. Земноводні. Плазуни [Текст] : біогеогр. атлас / В. І. Петроченко ; Департамент освіти і науки Запоріз. облдержадмін., Комун. закл. "Запоріз. обл. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді" Запоріз. облради. - Запоріжжя : ЗОЦТКУМ, 2014. - 31 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 29.
21. Писанец Е. М. Земноводные Красной книги Украины : Справ.-кадастр / Е. М. Писанец, С. Н. Литвинчук, Ф. Ф. Куртяк, В. И. Радченко; НАН Украины; Зоол. музей Нац. науч.-природовед. музея. - К. : Зоомузей ННПМ НАНУ, 2005. - 227 c. - англ.
22. Писанець Є. Земноводні України / Є. Писанець. - К. : Вид-во Раєвського, 2007. - 192 c. - (Сер. визначників "Природа України"). - Бібліогр.: с. 174-192. - укp.
23. Потапенко, А. Г. Різноманітність земноводних, їх значення в природі й житті людини. Охорона земноводних / А. Г. Потапенко // Біологія : науково-методичний журнал. – 2008. - № 27. - С.26-30
24. Ремінний В. Ю. Земноводні Дністровсько-Дніпровської лісостепової провінції: видовий склад, поширення, вікова структура популяцій : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / В. Ю. Ремінний; Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена, НАН України. - К., 2010. - 23 c. - укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10RVYVSP.zip
25. Решетило О. Механізми самовідновлення популяцій земноводних у високогір’ї Українських Карпат [Електронний ресурс] / О. Решетило // Вісник Львівського університету. Сер. : Біологічна. - 2013. - Вип. 62. - С. 152-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2013_62_22
26. Решетило О. Проблема смертності земноводних на автошляхах і способи її вирішення / О. Решетило, Е. Різун, В. Різун // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.. - 2007. - Вип. 42. - С. 70-78. - Бібліогр.: 28 назв. - укp.
27. Решетило О. С. Загибель земноводних (Amphibia) на автошляхах Львівщини: стан проблеми та критерії оцінювання / О. С. Решетило, Т. І. Микітчак // Вестн. зоологии. - 2008. - 42, № 4. - С. 315-323. - Бібліогр.: с. 322-323. - укp.
28. Решетило О. Смертність земноводних у дренажній системі залізничних шляхів і способи її мінімізації [Електронний ресурс] / О. Решетило // Вісник Львівського університету. Сер. : Біологічна. - 2014. - Вип. 65. - С. 180-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2014_65_20
29. Рузіна О. М. Безхвості амфібії як зооіндикатори забруднення важкими металами природних та штучних екосистем степового Придніпров'я (на прикладі Rana ridibunda Pall., 1771) : Автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.16 / О. М. Рузіна; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2003. - 20 c. - укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03romesp.zip
30. Соболенко Л. Ю. Фауна земноводних Західного Поділля [Електронний ресурс] / Л. Ю. Соболенко // Природничий альманах. Сер. : Біологічні науки. - 2013. - Вип. 19. - С. 200-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pasbn_2013_19_24
31. Федонюк О. Особливості мінімізації антропогенного впливу на фауну земноводних і плазунів в умовах Західної України [Електронний ресурс] / О. Федонюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Біологічна. - 2013. - Вип. 63. - С. 3-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2013_63_3
32. Шалімов В. О. Еритропоез і міжклітинні взаємодії у печінці земноводних і ссавців : Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.13 / В. О. Шалімов; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. - К., 1998. - 32 c. - укp. - рус.
33. Экология и фауна Юго-востока Украины : сб. науч. тр. Вып. 2 / ред.: Н. Н. Ярошенко; Донец. нац. ун-т. - Донецк, 2001. - 147 с. - рус.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 8.06.2016 13.21.11 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.717125 seconds