Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41162
   


Автор запитання: Таня із міста: Ратнів :: Запитання: 37465  
Таня запитує:
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи: Особливості розмноження та живлення нутрії на Житомирщині.
Наша відповідь:
Доброго дня, Таню!
Сьогодні ми вже відповідали на Ваш запит: див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 37464.
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Додатково пропонуємо переглянути:
Аз-Буки-Веді тваринника [Текст] : навч. посібник / В. А. Бурлака [та ін.] ; за ред. В. А. Бурлаки ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Рута, 2007. - 436 с.
Гордієнко Н. В. Найновіша енциклопедя тваринництва для професіоналів і любителів [Текст] / [Н. В. Гордієнко ; пер. з рос. О. В. Зав'язкіна]. - Донецьк : БАО, 2009. - 448 с.
Ібатуллін І. І. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин : навч. посіб. для вищ. навч. агр. закл. III - IV рівнів акредитації із спец. "Зооінженерія" та "Вет. медицина" / І. І. Ібатуллін, Ю. О. Панасенко, В. К. Кононенко, В. Д. Столюк, І. П. Чумаченко. - К. : Вища освіта, 2003. - 432 c.
Карасьова О. С. Регіональний стан виробництва продукції нутріївництва [Електронний ресурс] / О. С. Карасьова // Агросвіт. - 2012. - № 22. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/agrosvit_2012_22_10.pdf.
Кролі та нутрії [Текст] : практичні поради фахівців / пер. з рос. О. В. Кузьменко. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 112 с.: іл. - (Господарю в подарунок).
Кузьменко О. А. Аналіз годівлі нутрій в сучасних сільськогосподарських підприємствах України [Електронний ресурс] / О. А. Кузьменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - 2015. - Вип. 205. - С. 302-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_tevppt_2015_205_41.pdf.
Кучер Л. Ю.Управління проектами ефективного розвитку нутріївницьких підприємств [Електронний ресурс] / Л. Ю. Кучер // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — трав. (Вип. 5). — С. 481-485. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/98.pdf.
Лещенко А. В. Обгрунтування оптимальних технологічних режимів вирощування молодняку нутрій : автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / А. В. Лещенко ; УААН. Ін-т тваринництва. - Х., 2002. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02lavvmn.zip.
Мирось В. В. Кролівництво і звірівництво : навч. посіб. / В. В. Мирось; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х., 2008. - 215 c.
Нутрії [Текст] / уклад. Г. Коваленко. - К. : КП "Дім, сад, город", 2004. - 66 с.: іл. - (Бібліотека "Дім, сад, город- плюс" ; №6, 2004).
Ображей А. Ф. Нутрія [Текст] / А. Ф. Ображей, В. І. Оненко. - К. : [б.в.], 2002. - 64 с. - (Бібліотека ветеринарної медицини ; 7/2002).
Павленко О. С. Обгрунтування створення інтеграційного формування суб’єктів галузі нутріївництва / О. С. Павленко // Агросвіт. — 2015. — № 3-4. — С. 75-79.
Павленко О. С. Основні напрями стратегічного управління розвитком нутріївничих підприємств / О. С. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 19. — С. 97-102.
Свириденко К. О. Економічна ефективність нутріївництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / К. О. Свириденко ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Х., 2011. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SKOVSP.zip.
Свириденко, К. О. Підвищення ефективності технологій вирощування нутрій / К. О. Свириденко // Збірник наукових праць. — Вінниця, 2008. — Вип. 34, т. 1. — С. 42-45.
Свириденко К. О. Чинники, що впливають на ефективність виробництва продукції нутріївництва / К. О. Свириденко // Наукові праці. — Сімф., 2010. — Економічні науки. — С. 113-118.
Чигринов Є. І. Удосконалення технології вирощування нутрій / Є. І. Чигринов // Вісник. — Х., 2012. — Технічні системи і технології тваринництва. — С. 372-379.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 18.10.2015 16.44.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Ратнів :: Запитання: 37464  
Таня запитує:
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи: Особливості розмноження та живлення нутрії на Житомирщині.
Наша відповідь:
1. http://www.agro-business.com.ua/suchasne-tvarynnytstvo/417-rozvedennia-nutrii.html

2.
Ерин, Александр Тимофеевич
Приусадебное кролиководство и нутриеводство/ А. Т. Ерин, В. Г. Плотников, Е. И. Рыминская. - Минск : Ураджай, 1990. - 382,[2] с., [4] л. ил. : ил ; 20 см. - ISBN 5-7860-0132-6

3. Зайцев, Олександр Григорович
Присадибне нутрієводство. - К. : Урожай, 1982. - 41 с. : 17 см


4. Фірсова, Ніна Матвіївна.
Розведення кролів і нутрій у присадибному господарстві / Ніна Фірсова, Валентина Волколупова, В. А. Пінчук. - К. : Урожай, 1989. - 156,[1] с. : [32] а. іл. ; 20 см. - ISBN 5-337-00440-9


5. Фірсова, Ніна Матвіївна.
Кролі і нутрії у присадибному господарстві / Ніна Фірсова, Валентина Волколупова, В. А. Пінчук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Урожай, 1993. - 160 с. : іл. ; 20 см

6. Энциклопедия травоядных пушных животных : содержание, разведение, кормление, уход / сост. Светлана Бондаренко. - М. : АСТ ; Донецк : Сталкер , 2002. - 409 с. : ил., табл., 4 л. цв. ил. - (Сер. "Домоводство"). - Библиогр.: с. 402. - ISBN 966-596-891-2

7. Іонов, Ігор Анатолійович.
Тваринництво на вашому подвір’ї : розведення, утримання, догляд, ветеринарна допомога / Ігор Іонов, Юрій Бойчук, Олена Зуб ; худ. Галина Печенізька. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 350 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 346-347. - ISBN 978-966-14-1195-0


8. Кузнецов, Л.
Техника разведения нутрий // Кролиководство и звероводство. - 1997. - № 2. - С. 31-31

9. Кладовщиков, В.
Корма и особенности кормления нутрий // Кролиководство и звероводство. - 2000. - № 2 . - С. 28-29


10. Кладовщиков, В.
Рационы для нутрий // Кролиководство и звероводство. - 2000. - № 4 . - С. 28-29


11. Колесов, Леонид.
Основы кормления // Огородник. - 2005. - № 6. - С. 48-49

12. Колесов, Леонид.
Секреты рациона : Для нутрий // Огородник. - 2004. - № 12. - С. 48-49

13. Колесов, Леонид.
Секреты рациона : Подготовка кормов к скармливанию и нормы дачи нутриям // Огородник. - 2005. - № 3. - С. 50-51


14. Сосновенко, В.
Ефективність вирощування нутрій // Тваринництво України. - 2007. - № 10. - С. 10-12


15. Герасимец, Тимур.
Запасаем корм для нутрий // Огородник. - 2012. - № 8. - С. 46-47 : кол.іл.


16. Герасимец, Тимур.
Нутрий вволю не кормят // Огородник. - 2012. - № 9. - С. 44-45 : кол.іл.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 18.10.2015 15.27.42 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Ратнів :: Запитання: 37436  
Таня запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію для курсової роботи: Особливості розмноження та живлення нутрії на Житомирщині.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяна!
Ми вже частково відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 37464, 37465.
Також радимо скористатись наступною інформацією:
Карасьова О. С. Регіональний стан виробництва продукції нутріївництва [Електронний ресурс] / О. С. Карасьова // Агросвіт. - 2012. - № 22. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/agrosvit_2012_22_10.pdf.
Павленко О. С. Обгрунтування створення інтеграційного формування суб’єктів галузі нутріївництва / О. С. Павленко // Агросвіт. — 2015. — № 3-4. — С. 75-79.
Павленко О. С. Основні напрями стратегічного управління розвитком нутріївничих підприємств / О. С. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 19. — С. 97-102.
Свириденко К. О. Економічна ефективність нутріївництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / К. О. Свириденко ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Х., 2011. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SKOVSP.zip.
Свириденко К. О. Чинники, що впливають на ефективність виробництва продукції нутріївництва / К. О. Свириденко // Наукові праці. — Сімф., 2010. — Економічні науки. — С. 113-118.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 14.10.2015 19.35.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Луцьк :: Запитання: 37378  
Таня запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію до курсової роботи: Дафнії басейну Дніпра (фауна, поширення, екологія).
Наша відповідь:
Добридень, Таню! Для вашої курсової роботи радимо використати:

Актуальні проблеми сучасної гідроекології. – К.: ІГБ НАНУ. – 2013. – 108с.

Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ / [Л.Н.Зимбалевская, П.Г.Сухойван,М.И.Черногоренко и др.] –К.: Наук. думка, 1989. – 248 с.

Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах : Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – 552 с.

Вопросы гидробиологии нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья / Зимбалевская Л.Н. (отв.ред.). – К.: Наук.думка. – 1987. – 121с.

Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ Денисова А.И., Тимченко В.М., Нахшина Е.П. и др. – Киев: Наук.думка, 1989. – 216 с

Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О.М.Арсан, О.А.Давидов, Т.М.Дьяченко та ін.. – К.: ЛОГОС. – 2006. – 408с.

Мороз Т.Г. Макрозообентос лиманов и низовьев рек Северо-западного причерноморья. – К.: Наук. Думка. – 1993. – 188с.

Никифоров В.В. Результаты гидрохимического анализа и биотестирования природных вод акватории проектируемого регионального ландшафтного парка «Кременчугские плавни» // Вестник ХПИ. Серия «Новые решения в современных технологиях». – Харьков, 2000. – Т. 77. - С. 3-7.

Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос) / под ред. Л.А.Кутиковой, Я.И. Старобогатова. –Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 512 с.

Приймаченко А.Д. Фитопланктон и первичная продукция Днепра и днепровских водохранилищ. – К.: Наук.думка, 1981. – 276 с. 2

Протасов А. А. Контурные группировки гидробионтов техно-экосистемах ТЭС и АЭС. – К.: ІГБ НАНУ. – 2012. – 273с.

Секун, М. П. Токсичність інсектицидів для дафній Dafnia magna Straus [Текст] : библиография / М. П. Секун, В. С. Гаврикова // Карантин і захист рослин. - 2010. - №3. - С. 24-25

Сидоренко В.М. Биогенные органические вещества в воде мелководий днепровских водохранилищ // Гидробиологические исследования пресных вод 6 сб. научных трудов ред. Кол. Л. Брагинский и др. – Киек : Наук. Думка, 1985. – С. 63-71.

Сиренко Л.А. Растительность и бактериальное население Днепра и его водохралищ / Л.А. Сиренко, И.Л. Корелякова, Л.Е. Михайленко ; отв. ред. Н.И. Кондратьева. – Киев : Наукова думка, 1980.- 490с.

Ситник Ю. М. Еколого-токсикологічний стан деяких в одойм міської зони Києва / Ю.М. Ситник, О.М. Арсан // Риб. госп-во . –2005. –No 64.
– С. 154–160.

Тимченко В.М. Экологическая гидрология водоёмов Украины. – К.: Наук. думка. – 2006. – 383с.

Управление состоянием экосистемы и качеством воды в устьевом участке Днепра О.П.Оксиюк, В.М. Тимченко, В.С. Полищук и др. Ч.1. – К.: ИГБ НАН Украины. – 1996. – 64с.

Большая дафния
http://zooclub.org.ua/bespozvonochnye/2918-bolshaya-dafniya.html

ДАФНИЯ
http://www.aquaria.com.ua/dapfnia.html

Смоленський О. О.Структура угруповань зоопланктону водойм
Київської області
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4571/1/smolenskij.pdf

Экспериментальное биотестирование качества воды реки Днепр
http://bioind.narod.ru/Articles/dnepr.htm
http://www.ecololocate.ru/locat-704.html

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 7.10.2015 21.46.45 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Женя із міста: Київ :: Запитання: 36819  
Женя запитує:
Доброго дня!!!Допоможіть будьласка знайти літературу для написання дипломної роботи на тему"Виробництво свинини на господарстві"
Наша відповідь:
Доброго дня, Женю!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Айшпур О. Є. Вплив вакцинації свиней проти респіраторних хвороб на економічну ефективність виробництва свинини [Електронний ресурс] / О. Є. Айшпур, Є. Г. Павлов, Н. В. Сапон, С. А. Ничик // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. - 2014. - Вип. 1. - С. 158-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsna_vet_2014_1_45.pdf.
Войтенко С.Л. Технологія продукції молочного і м'ясного скотарства, свинарства та птахівництва : навч. посіб. / С.Л. Войтенко, В. С. Тендітник, М. М. Рибалка, О. О. Васильєва, В. П. Бердник ; ред.: С. Л. Войтенко, В. С. Тендітник ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава : РВВ ПДАА, 2013. - 274 c.
Гірняк К. М. Конкурентноспроможність підприємств з виробництва свинини [Електронний ресурс] / К. М. Гірняк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 1(1). - С. 149-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvlnu_2011_13_1(1)__28.pdf.
Гірняк К. М. Функціонування та розвиток підприємств з виробництва свинини : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / К. М. Гірняк ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Л., 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11GKMZVS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Гончаров В. М. Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності виробництва свинини : монографія / В. М. Гончаров, Л. І. Дубравіна ; Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ : Прес-експрес, 2014. - 175 c.
Жукорський О. М. Галузь свинарства - реальна та прогнозована загроза для довкілля [Електронний ресурс] / О. М. Жукорський, О. В. Никифорук // Агроекологічний журнал. - 2013. - № 3. - С. 102-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/agrog_2013_3_21.pdf.
Жукорський О. М. Екологічне оцінювання впливу на довкілля підприємств з виробництва свинини різних господарсько-технологічних особливостей / О. М. Жукорський, О. В. Никифорук // Вісник аграрної науки. - 2014. - № 12. - С. 39-43.
Кишенько І. І. Нова якість сировинної бази України [Електронний ресурс] / І. І. Кишенько, С. В. Іванов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2013. - № 49. - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnukht_2013_49_23.pdf.
Кравець І. В. Інноваційний розвиток підприємств галузі свинарства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. В. Кравець ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11KIVPGS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кузьменко М. В. Ріст, продуктивність і показники забою відгодівельного молодняку свиней за різних технологічних умов утримання : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / М. В. Кузьменко ; НААН України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. - Полтава, 2014. - 20 c.
Лукомська Т. В. Аналіз ефективного виробництва свинини в господарствах регіону [Електронний ресурс] / Т. В. Лукомська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 3. - С. 125-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2014_3_27.pdf.
Лукомська Т. В. Розвиток ефективного виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Лукомська ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2012. - 20 c.
Лукомська Т. В. Сучасні тенденції виробництва свинини в регіоні [Електронний ресурс] / Т. В. Лукомська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 2. - С. 140-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2014_2_32.pdf.
Максим В. Л. Економічна ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах Львівської області [Електронний ресурс] / В. Л. Максим // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2012. - Т. 14, № 3(4). - С. 41-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvlnu_2012_14_3(4)__10.pdf.
Максим В. Л. Ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В. Л. Максим // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 4(5). - С. 150-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvlnu_2011_13_4(5)__29.pdf.
Максим В. Л. Кореляційно-регресійна модель впливу внутрішніх чинників на економічну ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В. Л. Максим // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2012. - Т. 14, № 1(1). - С. 440-447. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvlnu_2012_14_1(1)__78.pdf.
Максим В. Л. Стан і тенденції розвитку виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах україни [Електронний ресурс] / В. Л. Максим // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 1(2). - С. 60-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvlnu_2011_13_1(2)__13.pdf.
Нагаєвич В. М. Виробництво беконної свинини на Полтавщині / В. М. Нагаєвич // Вісн. аграр. науки. - 2006 - № 1. - С. 68-71.
Новікова Н. В. Підвищення продуктивних якостей та адаптаційних властивостей свиней сучасних генотипів за умов промислової технології виробництва свинини : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Н. В. Новікова ; НААН України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. - Полтава, 2014. - 19 c.
Панкєєв С. П.Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини [Електронний ресурс] / С. П. Панкєєв, В. М. Ліпісівіцький // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. - 2012. - Вип. 10. - С. 115-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsna_tvar_2012_10_32.pdf.
Піскун В. І. Викиди парникових газів при підготовці стоків до використання на комплексах по виробництву свинини [Електронний ресурс] / В. І. Піскун // Науково-технічний бюлетень. - 2013. - № 109(2). - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ntb_2013_109(2)__26.pdf.
Піскун В. І. Дослідження ефективності роботи обладнання Bauer при розділенні стоків на комплексах з виробництва свинини [Електронний ресурс] / В. І. Піскун // Науково-технічний бюлетень. - 2013. - № 109(2). - С. 136-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ntb_2013_109(2)__27.pdf.
Піскун В. І. Ресурсозберігаючі технології отримання біогазу та органічних добрив при промисловому виробництві свинини [Електронний ресурс] / В. І. Піскун // Науково-технічний бюлетень. - 2014. - № 112. - С. 119-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ntb_2014_112_21.pdf.
Рибалко В. П. Управління якістю свинини в умовах її виробництва [Електронний ресурс] / В. П. Рибалко, А. А. Гетя // Ветеринарна медицина. - 2010. - Вип. 94. - С. 317-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vetmed_2010_94_139.pdf.
Скареднов Д. Ю. Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’язової та жирової тканини свиней за умов використання білкових соєвих кормів [Електронний ресурс] / Д. Ю. Скареднов // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2013. - № 3. - С. 175-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VPDAA_2013_3_40.pdf.
Смислов С. Ю. Удосконалення та використання інформаційних систем і технологічних рішень у свинарських підприємствах різної направленості : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / С. Ю. Смислов ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2012. - 19 с.
Хлопицький В. П. Особливості використання кнурів за потокового виробництва свинини [Електронний ресурс] / В. П. Хлопицький, О. Г. Наріжний, Ю. В. Засуха, С. М. Грищенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - 2012. - Вип. 179. - С. 39-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_tevppt_2012_179_9.pdf.
Чалая О. С. Еколого-біологічні особливості виробництва свинини за умов надлишку в раціоні важких металів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / О. С. Чалая ; Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. - Дніпропетровськ, 2014. - 20 c.
Чертков Б. Д. Комплексна оцінка та удосконалення розробленої енергозберігаючої, екологічно безпечної технології виробництва свинини : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Б. Д. Чертков ; НААН України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. - Полтава, 2014. - 21 c.
Якубчак О. М. Критерії оцінки якості м'яса : монографія / О. М. Якубчак, В. В. Кравчук, Т. В. Таран ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : КОМПРИНТ, 2013. - 120, [1] c.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
- Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 7.05.2015 16.03.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.14233 seconds