Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41258
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Львів :: Запитання: 34576  
Тетяна запитує:
Біотехніка вирощування цьоголіток коропа
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Попрацюйте з наступними джерелами:
Алхімов Ю. М. Густота посадки і співвідношення компонентів полікультури у ставах на торф’яних і піщаних грунтах при вирощуванні цьоголіток коропових риб / Ю. М. Алхімов, С. О. Незнамов, І. М. Шерман. – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rnu_2013_2_10.pdf
file:///C:/Users/bibl/Downloads/rnu_2013_2_10 (1).pdf
Андрощук О. С. Формування природної кормової бази та ефективність вирощування цьоголіток коропа у ставах рибгоспу „Нивка” ІРГ УААН за випасної технології вирощування риби. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/11826/
Биотехника искусственного воспроизводства карпа. – Режим доступа: http://www.ya-fermer.ru/node/25
Волынкин Ю. Л. Особенности выращивания сеголетков карпа и толстолобика в маленьких прудах / Ю. Л. Волынкин, О. Б. Волынкина. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vyraschivaniya-segoletkov-karpa-i-tolstolobika-v-malenkih-prudah
Выращивание карпа в садках. – Режим доступа: http://fish-farming.ru/639/
Данильчук Г. А. Вплив технологічних параметрів на рибогосподарські показники цьоголіток / Г. А. Данильчук // Рибогосподарська наука України. – 2012. – № 2. – С. 70–73. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rnu_2012_2_12.pdf
Екологізація вирощування товарної риби при дворічному обороті в умовах Уланівського рибцеху. – Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=433522
Исследование технологии выращивания растительноядных рыб. – Режим доступа: http://www.ronl.ru/referaty/biologiya/319815/
Кобець Б. Л. Біологічна продуктивність планктонних угруповань за вирощування цьоголіток коропових риб у ставах ННВЛ рибництва. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/18024/
Обгрунтування будівництва риборозплідника в Дагестані з випуском цьоголіток від підрощеної молоді в кількості 1.5 млн. шт. строкатого товстолобика і коропа. – Режим доступу: http://ukrbukva.net/page,18,64063-Obosnovanie-stroitel-stva-rybopitomnika-v-Dagestane-s-vypuskom-segoletok-ot-podroshennoiy-molodi-v-kolichestve-1-5-mln-sht-pestrogo-tolstolobika-i-kar.html
Терещенко О. О. Біотехніка вирощування товарного коропа в рибничому господарстві “Великий Любінь” ІРГ НААН України. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/14477/
Чужма Н. П. Розвиток фіто- та зоопланктонних угруповань у вирощувальних ставах першого порядку за різної густоти посадки цьоголіток коропа / Н. П. Чужма, Д. Р. Пшеничний, А. М. Базаєва // Рибогосподарська наука України. – 2007. – № 2. – С. 90–93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rnu_2007_2_18.pdf
Цьонь Н. І. Стимулювання розвитку планктону в ставах зерновою бардою при вирощуванні цьоголіток коропа в полікультурі / Н. І. Цьонь, А. М. Базаєва // Рибогосподарська наука України. – 2009. – № 4. – С. 124–130. – Режим доступу: http://ifr.com.ua/wp-content/uploads/jurnal/2009_04.pdf

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 27.05.2014 14.32.59 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м.Суми :: Запитання: 34538  
Ольга запитує:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію щодо вирощування риби в штучних басейнах. Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 20.05.2014 21.58.58 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: м.Суми :: Запитання: 34533  
Ірина запитує:
Добрий вечір. Допоможіть будь ласка знайти інформацію по темі: "Годівля ставових риб" Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 19.05.2014 22.23.03 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христя із міста: Львів :: Запитання: 34394  
Христя запитує:
Доброго дня! Допможіть ,будь ласка, з підбіркою літератури з теми "Технологічні параметри вирощування коропових риб у ставах" Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Христе!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Букалова, Н. В. Показники якості та безпеки товарних коропів, вирощених на кормах з добавкою міздряного напівфабрикату. // Наук. вісн. — Львів, 2006. — Т. 8, N2, ч. 4 (29). — С. 14-21.
2. Грициняк, І. І. Активність Т-системи імунітету в дволіток коропа, вирощеного за різної щільності посадки. // Науково-технічний бюлетень. — Львів, 2008. — Вип. 9, N1, 2. — С. 271-273.
3. Воліченко, Ю. М. Вплив щільності посадки на рибогосподарські показники цьоголітків коропових риб в умовах Цюрупинського нерестово-вирощувального господарства. // Другі наукові читання присвячені Дню науки. — Херсон, 2009. — С. 53-56.
4. Вогнівенко, Л. П. Деякі біохімічні показники при вирощуванні коропа та рослиноїдних риб. // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 1999. — Вип. 11, ч. 1. — С. 218-222.
5. Секретарюк, К. В. Еколого-цитогенетичний моніторинг при вирощуванні коропа у рибницьких ставках. // Науковий вісник. — Львів, 2000. — Т. 2 (N2), ч. 4. — С. 126-129.
6. Кражан, С. А. Живлення цьоголіток коропа при вирощуванні в полікультурі у ставах лісостепової зони України. // Рибне господарство. — К., 1999. — Вип. 49-50. — С. 153-157.
7. Хижняк, М. І. Кількісний розвиток бактеріопланктону нагульних ставів при вирощуванні коропа в полікультурі з рослиноїдними рибами. // Рибне господарство. — К., 1999. — Вип. 51. — С. 73-85.
8. Кражан, С. А. Розвиток природної кормової бази ставів лісостепової зони України при вирощуванні цьоголіток коропа та рослиноїдних риб у полікультурі. // Рибне господарство. — К., 2000. — Вип. 58. — С. 66-72.
9. Єсіпова, Н. Б. Порушення ліпідного обміну у коропа при індустріальному вирощуванні і шляхи його нормалізування. // Наукові записки. — Тернопіль, 2003. — N2 (21). — С. 80-84.
10. Лобойко, Ю. В. Результати проведення еколого-цитогенетичного моніторингу при вирощуванні коропа у рибницьких ставах. // Науковий вісник. — Львів, 2004. — Т. 6, ч. 3 (N2). — С. 21-23.
11. Секретарюк, К. В. Оцінка здоров’я середовища при вирощуванні коропа в рибницьких ставах: фоновий моніторинг. // Наук. вісн. — Львів, 2006. — Т. 8, N2, ч. 4 (29). — С. 138-141.
12. Галяс, Г. М. Загальний вміст білків і співвідношення окремих білкових фракцій в скелетних м’язах любіньського рамчастого коропа і амурського сазана та їх гібридів за різної щільності посадки при вирощуванні. // Науково-технічний бюлетень. — Львів, 2008. — Вип. 9, N3. — С. 29-31.
13. Кучеренко, А. П. Результати садкового вирощування коропа різного генезису в умовах київського тепловодного рибного господарства. // Рибне господарство. — К., 1994. — Вип. 48. — С. 27-31.
14. Бех, В. В. Порівняльне вирощування товарних малолускатих коропів різного генезису. // Рибне господарство. — К., 1999. — Вип. 49-50. — С. 120-125.
15. Екологічні умови вирощування цьоголіток коропа та строкатого товстолобика на природній кормовій базі. // Рибне господарство. — К., 2000. — Вип. 58. — С. 37-43.
16. Кравчук, Н. М. Моделювання процесу вирощування товарного коропо-сазанового гібрида у ВАТ «Сумирибгосп» з використанням рівнянь регресії. // Рибне господарство. — К., 2000. — Вип. 58. — С. 63-66.
17. Досвід товарного вирощування коропових риб у полікультури за випасної форми рибництва в ставових господарствах степової зони України. // Рибне господарство. — К., 2001. — Вип. 59-60. — С. 12-17.
18. Кравчук, Н. М. Вплив параметрів технології вирощування товарних триліток коропово-сазанових гібридів на вихід рибопродукції та кінцеву масу риб. // Рибне господарство. — К., 2001. — Вип. 59-60. — С. 33-37.
19. Рудий, М. О. Зміна складу жирних кислот ліпідів молоді коропа в залежності від умов її вирощування. // Рибне господарство. — К., 2001. — Вип. 59-60. — С. 43-46.
20 Технологія вирощування коропів різного генетичного походження за трилітнього обігу у фермерських господарствах Львівської області. // Рибне господарство. — К., 2003. — Вип. 62. — С. 39-42.
21. Вирощування цьоголіток коропа на біомасі каліфорнійського черв’яка. // Рибне господарство. — К., 2003. — Вип. 62. — С. 49-51.
22. Пекарський, А. В. Удосконалена технологія товарного вирощування коропових риб за трилітнього циклу ставового рибництва. // Рибне господарство. — К., 2002. — Вип. 61. — С. 49-54.
23. Іони важких металів у ланках екосистеми за інтенсивної технології вирощування коропа при трирічному обороті у ставах зони Полісся України. // Рибне господарство. — К., 2002. — Вип. 61. — С. 74-79.
24. Борткевич, Л. В. Особливості вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб на базі дренажних каналів Херсонської області. // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2004. — Вип. 32. — С. 168-171.
25. Ковальчук, О. М. Динаміка росту цьоголіток коропа в умовах промислового вирощування у ставах західного регіону України. // Рибне господарство. — К., 2004. — Вип. 63. — С. 92-94.
26. Магас, М. Б. Вирощування цьоголіткок коропа в умовах ВАТ «Львівський обласний виробничий рибний комбінат». // Науковий вісник. — Львів, 2008. — Т. 10, N4 (39). — С. 160-163.
27. Безкровна, Н. І. Використання кормової добавки «Гумілід» для підвищення ефективності вирощування коропа. // Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи. — Кам’янець-Поділ., 2012. — С. 38-39.
28. Петрів, В. Б. Білковий і ліпідний профіль крові коропа, вирощуваного у воді з підвищеним вмістом йоду. // Науковий вісник. — Львів, 2008. — Т. 10, N3, ч. 2 (38). — С. 163-166.
http://www.bestreferat.ru/referat-108216.html
http://mixxreferat.ru/реферат-скачать/64426/Сучасний_стан_питання_про_технологічну_ефективність_вирощування_товарної_риби_в_ставах
http://www.ronl.ru/referaty/botanika-i-selskoe-hoz-vo/64010/
http://otherreferats.allbest.ru/agriculture/00244137_0.html
http://ua-referat.com/Виробництво_товарної_риби

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 2.05.2014 12.46.42 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Полтава :: Запитання: 33915  
Аліна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти призентацію за темою:"Характеристика порід свиней і ВРХ". Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю: бібліограф, який взяв до виконання Ваш запит, скоріш за все, мав проблему із Інтернет-доступом.
Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
http://ppt4web.ru/biologija/svini-porody-svinejj.html
http://www.twirpx.com/file/24593/
http://www.myshared.ru/slide/421459/
http://www.twirpx.com/file/797536/
http://www.twirpx.com/file/502155/
http://www.myshared.ru/slide/361897/
http://www.youtube.com/watch?v=CcFolWmPQQA

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 13.03.2014 18.15.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.773948 seconds