Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Юля 58 із міста: Каменець- Подільський :: Запитання: 34408  
Юля 58 запитує:
Добрий день! Надайте будь ласка список літератури на тему : Етика і культура бібліотечного обслуговування. Дякую!
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Бібліотечне спілкування як чинник якості обслуговування
.-Режим доступу: http://library.ck.ua/files/14.05.2013/1.pdf
Етична складова професійної діяльності бібліотекаря
.-Режим доступу: http://library.zntu.edu.ua/for_librarian/crim.../kiselyova.pdf
Етичний аспект культури бібліотечного обслуговування
.-Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/.../1/53-513-522.pdf
Індивідуальне обслуговування читачів: імідж та етика ... - Головна
.-Режим доступу: http://ula.org.ua/fileadmin/uba.../programa_4_modul.doc
sasl.at.ua/index/0-54
Інтелектуальна свобода та доступність інформації в ...
.-Режим доступу: http://ib.khnu.km.ua/about_library/naukova.../gal_ind.htm
Кодекс етики російського бібліотекаря і проблеми бібліотечного ...
.-Режим доступу: http://bukvar.su/.../147865-Kodeks-etiki-rossiiyskogo-bibliotekarya-i-problemy- bibliotechnogo-obsluzhivaniya-sovremennogo-pol-zov...
ПОУНБ ім. І. П. Котляревського / Етика бібліотекаря
.-Режим доступу: http://library1.stu.cn.ua/wp-content/documents/prioritet.doc
Пріоритети та моральні цінності сучасного бібліотекаря
.-Режим доступу: http://ibrary.pl.ua/nashi_vidannja/inshi.../etika_bibliotekarja
Проект нової редакції Кодексу етики бібліотекаря | Творчість та ...
.-Режим доступу: http://libinnovate.wordpress.com/.../проект-нової-редакції-кодексу-етики-б/

.: Розділ: Етика. Естетика :: 4.05.2014 11.50.31 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василіса із міста: м.Суми :: Запитання: 34297  
Василіса запитує:
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка знайти матеріали щодо кодексу етики бібліотекаря. Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:

.: Розділ: Етика. Естетика :: 17.04.2014 22.08.37 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м.Суми :: Запитання: 34283  
Ольга запитує:
Помогите, пожалуйста, найти материал на тему : "Этика телефонного разговора". Зарание спасибо!
Наша відповідь:

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.04.2014 21.55.26 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Суми :: Запитання: 34281  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу з професійної етики " Риторика бібілотекаря"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алтухова, Г. А. Профессиональная этика библиотекаря [Текст] : Учебное пособие / Алтухова Г.А. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во МГУКИ; ИПО "Профиздат", 2002. - 104 с. - (Современная библиотека : вып. 3)
Бєліна Л. Основні фактори впливу на створення професійного іміджу бібліотекаря відділу обслуговування / Л. Бєліна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2003. - Вип. 11. - С. 45-51.
Бібліотекар XXI століття: нові стандарти професії : матеріали Міжнар. наук.-практ. вірт. конф. : лют.-черв. 2008 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. Алла Людвігівна Шалиганова]. — Х. : Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, 2009. — 60 с.
Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : Розроблено робочою групою "Спільний професійний портрет" Федерал. об-ння нім. бібліотеч. союзів / ред.: Уте Краус-Ляйхерт. - К. : Юніверс, 2002. - 54 c. - (Портрет професії 2000).
Ванеев, А. Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности [Текст] : Учеб. пособие / Ванеев А.Н. - М. : ИПО "Профиздат", 2002. - 144 с. - (Современная библиотека : вып. 10).
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» : (Станом на 20 лип. 2000 р.) / Верхов. Рада України. — К. : Парлам. вид-во, 2000. — 23, [1] с. — (Закони України) .
Конюкова І. Елементи риторики в педагогічній майстерності сучасного бібліотекаря / І. Конюкова // Вісн. Кн. палати. - К., 2001. - № 3. - С. 8-9.
Конюкова І.Я. Розвиток бібліотечної професії в Україні: сучасні концепції та напрями: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / І.Я. Конюкова ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2002. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02kiyskn.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Новальська, Т. В. Психолого-педагогічні основи спілкування бібліотекаря з читачами. // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє. — К., 1997. — С. 97-102.
Пашкова, Валентина Степанівна. Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника [Текст] : посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації / В. С. Пашкова, О. М. Пашков ; Укр. бібл. асоц., Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. - К. : Самміт-Книга, 2012. - 67 с.
Професійна компетентність бібліотекаря - запорука ефективного функціонування бібліотеки : (метод. поради) / Упр. культури і туризму Черкас. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка; [підгот.: Л. С. Шумко]. — Черкаси : [б. в.], 2009. — 15 с.
Савіна З. І. Сучасний бібліотекар: соціально-психологічний портрет (з досвіду дослідження) / З. І. Савіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2002. - Вип. 9. - С. 561-566.
Література-http://diplomukr.com.ua/upload/19712.doc

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.04.2014 18.26.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Олександрія :: Запитання: 33710  
Людмила запитує:
Допоможіть підготуватися до виступу за темою "Що важливіше: ким бути чи яким бути?"
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Попрацюйте з наступними джерелами:
Година спілкування на тему: «Ким бути чи яким бути». – Режим доступу: http://kuchka.info/hodyna-spilkuvannya-na-temu-kym-buty-chy-yakym-buty.html
Залезська Т. М. Тема «Ким бути і яким бути?» // У пошуках істини (Дискусія на уроках світової літератури та в позаурочній діяльності вчителя). – Режим доступу: http://lozivskaschool.ucoz.ua/load/0-0-0-10-20
Кем быть – важно, но важнее – каким быть. – Режим доступа: http://sochineniepro.ru/сочинения/Сочинения_на_свободную_тему/Кем_быть_—_важно,_но_важнее_—_каким_быть
Кем быть или каким быть? – Режим доступа: http://olrs.ru/konkurs.php/publication/article/1024
Ким і яким бути? (твір-замітка в газету). – Режим доступу:
http://tvor.org.ua/kim-і-yakim-buti-tvіr-zamіtka-v-gazetu
Ким і яким бути? (твір-замітка в газету). – Режим доступу: http://lessons.com.ua/kim-i-yakim-buti-tvir-zamitka-v-gazetu/
Краснопеева К. Кем быть или каким быть - что важнее / К. Краснопеева //Амурская Правда. – 2006. – 6 июля. – Режим доступа: http://www.amurpravda.ru/articles/2006/07/06/7.html
Полыковский Я. Каким быть или кем быть? – Режим доступа: http://www.proza.ru/2010/06/10/923
Скалацкая О. Як бути самим собою? – Режим доступу: http://ozysoft.ru/page/jak-buti-samim-soboju
Сочинение-рассуждение на тему «Что важнее: кем быть или каким быть?». – Режим доступа: http://sochinenienatemu.ru/sochinenie/sochinenie-rassuzhdenie-na-temu-chto-vazhnee-kem-byit-ili-kakim-byit-srochno-nuzhno-pomogite-pozhalujsta/
Твір на тему «Ким бути, яким бути» (твір-мініатюра). – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=533
Что лучше: кем быть или каким быть? – Режим доступа: http://www.litra.ru/composition/get/coid/00037901184864184684/woid/00065801184773070576/
Що важливіше: ким бути яким бути? – Режим доступу: http://www.studynotes.com.ua/2013/02/chto-vazhnee-kem-byt-ili-kakim-byt/
Яким бути? Який слід повинна залишити людина на землі? – Режим доступу: http://school.xvatit.com/index.php?title=Тема_8._Яким_бути?_Який_слід_повинна_залишити_людина_на_землі

.: Розділ: Етика. Естетика :: 18.02.2014 20.32.24 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.282856 seconds