Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41075
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Бровари :: Запитання: 42879  
Анастасія запитує:
Доброго дня, можете підібрати інформацію за темою: Мода як соціальне явище. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 37629, 37663

.: Розділ: Етика. Естетика :: 26.02.2019 15.01.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія Боднарук із міста: Івано-франківська обл м. Долин :: Запитання: 42624  
Юлія Боднарук запитує:
Добрий вечір. Допоможіть будьласка знайти інформацію для доповіді на тему:"Формування у дітей дошкільного віку естетичного ставлення до природи".
Наша відповідь:
Шановна Юліє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Жук, В. А. Формування естетичного ставлення дітей до природи [Електронний ресурс] / В. А. Жук. – Режим доступу: https://s85cc007538949ffe.jimcontent.com/download/version/1487528567/module/10916536093/name/формування естетичного ставлення дітей до природи.pdf
Литвиненко, І. О. Педагогічні основи формування естетичного ставлення у дітей старшого дошкільного віку до живої природи [Електронний ресурс] / І. О. Литвиненко. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_60/41.pdf
Плохій, З. П. Виховання екологічної культури дошкільників : метод. посіб. / З. П. Плохій. – К. : Дошкільне виховання, 2002. – 173 с.
Половіна, О. А. Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/339486.html
Присяжнюк, Л. Сучасні підходи до ознайомлення дошкільників з природою: теоретичний аналіз [Електронний ресурс] / Л. Присяжнюк. – Режим доступу: http://93.183.203.244/xmlui/bitstream/handle/123456789/2404/001Анотації до статті Присяжнюк.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Роганова, М. В. Виховання естетичного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку як основа їх духовності [Електронний ресурс] / М. В. Роганова. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2017/690-1492684277.pdf
Роганова, М. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв : автореферат дисертації [Електронний ресурс] / М. В. Роганова. – К., 2001. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01rmvpzm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

http://leleka.rv.ua/formuvannya-u-ditey-estetychnogo-stavlennya-do-pryrody.html
https://works.doklad.ru/view/RGAwPTBCOJE.html

.: Розділ: Етика. Естетика :: 29.11.2018 20.42.52 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Житомир :: Запитання: 42421  
Інна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати шифр УДК до статті під назвою "ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕСТЕТОСФЕРИ Й ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ: МІФОПОЕЗИС, ФОРМОТВОРЧІ НОВАЦІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ". Щиро вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Шифр УДК до Вашої статті приблизно такий: 316:11.852 7 або 316:008. Для більш детального шифру Вашої статті зверніться до Вашого навчального закладу.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.10.2018 20.39.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: м.Київ :: Запитання: 41957  
Антоніна запитує:
Добрий день,допоможіть будь ласка знайти літературу для статті на тему:"Генеза і природа художнього образу"
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://ua.textreferat.com/referat-13830.html
http://ua-referat.com/Природа_художнього_образу
http://pidruchniki.com/19110522/etika_ta_estetika/priroda_sutnist_hudozhnogo_obrazu
file:///C:/Users/User/Desktop/Pl_2003_10_50.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Nz_p_2016_147_22.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2067/1/Варняк І.С., статья в Костюка.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-11782.html
http://studopedia.com.ua/1_35257_risi-hudozhnogo-obrazu.html
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5700/1/29.pdf
http://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2765-khudozhnij-obraz-referat
– Русін, Р.М. Художній образ: від класики до постмодерну / Р. Русін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2015. – 206, [1] с. : іл.
– Художній текст – слово – образ: лінгвостилістичний аналіз / [М. І. Голянич та ін. ; за ред. М. І. Голянич] ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – 407 с.
– Ратушна О.В. Художній образ як категорія соціальної філософії : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Ратушна Олена Віталіївна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 16 c.
– Опанасюк О.П. Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм. – Дрогобич : КОЛО, 2004. – 232, [2] с. : іл., табл.
– Художній образ : метод. рек. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; уклад. Н. А. Мархлевська. - Київ : ДАКККіМ, 2003. - 20 с.
– Комаровська О. Художній образ твору як прояв обдарованості митця / О. Комаровська // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 4. - С. 2-6
– Хроменко І. Пообразний аналіз художнього твору / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 6. - С. 17-25.
– Русін Р.М. Художній образ як парадигма класичного та сучасного мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106).
– Художній образ. Спробуймо створити його самі / Ф.Штейнбурк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000. - № 5. - С. 20-21
– Салій В. Художній образ у музичному мистецтві / В. Салій // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 1. - С. 8-10.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 24.04.2018 20.28.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: тетяна із міста: хуст :: Запитання: 40835  
тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати план роботи гуртка з етики. Дякую!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Байдаченко Т. Розвиток творчих здібностей у процесі вивчення етики як засіб формування успішної особистості : з досвіду роботи / Т. Байдаченко // Історія України (Шкільний світ). - 2012. - № 24. - Правознавство та інші суспільні дисципліни. - 2012. - № 6. - С. 8-13.
[Гімназія № 2 м. Хмельницького експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня] : [добірка статей] // Світ виховання. - 2009. - № 6. - С. 5-30.
Руденко Ю. Засідання клубу "Інформаційна культура" / Ю. Руденко // Шкільний світ. - 2015. - № 17. - С. 17-27.
Хмель О. Стань творцем свого життя : програма гуртка / О. Хмель // Позакласний час. - 2012. - № 5-6. - С. 81-96.
Шинкаренко Л. Чомусики : гурток інтелектуального розвитку / Л. Шинкаренко, Н. Сім'ячко // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2012. - № 14. - Вкладка. - С. 1-15.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 13.06.2017 16.49.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.661302 seconds