Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Марія із міста: Жовті Води :: Запитання: 14031  
Марія запитує:
Доброго дня!допоможіть, будь ласка, знайти електронну версію словника українських символів. дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 3.08.2008 12.37.01 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Жовті Води :: Запитання: 13848  
Марія запитує:
Доброго вечора!! чи не могли б Ви допомогти з пошуком електронної версії етимологічного словника сучасної української мови в 7-ми томах?
Наша відповідь:

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 2.07.2008 23.55.58 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: bon_chance із міста: Kiev :: Запитання: 12401  
bon_chance запитує:
Доброго дня! Я шукаю інформацію (а саме перлік) словників юридичних термінів, які були видані після 2004 року! Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, bon_chance!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Англо-український словник юридичних термінів / Одеська національна юридична академія / С.В. Ківалов (ред.), М.Е. Олєксєєв (уклад.), В.Я. Мізецька (ред.). — О. : Юридична література, 2004. — 600с.
2. Англо-український юридичний словник=English-Ukrainian law dictionary: близько 75000 термінів / Л.І. Шевченко (ред.)Сергій Миколайович... Андріанов (упоряд.). — К. : Арій, 2007.
3. Гончаренко Владлен Гнатович, Андрушко Петро Петрович, Базова Тетяна Павлівна, Безсмертна Н. В., Безугла Я. І. Юридичні терміни. Тлумачний словник / Владлен Гнатович Гончаренко (ред.). — 2-ге вид., стереотип. — К. : Либідь, 2004. — 320с.
4. Яценко Ігор С. Польсько-українсько-російський словник юридичної термінології: близько 30 000 слів та словосполучень:близько 1 000 скорочень / Станіслав Яценко (заг.ред.). — К. : Консультант, 2007.
5. Юридический научно-практический словарь-справочник : основ. термины и понятия / авт.-сост. О. Ф. Скакун, Д. А. Бондаренко. - Х. : Эспада, 2007. - 488 с.
6. Великий енциклопедичний юридичний словник / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького ; за ред. Ю. С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2007.
7. Андрианов Сергей Николаевич, Берсон Александр Семенович, Никифоров Александр Сергеевич. Англо-русский юридический словарь: Около 50 000 терминов. — М. : РУССО, 2005. — 510 с.
8. Ахметшин Н. Х., Го Цюнь, Ли Дэпин, Сан Хуа, Сун Цзунли Китайско-русский юридический словарь: Право. Экономика. Финансы:Более 16 000 терминов и словосочетаний / Н.Х. Ахметшин (ред.), Н.Х.% Ли Дэпин (ред.). — М. : Восток-Запад, 2005.
9. Баскакова Маргарита Анатольевна. Толковый юридический словарь: право и бизнес (русско-английский, англо- русский)=Leagal glossary: law and business (Russian-English, English-Russian). — 8. изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика, 2004.
10. Большой юридический энциклопедический словарь / А.Б. Барихин (авт.и сост.). — М. : Книжный мир, 2004.
11. Борисенко Инна Ивановна, Саенко Владимир Владимирович. Современный русско-английский юридический словарь: Около 45 000 терминов. — М. : РУССО, 2005.
12. Буянова Марина Олеговна, Ганюшкина Елена Борисовна, Ганюшкин Борис Владимирович, Голиченков А. К., Гусов К. Н. Юридический энциклопедический словарь / М.Н. Марченко (отв.ред.). — М. : Проспект, 2006. — 810с.
13. Буянова Марина Олеговна, Ганюшкина Елена Борисовна, Ганюшкин Борис Владимирович, Голиченков А. К., Дерябина Е. М. Юридический энциклопедический словарь / М.Н. Марченко (отв.ред.). — М. : Проспект, 2007.
14. Гришаев Павел Иванович, Донская Любовь Ивановна, Марфинская Маргарита Ивановна, Монахова Н. И., Рясенцев В. А. Немецко-русский юридический словарь: Ок. 46 000 терминов / Павел Иванович Гришаев (ред.), М. Беньямин (ред.). — М. : РУССО, 2004.
15. Кеблер Герхард, Мещерякова Ирина. Популярный немецко-русский и русско-немецкий юридический словарь: Около 22000 терм.. — М. : РУССО, 2004. — 407с.
16. Краснов Михаил Александрович, Княжков Владимир Алексеевич. Толковый словарь конституционных терминов и понятий: Ок. 300 терминов и понятий / Ассоциация "Юридический центр" ; Коллегия адвокатов "Тарло и партнеры". — СПб. : Издательство Р.Асланова ; Юридический центр Пресс, 2004.
17. Краткий юридический словарь: 5200 терминов / А.Н. Азрилиян (ред.), А.Н. Азрилиян (авт.и сост.). — М. : Институт новой экономики, 2005. — 1087с.
18. Мамулян Алексей С., Кашкин Сергей Ю. Англо-русский полный юридический словарь=English-Russian comprehensive law dictionary: Более 100 000 слов и словосочетаний. — М. : Эксмо, 2006.
19. Масликов И. С., Ященко Н. И., Черепанов П. Ю., Шелест Е. А., Черепанова Е. И. Юридический словарь / В.Т. Гайков (общ.ред.). — 2. изд., доп. и перераб. — Ростов-н/Д : Феникс, 2006.
20. Масликов И. С. Юридический словарь. — М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2007. — 319 с.
21. Мычко Николай Иванович. Уголовное право Украины. Общая часть: Теория, схемы и таблицы, словарь терминов:Учебное пособие для студ. высших юрид. учеб. заведений / Донецкий юридический ин-т. — Донецк, 2006. — 770с.
22. Мычко Николай Иванович. Уголовное право: Терминологический словарь / Донецкий юридический ин-т. — Донецк : Донецкий юридический ин-т ЛГУВД, 2006. — 284с.
23. Новый юридический словарь: 6500 терминов / А.Н. Азрилиян (ред.), А.Н. Азрилиян (авт.и сост.). — М. : Институт новой экономики, 2006. — 1087с.
24. Скурихин Александр Павлович. Испанско-русcкий юридический словарь=Diccionario juridico Espanol-Ruso/ Skourikhine, A. P.. — М. : Русский язык-Медиа, 2005. — VIII, 541с.
25. Юридический научно-практический словарь-справочник: основные термины и понятия / Ольга Федоровна Скакун (авт.-сост.), Дмитрий Александрович Бондаренко (авт.-сост.). — Х. : Эспада, 2007. — 488c.
26. Юридический словарь: 8250 терминов / Институт новой экономики / А.Н. Азрилиян (ред.), А.Н. Азрилиян (авт.-сост.). — М. : Институт новой экономики, 2007. — 1152
27. Яценко Ігор С. Польсько-українсько-російський словник юридичної термінології: близько 30 000 слів та словосполучень:близько 1 000 скорочень / Станіслав Яценко (заг.ред.). — К. : Консультант, 2007.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 23.01.2008 00.26.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: bon_chance із міста: Kiev :: Запитання: 12394  
bon_chance запитує:
Допоможіть знайти інформацію про таку науку як лексикографія. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, bon_chance!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Багрянцева Валерия Александровна, Болычева Екатерина Марковна, Галактионова Ирина Владимировна, Жданова Лариса Александровна, Литневская Елена Ивановна. Русский язык: Учеб. пособие для углубленного изуч. в старших классах. — М. : МГУ, 2000. Ч. 1 : Лексикология и лексикография. Фонетика. Графика. Орфография. Морфемика и словообразование. — 205с.
2. Берков Валерий Павлович. Двуязычная лексикография: Учебник для студ. вузов. — 2.изд., перераб. и доп. — М. : Астрель ; АСТ ; Транзиткнига, 2004. — 237с.
3. Бондар Олександр Іванович, Карпенко Юрій Олександрович, Микитин-Дружинець Марія Львівна. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія: навч. посібник. — К. : Академія, 2006. — 367с.
4. Девкин Валентин Дмитриевич. Очерки по лексикографии. — М. : Прометей, 2000. — 394 c.
5. Древнерусский язык. Лексикология и лексикография / АН СССР ; Институт русского языка / Р.И. Аванесов (отв.ред.). — М. : Наука, 1980. — 205 с.
6. Дубичинский Владимир Владимирович. Искусство создания словарей конспекты по лексикографии / Харьковский политехнический ун-т. — Х., 1994. — 102с.
7. Дубичинский Владимир Владимирович. Теоретическая и практическая лексикография. — Вена, 1998. — 156с.
http://referaty.com.ua/ukr/details/3605/
http://uk.wikipedia.org/wiki/Лексикографія
http://litopys.org.ua/ukrmova/um38.htm
http://64.233.183.104/search?q=cache:daeyLfaF5OwJ:www.franko.lviv.ua/page/n53/014.pdf лексикографія&hl=uk&ct=clnk&cd=9&gl=ua
http://uareferat.com/ukr/details/9017/

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 22.01.2008 09.07.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: bon_chance із міста: Kiev :: Запитання: 12362  
bon_chance запитує:
Допоможіть знайти інформацію про типи та функції енциклопедичних та лінгвістичних юридичних словників. Заздалегідь дуже вдячна
Наша відповідь:

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 20.01.2008 00.59.31 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.431382 seconds