Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45259
   


Автор вопроса: Анатолій из города: Шостка :: Вопрос: 47170  
Анатолій спрашивает:
Потрібна інформація про селітроваріння. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Васильчук О. С. Вплив ультразвукового опромінення на утримуючу здатність аміачної селітри [Електронний ресурс] / О. С. Васильчук, В. В. Вапнічна, А. Л. Ган // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. — 2018. — № 1. — С. 217-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_2018_1_33
Власян С. В. Технологія одержання азотного добрива з кальційвмісного відходу виробництва кальцієвої селітри [Електронний ресурс] / С. В. Власян, А. Б. Шестозуб, М. Д. Волошин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2013. — № 6(10). — С. 13-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2013_6(10)__4
Власян С. В. Шлам виробництва кальцієвої селітри як сировина для одержання альтернативного нітратного мінерального добрива [Електронний ресурс] / С. В. Власян, М. Д. Волошин, А. Б. Шестозуб, Р. В. Бердо // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Технічні науки. — 2013. — Вип. 1. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpddtu_2013_1_5
Ган О. В. Зміна пористості та утримуючої здатності аміачної селітри під впливом ультразвукового опромінення [Електронний ресурс] / О. В. Ган, А. Л. Ган, В. В. Вапнічна, Л. В. Шайдецька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. —2019. — Вип. 6. — С. 99-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2019_6_15
Дмитриков В. П. Комплексний підхід до підвищення споживчих властивостей мінеральних добрив на прикладі кальцієвої селітри [Електронний ресурс] / В. П. Дмитриков, А. Б. Шестозуб, М. А. Олійник // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2015. — № 1-2. —С. 131-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2015_1-2_32
Кедун І. С. До питання про розвиток селітряного промислу в Новгороді-Сіверському [Електронний ресурс] / І. С. Кедун // Сумська старовина. — 2014. — № 43-44. — С. 117-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SumS_2014_43-44_14
Коротя О. В. Селітроварні печі на території укріплень дитинця давньоруського міста Воїнь [Електронний ресурс] / О. В. Коротя, Є. М. Осадчий // Праці Центру пам'яткознавства. — 2016. — Вип. 30. — С. 99-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2016_30_10
Мельников Б. І.Виробництво аміачної селітри та карбаміду [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Мельников, І. М. Деміденко, М. О. Савченко ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. — 303 с.
Осадчий Є. М. Пам’ятки селітроварного виробництва на території Путивльського повіту першої половини XVII ст. [Електронний ресурс] / Є. М. Осадчий, О. В. Коротя // Праці Центру пам'яткознавства. — 2013. — Вип. 24. — С. 146-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2013_24_15
Осадчий Є. М. Селітроваріння на території Північно-Західної Слобожанщини XVII ст. [Електронний ресурс] / Є. М. Осадчий // Праці Центру пам'яткознавства. — 2011. — Вип. 20. — С. 116-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2011_20_13
Панченко П. П. Супруненко О. Б., Шерстюк В. В., Пуголовок Ю. О. Селітроварницький стан на Більському городищі / Олександр Борисович Супруненко, В’ячеслав Вікторович Шерстюк, Юрій Олександрович Пуголовок. — Київ: ПП Вид-во "Друкарня "Гротеск", 2010. — 94 с. [Електронний ресурс] / П. П. Панченко // Історична пам'ять. — 2010. — Вип. 1. — С. 146-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2010_1_18
Проказа О. І. Математичні моделі термодинамічних процесів в реакційній склянці апарату нейтралізації аміачної селітри [Електронний ресурс] / О. І. Проказа // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. — 2015. — № 18. — С. 142-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kitonv_2015_18_25
Созонтов В. Г. Технологія промислового одержання гранульованої вапняно-аміачної селітри [Електронний ресурс] / В. Г. Созонтов, І. В. Кравченко, І. Л. Коваленко // Питання хімії та хімічної технології. — 2021. — № 6. —С. 87-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2021_6_15
Стенцель Й. І. Реологічні перетворення при управлінні апаратом нейтралізації у виробництві аміачної селітри [Електронний ресурс] / Й. І. Стенцель, О. В. Поркуян, О. І. Проказа // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2014. — № 9. — С. 149-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2014_9_31
Шерстюк В. В. Хронологія та етапи розвитку селітроваріння на Лівобережному Подніпров’ї [Електронний ресурс] / В. В. Шерстюк // Сіверщина в історії України. — 2013. — Вип. 6. — С. 204-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2013_6_51

.: Раздел: Физика. Химия :: 13.04.2023 14.06.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Львів :: Вопрос: 46963  
Світлана спрашивает:
Доброго ранку! потрібна інформація про Олександра Смакула. Дякую.
Наш ответ:
Аврамчук Н. (Не)відомі українці, які змінили історію / Н. Аврамчук, М. Сухомозський ; [мал. Т. Шварц]. — Київ : Саміт-книга, 2019. — 206 с.
Горальчук І. Олександр Смакула : вони створювали фізику / І. Горальчук // Фізика для допитливих. — 2013. — № 4. — С. 2-3.
Довгий Я. Фізик, що поєднав європейську фундаментальність з американським прагматизмом : до 110-річчя від дня народження Олександра Смакули / Довгий, Ярослав // Світ фізики. — 2010. — № 3. — С. 11-20.
Рожнятовська О. Основоположник сучасної оптики та космічних технологій : до 110-річчя від дня народження О. Смакули (1900-1983) / О. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. — Київ, 2010. — № 3, 2010. — С. 102-108.
Чельмак Л. Формула Смакули : життєвий та науковий шлях ученого / Л. Чельмак // Фізика (Шкільний світ). — 2007. — №7. — С. 1-3.
Шаромова В. Національно-патріотичне виховання учнів у процесі викладання фізики та астрономії / В. Шаромова ; обкл. О. Сажко. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. — 191 с.
Шаромова, В. Олександр Смакула - автор відкриття століття : Сценарій науково-теоретичної конференції: 9-11-ті класи / В. Шаромова, В. Соколова // Фізика (Шкільний світ). — 2003. — 32. — Вкладка. — С. 1-12.
Шендеровський В. Oleksandr Smakula : (September 9, 1900 - May 17, 1983) / В. Шендеровський // Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. Кн. 4. — Київ : Простір, 2017. — С. 302-303.
Шендеровський В. Нелегкий шлях повернення великого українця / В. Шендеровський // Нехай не гасне світ науки. — Київ : РАДА, 2003. — С. 294-300.

.: Раздел: Физика. Химия :: 16.02.2023 07.55.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вячеслав из города: Харків :: Вопрос: 46939  
Вячеслав спрашивает:
Вітаю. Мене цікавить чи знаходиться у тринадцятому томі Енциклопедії сучасної України стаття про науковця Козакевича Павла Павловича. Якщо так, то скажіть на яких сторінках вона знаходиться. Будь ласка, дайте мені інформацію саме про друковане видання. Інформація з сайту енциклопедії мені не підходить через певну специфіку мого інтересу.
Наш ответ:
Козакевич Павло Павлович / М. О. Мчедлов-Петросян // Енциклопедія Сучасної України. Т. 13 : Киї - Кок / НАН України, Наукове товариство ім. Т. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень ; наук. ред. С. І. Болтівець [та ін.]. — Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. — С. 622-623.

.: Раздел: Физика. Химия :: 9.02.2023 01.09.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вячеслав из города: Харків :: Вопрос: 46902  
Вячеслав спрашивает:
Вітаю. Мене цікавить чи знаходиться у тринадцятому томі Енциклопедії сучасної України стаття про науковця Козакевича Павла Павловича. Якщо так, то скажіть на яких сторінках вона знаходиться.
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну інформацію:
Енциклопедія Сучасної України : [Томи 1-24] // Енциклопедія сучасної України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://esu.com.ua/volumes. — Назва з екрана.
Козакевич Павло Павлович // Енциклопедія сучасної України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://esu.com.ua/article-9204. — Назва з екрана.

.: Раздел: Физика. Химия :: 19.01.2023 21.38.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вячеслав из города: Харків :: Вопрос: 46887  
Вячеслав спрашивает:
Вітаю. Мене цікавить чи є у шостому томі Енциклопедія Сучасної України (2018 рік) стаття про хіміка Гоголєву Тамару Яківну і якщо є, то на якій сторінці/сторінках вона розміщена?
Наш ответ:
Добрий день, Вячеславе! Подаємо опис статті: Ковальов Є.Т. Гоголєва Тамара Яківна / Є.Т.Ковальов // Енциклопедія Сучасної України. Т. 6. Го-Гю. - Київ, 2006. - С. 15-16.

.: Раздел: Физика. Химия :: 11.01.2023 23.45.37 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.293287 seconds