Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45384
   


Автор запитання: Маша із міста: Васильків :: Запитання: 42136  
Маша запитує:
Можливо отримати інформацію про легенди та міфи про квіти. Хотілось би знати щось із міфів про цикламен
Наша відповідь:
Доброго дня, Маша! За Вашим запитом перегляньте наступні джерела:
Золотницький М. Ф. Квіти в легендах і переказах [Текст] / М. Ф. Золотницький ; пер. з рос. Ю. Є. Боримський ; граф. іл. К. Єрохіна. – Київ : Калита, 2007. – 151 с.
Золотницький М. Ф. Квіти в легендах і переказах [Текст] / пер. з рос. П. Ф. Кравчука. – Київ : Фірма «Довіра», 1992. – 207 с.: іл. – (Казки, на які ми чекали; Кн. 3-4).
Квіти в в нашому житті : матеріали до бесід [Текст] // Позакласний час. – 2011. – № 8. – С. 105-118.
Легенди України про тварин, птахів, рослини [Текст] / авт. Т. М. Чамата. – Харків : Промінь, 2009. – 240 с.
Рибалка В. В. Квіти в легендах, поезії, музиці [Текст] / В. В. Рибалка // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 9. - С. 56-61.
Легенди про квіти [Електронний ресурс] // Vesnanykvity : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/vesnanykvity/home/konvalia/legendi-pro-kviti.
Чорноіванова О. Міфи, казки легенди про квіти [Електронний ресурс] / О. Чорноіванова // Щоденник проекту «Мій край – легенда» гуртка "Берегиня" гімназії №267 м. Києва : [блог]. – Режим доступу: http://legenda-267.blogspot.com/2008/05/blog-post_6150.html.
Мартьянова Л. М. Легенды и мифы о растениях : цикламен [Електронний ресурс] : [Легенды Древнего Востока, языческие мифы, античные предания, библейские истории] / Л. М. Мартьянова // ВикиЧтение : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://culture.wikireading.ru/4389.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 26.06.2018 10.02.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Львів :: Запитання: 41735  
Наталя запитує:
Доброго часу доби! Будь ласка, допоможіть знайти наукові статті чи монографії для написання розділу до дипломної роботи на тему : Використання троїцьких трав у поховальній обрядовості бойків.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агапкина Т. Мифопоэтические основы славянского народного календаря : в есенне-летний цикл / Т Агапкина . – М. : Индрик, 2002. - 816 с. - [Традиционная духовная культура славян / Современные исследования].
Агапкина Т. Пища / Т. Агапкина, С. Толстая // Славянские древности : э тнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н. Толстого. – М. : Международные отношения, 2009 . - Т. 4 : П (Переправа через воду) - С (Сито). - С. 59-65.
Васянович А. "Нечистые" покойники в метеорологических представлениях жителей Центрально Полесья / А. Васянович // народоведческой Тетради. - 2006. - Вып. 3-4 (69-70). - С. 398-402.
Горбаль М. Рождественские огни в обрядности лемков / М. Горбаль // Народознав чи Тетради. - 2008. - № 1- 2 - С. 40-48.
Гримич М.Традицийний мировоззрение и этнопсихологических константы украинский (Когнитивная антропология) / М. Гримич. - М.: АО "ВИПОЛ", 2000. - 379 с.
Дмитренко А. Сбор трав и архаичные элементы мировоззрения полещуков / А. Дмитренко // Этническая история народов Европы. Духовная культура Украинский на этнических западных землях в течение веков: сб. наук. трудов. - М.: Унисерв, 2001. - Вып. 11. - С. 14-18.
Домів/Domiv~ портал насильно переселених мешканців Бескидів - https://bojky.wordpress.com/2010/09/25/значне-по­ши­ре­ння-цих-зви­чаїв-і-ві/
Завадская В. Ложка как антропоморфный образ украинской мифологии / В. Завадская // Материалы к украинской этнологии : с б. наук. трудов. - М.: Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Т. Рыльского НАН Украины , 2004. - Вып. 4 (7). - С. 232-235.
Кожолянко Г. Празднование начала лета на Буковине / Г. Кожолянко // Берегиня. - 2006. - № 2 (49). - С. 6-17.
Кожолянко Г. Сочетание языческих и христианских праздников в календарной обрядности украинский после официального введения христианства / Г. Кожолянко // Вопросы древней и средневековой истории, археологии и этнологии: сб. наук. трудов. - Черновцы: Прут, 2010. - Т. 1 (29). - С. 142-154.
Колодюк И. Народная медицина в традиционной культуре украинский Центрального Полесья (последняя четверть ХХ - начало XXI вв.) / И. Колодюк; [ред. Н. Шевчук]. - М.: Издательско-полиграфический центр "Киевский университет", 2006. - 152 с.
Пахолок И. Сбор и использование зеленосвятського зелья на Полесье и Надсянье / И. Пахолок // Материалы III Международной научно-практической конференции аспирантов и студентов "Волынь глазами молодых ученых: прошлое, настоящее, будущее "(13-14 мая 2009 года). - В 3-х т. - Луцк: Башня 2009. - Т. 1. - С. 71-72.
Пахолок И. Традиционные обычаи и обряды Троицы: захиднополиськи и Надсянский параллели (по полевыми материалами Камень-Каширского района Волынской обл. и Мостиского района Львовской обл.) / И. Пахолок // Народоведческой Тетради. - 2006. - № 3-4. - С. 446-450.
Пахолок І. Троїцькі рослини як лікувальні засоби та обереги у традиційних віруваннях українців [Електронний ресурс] / І. Пахолок // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 11. - С. 65-76. Режим доступу http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/snote/article/viewFile/850/847

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 28.02.2018 22.51.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Дніпро :: Запитання: 41712  
Ірина запитує:
Доброго вечора!Допоможіть будь-ласка знайти літературу на тему: Сімейні обряди українців.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Скористайтеся, будь-ласка,наступною інформацією:
1.Дорогоцінна скарбниця премудростей українського народу/ Автор – укладач Шкода М.Н. – Донецьк: ТОВВКФ “ БАО“, 2009.-576 с.: іл.
2.Ворожейкіна О.М. Народні звичаї та обряди. – Х.: Вид. група
“ Основа “, 2010.-223, [1] с.- ( Серія “ Позакласна робота “ ).
3.Українська народна обрядова поезія: Збірник:[ Для середнього та старшого шкільного віку ]/ Упорядкував. текстів, передм., підготов-К2 Н2ВУ.-метод. Матеріалів К.Г. Борисенко.-К.: Шкода, 2006.-272 с.: іл. – ( Б-ка шкіл. Класики ).
4.Жукова І.М. Золота енциклопедія родинних свят. – Донецьк: ТОВ ВКФ “ БАО“, 2007.-304 с.
5.Скарбниця українських народних премудростей/Автор – укладач Шкода М.Н. – Донецьк: ТОВ ВКФ “ БАО“, 2009-800 с.: іл.
6.Культура і побут населення України: Н2ВУ. Посібник/В.І. Н2УЛКО, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко Т2 ін.-2 ВНД., ДОП. Т2 перероб.-К.: Либідь, 1993-288 с.: іл.
7.Скуратівський В.Т. Місяцелік: Укр. нар. календар. – К.: Мистецтво, 1992.-208 с.: іл.
http://h.ua/story/51995/
https://studopedia.ru/16_51803_simeyni-obryadi-ta-zvichai.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10503/
http://myukraine.info/uk/culture/etnography/document.2005-03-16.7147673839/
http://about-ukraine.com/simeyni-obryadi-ta-zvichai/
http://brovary-cbs.edukit.kiev.ua/podii/2015/ukrainsjki_simejni_zvichai_ta_obryadi/

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 22.02.2018 20.56.36 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Дніпро :: Запитання: 40779  
Ніна запитує:
Добрий день!Допоможіть ,будь-ласка,підібрати інформацію до курсової роботи на тему:Чому Іван Купала найулюбленіше свято молоді?
Наша відповідь:
Доброго дня,Ніно.Скористайтеся,будь-ласка,наступною інформацією:
1.Скарбниця українських народних премудростей/Автор-укладач Шкода М.Н. – Донецьк: ТОВ ВКФ “ БАО “, 2009 – 800с.
2.Дорогоцінна скарбниця премудростей українського ТОВ ВКФ народу/Автор-укладач Шкода М.Н.- Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО “, 2009-576с.
3.Дорогоцінна енциклопедія українознавства. – Донецьк: ТОВ ВКФ
“ БАО “,2009-288с.
4.Свята і пам’ятні дати моєї країни. Донецьк: : ТОВ ВКФ “ БАО “,2009-256с.
5.Українська народна обрядова поезія: Упорядкування текстів, переказів, підготовка навчально-методичних матеріалів.
К.Г Борисенко. – К.: Школа, 2006-272с.:іл.- (Бібліотека шкіл,класика).
https://ua.igotoworld.com/ua/article/479_prazdnik-ivana-kupala.htm
http://funbook.com.ua/xto-takij-ivan-kupala-chomu-v-jogo-chest-svyato/
http://faqukrs.ru/u-kompanii-druziv/477-svjato-ivan-kupala-sucvittja-jazichnickih-i.html
http://megasite.in.ua/119415-svyato-ivana-kupala.html
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/litnii-tsykl/348-ivana-kupala
http://yakvidpovid.ru/rizne/prikmeti-i-tradicii/10967-koli-ivan-kupala.html
http://megasite.in.ua/119415-svyato-ivana-kupala.html
http://nikolsan.kiev.ua/?p=65993

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 24.05.2017 14.59.09 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 40719  
Олена запитує:
Доброго дня!Прошу вас надіслати мені список джерел для дослідницької роботи на тему "Вишиванка".Дуже дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо Вам скористатись наступними матеріалами:

Походження української вишиванки
http://rama.com.ua/pohodzhennya-ukrayinskoyi-vishivanki/

Українська вишиванка
http://otherreferats.allbest.ru/culture/00083873_0.html

Українська національна вишивка: історія, цікаві факти та містичні орнаменти
https://vp-barva.io.ua/s1195442/istoriya_ukraenskoe_vishivanki
________________________________________
Символіка Вишиванки в Язичництві
http://kruk.ucoz.ua/publ/simvolika_vishivanki_v_jazichnictvi/1-1-0-7

Легенда про вишиванку
http://xn----9sbkephcff1au7ad8o.com/blogs/vishivanka-simvol-batk-vschini-dzerkalo-/legenda-pro-vishivanku.html

Ставлення українців до вишиванки - інфографіка соціологічного дослідження
http://infolight.org.ua/content/stavlennya-ukrayinciv-do-vyshyvanky-infografika-sociologichnogo-doslidzhennya

Майже 30% українців мають вишиванку - дослідження
http://life.pravda.com.ua/society/2014/12/1/184983/

Імена закодовані у Вишиванку
http://www.uamodna.com/articles/zakodovani-imena-v-ukrayinsjkomu-ornamenti/

Вишита сорочка, як символ української душі.
http://etno-vyshyvanka.kiev.ua/uk/vishita-sorochka-yak-simvol-ukransko-dush.bX2Xn/

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 8.05.2017 14.53.32 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.272194 seconds