Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Лєна із міста: Київ :: Запитання: 13488  
Лєна запитує:
доброї ночі! допоможіть знайти матеріали з дисципліни "Бібліографічні ресурси галузі". Дякую
Наша відповідь:
Лєна, доброго дня!
Радимо звернутися до наступних ресурсів:
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02smbfsv.html
http://www.lib.ua-ru.net/inode/15957.html
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2006-1/06vvaips.html
http://www.lib.ua-ru.net/inode/45367.html
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2004/04keofmg.html
http://textbook.vadimstepanov.ru/chapter3/glava3-2.html, а також:
1. Отраслевые библиографии : учеб. для учащихся библ. техникумов / М-во культуры РСФСР. Гл. упр. учеб. заведений и кадров; Под ред. В.Н.Денисьева. - М. : Советская Россия, 1960. - 358 с.
2. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996-2000 рр. Ч. 1 / М-во культури і мистец. України. Національна пароламентська бібліотека; Складачі: Т.Богуш та ін. - К. : Національна парламентська бібліотека, 2003. - 123 с. - Бібліогр.: с.109-120.
3. Філіпова, Л. Основні етапи розвитку бібліографічної інформації з питань техніки в Україні (за часів радянського періоду) / Л. Філіпова
// Вісник Книжкової палати. - 1997.- 10; 11. - С.14-18; 7-9.
4. Пашкова, В. Теоретико-методологічні засади вивчення історії галузевої бібліографії на Україні / В. Пашкова // Вісник Книжкової палати. - 1998.- 7. - С.7-10.
5. Захарчук, Т. В. Биобиблиография в системе профессионального общения / Т. Захарчук // Мир библиографии. - 1998.- 4. - С.7-11.
6. Давыдова, М.И. Литературная библиография: объект, специфика, функции / М.Давыдова // Мир библиографии. - 2001.- 3. - С.32-38.
7. Давыдова, М. Краеведческая литературная библиография / М. Давыдова
// Мир библиографии. - 2002.- 1; 2. - С.65-69; С.59-62.
8. Патока, В. Сучасні літературознавчі бібліографічні посібники - одне з важливих науково-інформаційних джерел з питань філології / В. Патока
// Бібліотечна планета. - 2003.- 2. - Вкл.- С.: 1-4.
9. Михлина, И.И. Теоретические вопросы краеведческой библиографии / И. И. Михлина // Библиография. - 2003.- 3. - С.3-11.
10. Томашева, Е.Н. Краеведческая библиография детской литературы: проблемы развития / Е. Н. Томашева // Библиография. - 2003.- 1. - С.48-54.
11. Добко, Т. Електронні інформаційні ресурси з літературознавства: огляд, класифікація, проблеми використання / Т. Добко // Бібліотечна планета. - 2003.- 4. - С.6-9.
12. Букшина, Т. Інформаційна діяльність спеціальної наукової бібліотеки / Т. Букшина // Вісник Книжкової палати. - 2003.- 12. - С.24-27.
13. Концепція розвитку книготорговельної бібліографії // Вісник Книжкової палати. - 2004.- №7. - С.19-23.
14. Семенова, Г.Г. Отраслевая библиография в развитии / Г. Г. Семенова
// Библиография. - 2004.- 1. - С.93-97.
15. Корзенко, Г.В. Ретроспектива будущего, или биобиблиография сегодня / Г. В. Корзенко, С. М. Ситник, Е. А. Бондаренко // Бібліотечний вісник. - 2004.- №5. - С. 29-32.
16. Загуменна, О. Розвиток видавничої та книготоргівельної бібліографії в 60-80-ті роки 20 століття / О.Загуменна // Вісник Книжкової палати. - 2005.- №1. - С.16-19.
17. Вальдовська, Г. Методологічний аспект підготовки бібліографічних покажчиків / Г. Вальдовська // Бібліотечний форум України. - 2005.- №2. - С.20-21.
18. Савченко, С. Бібліографічні видання Національної парламентської бібліотеки України з питань художньої літератури та літературознавства / С.Савченко // Вісник Книжкової палати. - 2006.- №5. - С.16-18.
19. Адайкіна, О.О. Історичні аспекти формування системи поточної бібліографічної інформації з художньої культури / О. О. Адайкіна
// Вісник Харківської державної академії культури. - Х., 2001.- Вип.5. - С.157-164. - Бібліогр.: с.164.
20. Вергунов, В. Історія і сьогодення сільськогосподарської бібліографії / В. Вергунов // Бібліотечний вісник. - 2006.- №1. - С.19-24.
21. Исамадиева, С. А. Библиографические пособия как источник библиотековедческих исследований / С. А. Исамадиева // Библиография. - 2007. - № 3. - С. 35-38.
22. Чернецкая, О. В. Библиографические пособия по краеведению для работы с детьми / О. В. Чернецкая, А. И. Олейникова // Библиография. - 2007. - № 5. - С. 50-57.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.05.2008 01.49.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.23587 seconds