Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Катерина із міста: Житомир :: Запитання: 46532  
Катерина запитує:
Які видавництва підлягають під вилучення з фондів
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46511.
Загоруйко Н. Актуалізація фондів бібліотек для дітей в умовах збройної агресії Російської Федерації [Електронний ресурс] : [презентація] / Н. Загоруйко // Національна бібліотека України для дітей : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/prof_nov/2022/220610/Загоруйко.pdf. — Назва з екрану.
Позиція МКІП щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України [Електронний ресурс] // Міністерство культури та інформаційної політики України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://mkip.gov.ua/news/7171.html. — Назва з екрану.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.06.2022 23.47.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Бобриця :: Запитання: 46528  
Соломія запитує:
Які книги підлягають під вилучення з бібліотечного фонду
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути такі матеріали:
Загоруйко Н. Актуалізація фондів бібліотек для дітей в умовах збройної агресії Російської Федерації [Електронний ресурс] : [презентація] / Н. Загоруйко // Національна бібліотека України для дітей : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/prof_nov/2022/220610/Загоруйко.pdf. — Назва з екрану.
Позиція МКІП щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України [Електронний ресурс] // Міністерство культури та інформаційної політики України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://mkip.gov.ua/news/7171.html. — Назва з екрану.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.06.2022 23.45.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влада із міста: Жихор :: Запитання: 46465  
Влада запитує:
Доброго дня, потрібна допомога з пошуком літератури за темою "Електронна каталогізація: технологія, стандарти, корпоративні системи". Одразу, вдячна за допомогу!
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Антоненко І. Електронні ресурси як об’єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення [Електронний ресурс] / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечний вісник. — 2004. — № 2. — С. 11-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2004_2_5.
Антоненко І. П. Інноваційний розвиток каталогізації як складової бібліотечної діяльності / І. П. Антоненко // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. — Київ, 2009. — С. 274-277.
Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів: (Методичні рекомендації в таблицях і схемах) [Електронний ресурс] / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. — 2007. — № 4. — С. 14-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2007_4_4.
Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб. / І. П. Антоненко, О. В. Баркова; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. — Київ, 2007. — 115 c.
Антоненко І. Науково-методичні основи комп’ютерної каталогізації електронних ресурсів / І. Антоненко, О. Баркова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. — 2008. — Вип. 20. — С. 155-175.
Веремчук О. Електронні каталоги у світлі вимог до сервісів нового покоління [Електронний ресурс] / О. Веремчук, Л. Трачук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 60. — С. 188-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_60_14.
Гарагуля С. Проблематика каталогізації електронних ресурсів у НБУВ / С. Гарагуля // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 433-444.
Головко Л. В. Взаємодія пошукових можливостей електронного і традиційного (карткового) каталогів [Електронний ресурс] / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — 2017. — Т. 22, Вип. 2. — С. 260-274. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2017_22_2_23.
Курас І. Інтеграція інформаційних ресурсів — стратегічний напрям забезпечення інформаційних потреб суспільства / І. Курас // Бібл. вісн.. — 2004. — № 6. — С. 50-52.
Пастушенко О. Розвиток зведених та корпоративних електронних ресурсів періодики як науково-довідкового сегмента інформаційного простору України [Електронний ресурс] / О. Пастушенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 36. — С. 88-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_36_10.
Самохіна Н. Ф. Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Н. Ф. Самохіна ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2007. — 18 с.
Степанова Я. М. Основи електронного документообігу : навч. посіб. / Я. М. Степанова, В. Я. Рассамакін; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2004. — 154 c.
Трачук Л. Різновиди електронних джерел бібліографічної інформації в контексті практичної бібліографічної діяльності / Л. Трачук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — 2010. — Вип. 27. — С. 181-190.
Шарипанов А. В. Аналіз формальних моделей та стандартів опису структурованого електронного документа в корпоративній інформаційній системі [Електронний ресурс] / А. В. Шарипанов, І. Є. Щетинін, С. М. Іванов // Проблеми програмування. — 2018. — № 1. — С. 128-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Progr_2018_1_13.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 2.06.2022 23.59.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 46431  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література на тему "Принципи обліку архівних документів"
Наша відповідь:
http://imt.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/09/DSTU_4331_2004.pdf
Балишева О. В. Організація системи обліку науково- технічної документації в Центральному державному науково-технічному архіві України: історія і сьогодення [Електронний ресурс] / О. В. Балишева, К. О. Підрепна // Архіви України. — 2012. — № 3(279). — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_3_2
Баранцев А. Ю. Проблемні питання збереження та обробки великих даних для забезпечення обліку та підготовки до експонування електронних фондів архівної установи в публічних електронних мережах [Електронний ресурс] / А. Ю. Баранцев, Н. М. Клименко, І. А. Шевченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. — 2020. — № 1. — С. 37-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpisa_2020_1_9
Бездрабко В.Актуальні проблеми документознавства в Україні : документознавство / В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 1. — С. 26-41.
Бойко Г. Теоретико-методичні засади організації та ведення обліку документів в архіві [Електронний ресурс] / Галина. Бойко // Студії з архівної справи та документознавства. — 2009. — Т. 17. — С. 58-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2009_17_11
Бочуля Т. Обслуговування облікової інформації: архіви, база даних, системи великих обсягів даних (Big Data) [Електронний ресурс] / Т. Бочуля, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. — 2014. — № 8. — С. 29-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_8_5
ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення : державний стандарт України. — Вид. офіц. — Київ : Держстандарт України, 1994. — 25 с.
Климова К. Документи Національного архівного фонду в музеях України: принципи класифікації та обліку [Електронний ресурс] / К. Климова // Студії з архівної справи та документознавства. — 1996. — Т. 1. — С. 13-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd19961_2
Корчемна І. Розвиток методичних засад комплектування та обліку особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1940–1980-ті роки) [Електронний ресурс] / І. Корчемна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 44. — С. 636-646. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_51
Лемешко О. І. Архівознавство : навч. посіб. / О. І. Лемешко; Донбас. держ. техн. ун-т. - Алчевськ, 2012. — 208 c.
Матвієнко О.Сучасні концепції документно-інформаційної науки: підготовка фахівців за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : навч.-метод. посіб. / О. Матвієнко, М. Цивін, А. Гуменчук ; Київський національний університет культури і мистецтв. — Київ : Ліра-К, 2021. — 138 с.
Московченко Н.Документне фондознавство: архівні фонди : навч. посіб. / Н. Московченко, Ю. Палеха ; М-во освіти і науки України ; за заг. ред. Ю. І. Палехі. — Київ : Ліра-К, 2018. — 307 с.
Янчев А. В. Особливості архівування документів в умовах інформатизації суспільно-економічних відносин [Електронний ресурс] / А. В. Янчев // Бізнес Інформ. — 2015. — № 5. — С. 208-215. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_5_34

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.05.2022 15.17.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Черкаси :: Запитання: 46412  
Алла запитує:
Добрий день!Прошу надати уточнення щодо запитання № 46397, яке стосувалося обліку настільних ігор в бібліотеці. Питання було продубльоване на сайт НБУ ім. Я. Мудрого "Бібліотечному фахівцю"(рубрика "Запитання-відповіді"https://profy.nlu.org.ua/guestbk.php?lng=uk). Ось їх відповідь: "Настільні ігри не відносяться до бібліотечного фонду (див. Інструкцію з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах , Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07#Text ), відповідно мають інший субрахунок. Кожна гра має стояти на обліку, мати власний інвентарний номер. Ви можете здійснювати видачу цих ігор за їх інвентарними номерами, але ця видача не буде мати жодного відношення до книговидачі. Маєте розробити та затвердити методичне рішення щодо видачі ігор (один із варіантів - додаткова графа у Щоденнику роботи і т.п.). Це буде додатковим якісним показником щодо розширення репертуару бібліотечних сервісних послуг". Допоможіть все ж таки розібратися в даній проблемі.
Наша відповідь:
Доброго дня! Стосовно вашого питання радимо зателефонувати завідувачу відділу формування та зберігання документних ресурсів Національної бібліотеки України для дітей Загоруйко Наталії Миколаївні. Тел.: (044) 400-70-73

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 18.05.2022 09.44.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.242402 seconds