Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Олеся із міста: м. Івано-Франківськ :: Запитання: 34797  
Олеся запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію по темі: Міжрегіональні відносини у туризмі.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеся!
Маємо Вам запропонувати наступний матеріал:
1. Бурдейна, А. В. Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, візові документи [Текст] : научно-популярная литература / А.В. Бурдейна. - К. : Видавець Фурса С.Я., 2006. - 72 с.
2. Кифяк, В. Ф. Організація туризму [Текст] : навчальний посібник / В. Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. - 344 с.
3. Мальська, М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. - К. : Знання, 2008. - 661 с.
4. Менеджмент туристичної діяльності [Текст] : учебное пособие / Ред. І.М. Школа. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 596 с.
5. Сенин, В. С. Организация международного туризма [Текст] / учеб. пособ. для студ. вузов. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 400 с.
6. Уваров, В. Д. Международные туристические организации [Текст] / В.Д., К. Г. Борисов. - М. : "Международные отношения" , 1990. - 288 с.
7. Яновская, Н. Туризм: организация и учет [Текст] / Н.Яновская, С.Филатов. - 3-е изд., перераб. - Х. : Фактор, 2002. - 216 с.
* * *
1. Вихристенко, Б. І. Практико-правові аспекти діяльності громадських туристичних організацій України [Текст] / Б. І. Вихристенко // Маркетинг в Україні. - 2008. - N 5. - С. 15-18.
2. Галиця, І. О. Нові аспекти управління в туристичній індустрії [Текст] / І. О. Галиця, І. Л. Мельник // Регіональна економіка. - 2012. - N 2. - С. 155-161.
3. Лебедєва, В. Туристична галузь: погляд з регіону [Текст] / В. Лебедєва // Віче. - 2005. - N3. - С. 53-55.
4. Нездоймінов, С. Г. Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні [Текст] / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва // Регіональна економіка. - 2012. - N 2. - С. 80-88.
5. Овчаров, А. Развитие международного туризма: факторы риска [Текст] / А. Овчаров // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - N 9. - С. 48-57.
6. Пурська, І. С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України [Текст] / І. С. Пурська // Регіональна економіка. - 2008. - N 4. - С. 200-207.
7. Разумова, О. О. Вплив етнорелігійних конфліктів на розвиток міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. О. Разумова // Проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. - 2010. - N 1. - С. 260-272.
http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald_ru/content/download/archive/2010/v3/NV-2010-V3_25.pdf
Василиха Н.В. Рззвиток ринку туристичних послуг у контексті транскордонного співробітництва
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/358388.html
Лебедев А.В. Формирование межрегионального туристского комплекса в условиях туристско-рекреационной особой экономической зоны : на примере Московской области : диссертация кандидата экономических наук
http://tourlib.net/statti_ukr/bakurova2.htm
Бакурова А.В., Діденко А.В., Попова О.Ю. Оптимізація діяльності туристичних підприємств при формуванні міжрегіонального кластеру // Економіка. Управління. Інновації. - 2011. - №1 (5).
http://chasopis.geci.cn.ua/nomer/2011/2/economics/11goittb.pdf
Гонта, О. І. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ
http://business-inform.net/pdf/2012/9_0/177_183.pdf
Леонт’єва Ю. Ю., Влащенко Н. М. Прикладні аспекти міжрегіональної кластеризації в туризмі
http://pidruchniki.com/1259060543547/turizm/klasifikatsiya_turizmu_ohoplennyam_teritoriyi
Класифікація туризму за охопленням території
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Туризм :: 20.08.2014 11.53.50 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
   

Generated in 0.418021 seconds