Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45521
   


Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 41711  
Олена запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему "Сучасна українська дитяча книга". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бойчук А. Р. Еволюція вітчизняної літератури для дітей [Електронний ресурс] / А. Р. Бойчук // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 4.12. - С. 24–29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Гнідець У. Література для дітей та юнацтва в Україні: між західним та східним каноном [Електронний ресурс] / У. Гнідець // Слово і час. - 2014. - № 12. - С. 50-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_12_10.
Гнідець У. С. Сучасна література для дітей та юнацтва: самобутній феномен в історії розвитку літератури [Електронний ресурс] / У. С. Гнідець // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2012. - Вип. 11. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_11_26.
Гринівський Т. С. Стандарт української дитячої книги: історія та сучасність [Електронний ресурс] / Т. С. Гринівський // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2011. - Вип. 25. - С. 222-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_68.
Єфімова М. П. Інтерактивна дитяча книга в Україні: становлення та перспективи [Електронний ресурс] / М. П. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(2). - С. 259-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(2)__57.
Єфімова М. П. Типологія дитячої книги [Електронний ресурс] / М. П. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2014. - Вип. 20(2). - С. 143-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__38.
Зімакова Л. В. Сучасна дитяча книга у комунікативно-мовленнєвому розвитку дитини [Електронний ресурс] / Л. В. Зімакова // Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 54. - С. 84-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_54_12.
Качак Т. Б. Діти перехідної епохи у сучасній українській літературі для юних читачів [Електронний ресурс] / Т. Б. Качак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2016. - № 2. - С. 362-372. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2016_2_41.
Література. Діти. Час. Вип. 4 / Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва ; упоряд. та літ. ред. У. Баран [та ін.] ; обкл. М. Дятлик. - Рівне : М. С. Дятлик, 2013. - 307 с.
Література. Діти. Час. Вип. 5 / Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва ; упоряд. та літ. ред. У. Баран [та ін.]. - Львів : [б. в.], 2016. - 222 с.
Литвиненко О. Якісні параметри національного книговидання дитячої художньої літератури [Електронний ресурс] / О. Литвиненко // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 8. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_8_2.
Огар Е. Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) : монографія / Е. Огар. - Львів : Світ, 2012. - 319 c.
Огар Е. І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Е. І. Огар ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 32 c.
Огар Е. І. Сучасна дитяча книга як національний культурний продукт [Електронний ресурс] / Е. І. Огар // Поліграфія і видавнича справа. - 2014. - № 1-2. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2014_1-2_2.
Олійник В. А. Сучасний погляд українського художника-ілюстратора на оформлення дитячої книги (на прикладі творчості Костя Лавра) [Електронний ресурс] / В. А. Олійник // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 7. - С. 146-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_7_38.
Петренко О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні [Електронний ресурс] / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 11. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_11_3.
Петренко О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні [Електронний ресурс] / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 12. - С. 9-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_12_3.
Пономаренко Л. Г. Перемоги та поразки української дитячої книги як комунікаційного продукту [Електронний ресурс] / Л. Г. Пономаренко, А. О. Бессараб // Наукові записки Інституту журналістики. - 2014. - Т. 55. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_55_9.
Федіна Ю. Освітньо-виховний потенціал ілюстрації дитячої книги [Електронний ресурс] / Ю. Федіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2014. - Вип. 35. - С. 119-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_35_22.
Харченко О. М. Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок [Електронний ресурс] / О. М. Харченко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2010. - № 1. - С. 63-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_16.
"Краща література юним читачам", скорочено - КЛЮЧ – таку назву має проект, присвячений дитячій літературі України. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.02.2018 18.30.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.66781 seconds