Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Наталія із міста: Охтирка :: Запитання: 41854  
Наталія запитує:
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть будь ласка знайти літературу за темою "Діяльність Української бібліотечної асоціації"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Українська бібліотечна асоціація Звіт Президії Української бібліотечної асоціації про роботу у 2010-2012 роках. - Київ: [б. в.], 2012. - 70 с.
2. Українська бібліотечна асоціація. Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навч. матеріали для підвищ. кваліфікації бібліотекарів / Українська бібліотечна асоціація ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти ; уклад. В. С. Пашкова, Я. Є. Сошинська ; пер.: Бюро Перекладів "Брідж", В. С. Пашкова. - Київ : Самміт-Книга, 2012. - 183 с.
3. Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2016. - № 3. - С. 4-6. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf.
4. Лапська О. О. Міжнародне співробітництво української бібліотечної асоціації в контексті міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / О. О. Лапська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 1. - С. 108-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_15.
5. Малим містам - про Європу [Електронний ресурс] : [про пункти європейської інформації (ПЄІ), започатковані УБА у 2016 р. за підтримки програми ЄС "Еразмус (Жан Моне)"] / ред. С. Соколова // Культура і життя. - 2017. - 13 січ. - С. 19.
6. Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи" [Електронний ресурс] // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 4. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_4_10.
7. Новини Української бібліотечної асоціації // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 8. - С. 17.
8. Пашкова В. Всеукраїнська громадська організація "Українська бібліотечна асоціація" [Електронний ресурс] / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2017. - № 3. - С. 10-13. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-77-ref.pdf.
9. Пашкова В. С. Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876 - 2009) [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / В. С. Пашкова; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - Київ, 2010. - 40 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10pvsnba.zip.
10. Пашкова В. Захист прав та інтересів бібліотечних працівників національними бібліотечними асоціаціями: теорія і практика [Електронний ресурс] / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2007_4_2.
11. Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006-2009 роках [Електронний ресурс] / В. Пашкова // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 2. - С. 19-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_2_9.
12. Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація бере участь у новому міжнародному проекті [Електронний ресурс] / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 1. - С. 30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2007_1_12.
13. Солоіденко Г. Роль Національної бібліотеки України імені В. Вернадського в організації взаємодії бібліотек, діяльності асоціацій та самоправних організацій [Електронний ресурс] / Г. Солоіденко // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2010. - Вип. 4. - С. 136-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2009_4_15.
14. Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали (2001-2009 рр.) [Текст] : [збірник] / Укр. бібл. асоц. ; [уклад.: В. С. Пашкова та ін.]. - Вид. 5-те, допов. і переробл. - Київ : Самміт-Книга, 2010. - 144 с
15. Шевченко І. Міжнародна співпраця – важливий напрям роботи Української бібліотечної асоціації (нотатки з Форуму бібліотекарів у Астані) [Електронний ресурс] / І. Шевченко // Бібліотечна планета. - 2012. - № 4. - С. 6-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_4_4.
16. Шевченко Ірина Олександрівна : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. В. Воскобойнікова-Гузєва, І. П. Антоненко ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. - Київ : НАКККіМ, 2012. - 75 c.
17. Українська бібліотечна асоціація : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://ula.org.ua/.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 25.03.2018 18.28.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.259792 seconds